سه شنبه، ۲۵ مرداد ۱۴۰۱
دستور جلسات و مصوبات کمیته حمایت از کسب و کار در سال 1401
هشتاد و چهارمین جلسه کمیته حمایت از کسب و کار مورخ 1401/03/30
دستورجلسه شرح دستور مصوبات خبر جلسه اقدامات و نتایج
دستور جلسه (1): بررسی امکان پرداخت هزینه دموراژ به صورت ارزی

مقرر شد کارگروه دموراژ با حضور نمایندگانی از اتاق ایران، بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، سازمان بنادر و کشتیرانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی در محل اتاق بازرگانی ایران تشکیل شود تا در ارتباط با قاعده‌گذاری و تفاهم دستگاه‌های مرتبط در خصوص موارد ذیل تصمیم گیری نماید:
  • مرجع تایید کننده وقوع دموراژ
  • تعیین میزان دموراژ
  • مکانیزم تخصیص ارز برای تامین هزینه دموراژ
  • نرخ محاسبه دموراژ به صورت ارزی
  • پیش بینی سرفصل هزینه دموراژ در سامانه جامع تجارت
  • تعیین اسناد و مدارک مورد نیاز مودیان برای پذیرش هزینه دموراژ به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی
  • تعیین تکلیف پذیرش مبالغ پرداختی بابت هزینه های دموراژ در سنوات قبل (از سال 97 به بعد) به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی
همچنین گزارش عملکرد کارگروه مذکور می بایست در جلسات آتی کمیته حمایت از کسب و کار ارائه شود.

---
دستور جلسه (2): بررسی چگونگی اعمال نرخ صفر مالیاتی افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده شرکت های ثبت شده در سازمان بورس

با توجه به ابهامات موجود و عدم شفافیت مصوبه شماره 58841 مورخ 1397/04/26 شورای هماهنگی اقتصادی دولت و بند ف تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 ا موضوع نحوه اعمال نرخ صفر مالیاتی افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده شرکت های ثبت شده در سازمان بورس، مقرر شد:

  • دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار از شورای هماهنگی اقتصادی دولت در ارتباط با تفسیر دقیق مصوبه شماره 58841 مورخ 1397/04/26 در خصوص مواردی نظیر سنوات مورد پذیرش سودهای تقسیم نشده شرکت، مهلت ثبت و آگهی افزایش سرمایه و سال مورد نظر استفاده از مشوق مذکور استعلام نماید.
  • دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار از مجلس شورای اسلامی در ارتباط با بند ف تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 در خصوص مواردی نظیر سنوات مورد پذیرش سودهای تقسیم نشده شرکت، مهلت ثبت و آگهی افزایش سرمایه و سال مورد نظر استفاده از مشوق مذکور استعلام نماید. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کمیته نیز همکاری لازم جهت پیگیری موضوع و تسریع در دریافت پاسخ استعلام از مجلس را خواهند نمود.
---
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دبیرخانه کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور می باشد.