سه شنبه، ۷ آذر ۱۴۰۲
دستور جلسات و مصوبات کمیته موضوع ماده 76 در سال 1394
بیست و سومین جلسه کمیته موضوع ماده 76 مورخ 94/02/07
دستورجلسه شرح دستور مصوبات
دستور جلسه (1): "انتخاب رییس دوره ای کمیته"

---

نظر باینکه حسب جزء (5) بند الف دستورالعمل تشکیل و اداره جلسات کمیته "رییس کمیته از بین نمایندگان رؤسای قوای سه گانه به نحو گردشی (هر سال یک قوه از قوای سه گانه) برای مدت یکسال از طریق قرعه انتخاب می شود"، ریاست دوره ای کمیته در سال 1394 بر عهده احد از نمایندگان قوه مجریه است. از این رو، قرار بر این شد ایشان ثانیاً از بین خود فرد مورد نظر را برای احراز سمت ریاست کمیته اعلام نمایند.
دستور جلسه (2): "تعیین تقویم زمان برگزاری جلسات کمیته در سال 1394"

---

مقرر گردید هر دو هفته یک بار جلسات در روزهای دوشنبه ساعت 17 الی 19مطابق تقویم پیشنهادی دبیرخانه در محل اتاق ایران برگزار گردد.
دستور جلسه (3): "بحث و اتخاذ تصمیم در خصوص پیگیری و تحقق مصوبات کمیته"

---

[توضیح: مجموعاً سه دسته از مکاتبات به عمل آمده راجع به پیگیری مصوبات کمیته ذیل این دستور قرار داشت که تنها مورد زیر مورد بحث واقع گردید.]

موضوع نامه سرکار خانم دکتر امین زاده، معاونت محترم حقوقی رییس جمهور، به شماره 25268/155301 مورخ 93/12/18 (پیوست نامه معاونت هماهنگی و نظارت معاون اول رییس جمهور به شماره 744 مورخ 94/01/11) که در مقام پیگیری و تحقق یکی از مصوبات کمیته راجع به رفع ابهامات برخاسته از عبارت"قراردادهای ارایه خدمات اجتماعی" مندرج در ماده 14 قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور مصوب 1391 نگاشته شده بود، مطرح گردید و تصمیم بر این شد که:

1. ‌ سرکار خانم دکتر امین زاده، معاون محترم حقوقی رئیس‌جمهور و عضو کمیته، تمهیدات شایسته را برای تهیه پیش نویس لایحه ای در این خصوص اتخاذ نمایند بدین منظور که موضوع و هدف مصوبه مربوطه کمیته در این زمینه محقق گردد تا پس از جری مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد؛ و

2.‌ دبیرخانه، مکاتبه لازم را نیز با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور از حیث تعقیب پاسخگویی به استعلام سازمان تأمین اجتماعی از سازمان یادشده که پیشتر انجام شده است به عمل آورد.

دستور جلسه (4): "بررسی مراتب پیشنهاد کمیسیون تسهیلات گمرکی و تجاری (حمل و نقل) کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی مبنی بر رقابتی نمودن تعرفه های سازمان بنادر و دریانوردی و همچنین ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده در بنادر ایران از طریق استفاده حداکثری از ظرفیت قانون موجود و همچنین اصلاح قوانین و مقررات مربوطه"

مقرر گردید کمیسیون تسهیلات گمرکی و تجاری (حمل و نقل) کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی گزارش آسیب شناسی که دربردارنده مقایسه تعرفه ها در بنادر مختلف و وضعیت ترانشیب در کشور از جمله آثار سوء ناشی از عدم بهره برداری متناسب و بهینه از ظرفیت های موجود در کشور و سایر معضلات مربوطه را در این خصوص به دبیرخانه کمیته ارائه نماید تا پس از بررسی تکمیلی مراتب در کمیته مطمح بررسی واقع گردد.
دستور جلسه (5): "ارائه گزارش راجع به مطالعه تطبیقی در خصوص مکانیزم حل و فصل اختلافات در بازار سرمایه یازده کشور"

