سه شنبه، ۲۵ مرداد ۱۴۰۱
دستور جلسات و مصوبات کارگروه های تخصصی کمیته حمایت از کسب و کار در سال 1401
جلسه کارگروه مورخ 1401/03/03
دستورجلسه

مرجع طرح موضوع

شرح دستور جمع بندی و تصمیم جلسه خبر جلسه اقدامات و پیگیری ها
بررسی مشکلات سرمایه گذاران ناشی از أخذ مالیات بر ارزش افزوده در قراردادهای BOT

مرجع طرح موضوع:شرکت گسترش انرژی پاسارگاد

  1. پیش نویسی در ارتباط با رفع خلاء قانونی مربوط به پرداخت مالیات در قراردادهای BOT تهیه شود و موضوع در صحن کمیته حمایت از کسب و کار مطرح گردد.
  2. کارگروهی با حضور نمایندگانی از شرکت انرژی پاسارگاد‌، طرف دیگر قرارداد، سازمان امور مالیاتی، اتاق ایران و دیگر سازمان‌های مربوط تشکیل شود و موضوع را مورد بررسی قرار دهد.

  1. مستندات تکمیلی شرکت انرژی پاسارگارد و نفتانیر دریافت گردید. مستندات توسط مشاور مالیاتی دبیرخانه در جلسه ای با حضور مدیران مالی شرکت بررسی گردید.
  2. در انتظار طرح در جلسه کارگروه مجدد
  3. نامه شماره 10/11/2209/ص مورخ 1401/3/22 به سازمان برنامه و بودجه جهت دریافت پیش نویس آیین نامه مشارکت عمومی و خصوصی ارسال گردید.
جلسه کارگروه مورخ 1401/04/12
دستورجلسه

مرجع طرح موضوع

شرح دستور جمع بندی و تصمیم جلسه خبر جلسه اقدامات و پیگیری ها
بررسی روش محاسبه مزد روزانه ناظرین بهداشتی دامپزشکی

مرجع طرح موضوع:انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان

  1. به منظور رفع ابهامات موجود در اجرای مصوبه هیات وزیران در سال 1401، دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار از هیات وزیران، سازمان دامپزشکی و سازمان نظام دامپزشکی استعلام نماید.
  2. سازمان دامپزشکی کشور ضرب الاجل اعلامی جهت انعقاد قراردادهای فی مابین کارفرما و مسئولین فنی بهداشتی را تا تعیین تکلیف نهایی متوقف نماید و جهت جلوگیری از عدم تمدید پروانه های مسئولین فنی بهداشتی و پروانه‌های بهداشتی واحدهای تولیدی، مهلت 2ماهه جهت تمدید پروانه‌ها را در اسرع وقت اعلام نماید.
  3. موضوع در جلسه آتی کمیته حمایت از کسب و کار و یا شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مطرح و مورد پیگیری قرار گیرد.

  1. استعلام از هیات دولت طی نامه شماره 10/1/3218/ص مورخ 1401/4/20 ارسال گردید.
  2. استعلام از سازمان دامپزشکی و سازمان نظام دامپزشکی طی نامه شماره 10/1/3252/ص مورخ 1401/4/20 ارسال گردید.
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دبیرخانه کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور می باشد.