پنج شنبه، ۱۰ آذر ۱۴۰۱
اخبار تیر 1395
عنوانتاریخ انتشار
رسیدگی به مشکلات فعالین بخش خصوصی در حوزه صنعت نفت ۲۹ تیر ۱۳۹۵
بررسی قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال مصوب 1382 ۲۶ تیر ۱۳۹۵
بررسی راهکارهای افزایش اثربخشی کمیته ماده 76 در سی و هشتمین جلسه کمیته ۲۳ تیر ۱۳۹۵
نتایج پیگیری مشکلات صادرات رنگ و تینر وابسته ناشی از دستورالعمل پیشگیری و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی یارانه ای ۲۲ تیر ۱۳۹۵
بررسی ماده 37 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه در خصوص کالاهای آسیب رسان به سلامت ۲۱ تیر ۱۳۹۵
بررسی مراتب پیشنهاد اتحادیه مالکان کشتی ایران در خصوص تجدیدنظر در نرخ سوخت نفت‌گاز شناورها، موضوع مصوبه مورخ 1394/03/06 هیأت وزیران ۲۱ تیر ۱۳۹۵
بررسی موانع و مشکلات ناشی از دستورالعمل پیشگیری و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی یارانه ای مصوب سال 1388 در صادرات رنگ و تینر وابسته به رنگ ۹ تیر ۱۳۹۵
کارگروه کارشناسی اصلاح دستورالعمل سازمان امور مالیاتی در خصوص ماده 34 قانون رفع موانع تولید ۱ تیر ۱۳۹۵
بررسی ماده 19 آیین‌نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی مصوب هیئت‌وزیران به شماره 164733/ت 3538 مورخ 1387/09/13 ۱ تیر ۱۳۹۵
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دبیرخانه کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور می باشد.