---

به دلیل اتمام وقت جلسه، به این دستور پرداخته نشد.
خارج از دستور : "در خصوص شناسایی قوانین مزاحم برای سرمایه گذاری"

---

لیست قوانین مخل و مزاحم سرمایه گذاری از معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری، سرکار خانم امین زاده، درخواست گردد تا با استفاده از ظرفیت قانونی کمیته موضوع ماده 76 مورد بررسی قرار گیرند.
بیست و چهارمین جلسه کمیته موضوع ماده 76 مورخ 94/02/21
دستورجلسه شرح دستور مصوبات
دستور جلسه (1): "انتخاب دوره ای رییس کمیته"

---

طبق دستورالعمل تشکیل و اداره جلسات کمیته، ریاست گردشی به نمایندگان قوه مجریه (سرکار خانم دکتر الهام امین زاده) منتقل گردید و همچنین مقرر شد جلسه آتی استثناً از ساعت 18 الی 20 برگزار گردد و بعد از تاریخ یاد شده جلسات کمیته مطابق تقویم مصوب از ساعت 17 الی 19 برگزار شود.
دستور جلسه (2): "پیگیری مصوبات کمیته"

---

به دلیل اتمام وقت جلسه، به این دستور پرداخته نشد.
دستور جلسه (3): "بررسی مراتب اعتراض اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی نسبت به نحوه پرداخت و استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان فرآورده های نفتی (در خصوص نحوه اجراء مواد 13، تبصره 6 ماده 17 و 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و بخشنامه شماره 691/260/د مورخ 1392/2/24 سازمان امور مالیاتی"

در این خصوص پیشنهادهای به شرح ذیل مطرح گردید:

1.‌ صندوق ضمانت صادرات با حداقل نرخ کارمزد ممکن، امکان سنجش اعتبار اینگونه شرکت های صادرکننده فرآوردهای نفت، گاز و پتروشیمی را به منظور صدور ضمانتنامه‌های لازمه امر بررسی نماید تا چنانچه میسر و مطلوب بود به عنوان یک راهکار تلقی شود؛

2. جناب آقای مهندس شافعی، رئیس اتاق ایران و دبیر کمیته، درخواست نمایند تا موضوع در شورای عالی صادرات طرح شده، بدین صورت که شورا از بانک مرکزی بخواهد که به بانک ها ابلاغ نمایند تا ترتیباتی به منظور اینکه اعتبار لازم به صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی در مواردی که اظهار نامه مالیاتی به نام دستگاه دولتی میباشد، ولی فرآورده ها را صادرکنندگان فرآورده های نفت،گاز و پتروشیمی، صادر می کنند، داده شود. همچنین با توجه به اینکه ماده 34 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 به تأیید شورای نگهبان رسیده است و در بردارنده حکمی در این زمینه نیز بوده است، مقرر گردید موضوع در دبیرخانه کمیته بررسی شده تا با اخذ نظرات لازم، پیشنهاد درخور برای درج در لایحه قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده ارایه گردد تا مشکل مطروحه از سوی تشکل یادشده به نحو مناسب مرتفع گردد.

دستور جلسه (4): "ارائه گزارش راجع به مطالعه تطبیقی در خصوص مکانیزم حل و فصل اختلافات در بازار سرمایه یازده کشور"

---

مقرر شد جلسه ای متشکل از نمایندگان سازمان بورس اوراق بهادار، دولت و قوه قضاییه در دبیرخانه کمیته برگزار گردد تا موضوع ضرورت برخورداری هیأت داوری یادشده از آیین دادرسی لازم و چگونگی تدوین آن مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهاد لازم به کمیته ارایه گردد.
بیست و پنجمین جلسه کمیته موضوع ماده 76 مورخ 94/03/18
دستورجلسه شرح دستور مصوبات
دستور جلسه (1): "بررسی مراتب درخواست انجمن صنایع نساجی ایران مبنی بر لغو تبصره 2 ذیل ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 1373/04/12 (الغاء عوارض مقرر)"

در خصوص دستور اول جلسه، کمیته در برابر سه پیشنهاد مشخص به ترتیب زیر قرار گرفت:

1) تبصره یاد شده از سوی مجلس شورای اسلامی ملغی شود؛

2) اثر اجرای حکم موضوع این تبصره موقتاً تا رفع تضییقات و تحریم ها متوقف شود؛ و

3) ترتیبات اجرایی حکم موضوع تبصره مزبور از طریق تدوین دستورالعملی مناسب به منظور اطلاع رسانی هرچه بیشتر و به موقع و شفاف سازی مراتب از سوی شورایعالی هماهنگی ترابری کشور تبیین و تعریف گردد. پس از بحث و تباد نظر، از این بین، راهکار سوم از سوی کمیته برگزیده شد و مقرر گردید پیش نویس دستورالعمل ید شده ظرف مدت 1 ماه توسط شورایعالی هماهنگی ترابری کشور تهیه گردد و دبیرخانه کمیته نیز امر را پیگیری کرده، سپس پیش نویس به نظر کمیته رسانیده شود.

دستور جلسه (2): "ارائه گزارش دبیرخانه در خصوص کم و کیف حوزه های در دست بررسی و مطالعاتی"

---

گزارش توسط آقای رشیدی، مدیر امور اجرایی کمیته ارائه گردید.
دستور جلسه (3): "ارائه گزارش، بحث و اتخاذ تصمیم در خصوص پیگیری و تحقق مصوبات کمیته"

به دلیل اتمام وقت جلسه، به این دستور پرداخته نشد.
بیست و ششمین جلسه کمیته موضوع ماده 76 مورخ 94/05/19
دستورجلسه شرح دستور مصوبات
دستور جلسه (1): "بررسی مراتب اعتراض نسبت به بخشنامه شماره 200/93/537 مورخ 93/10/12 (چگونگی برخورد و اقدام در ارتباط با اطلاعیه های واصله از سامانه دریافت اطلاعات موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم) در رسیدگی ادارات امور مالیاتی به معاملات صورت گرفته شرکت ها با اشخاص مجهول المکان، شرکت های کاغذی و امثالهم"

در خصوص این دستور جلسه مقرر گردید:

1) سازمان امور مالیاتی سامانه مالیات بر ارزش افزوده تحت عنوان "مؤدیان ثبت نام شده فاقد اعتبار به دلیل صدور صورت حساب های غیر واقعی" را به نحو مستمر و مؤثر مورد پایش قرار دهد؛

2) همچنین دبیرخانه ضمن برگزاری جلسه کارشناسی تکمیلی، نتایج حاصله را در جلسه آتی کمیته موضوع ماده 76 به منظور اتخاذ تصمیم نهایی ارائه نماید.

دستور جلسه (2): "بررسی مراتب اعتراض انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران، انجمن های صنفی کارفرمایی استان فارس، اتاق اصناف ایران و همچنین اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک، مازندران، همدان، البرز و خرم آباد راجع به کسر حق بیمه از مزایای رفاهی و انگیزه ای کارگران مشمول قانون کار (موضوع بخشنامه شماره 227413 مورخ 1393/12/25 شورایعالی کار)"

به دلیل اتمام وقت جلسه، به این دستور پرداخته نشد.
دستور جلسه (3): "ارائه گزارش، بحث و اتخاذ تصمیم در خصوص پیگیری و تحقق مصوبات کمیته"

به دلیل اتمام وقت جلسه، به این دستور پرداخته نشد.
بیست و هفتمین جلسه کمیته موضوع ماده 76 مورخ 94/06/16
دستورجلسه شرح دستور مصوبات
دستور جلسه (1): "بررسی مراتب اعتراض انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران، انجمن های صنفی کارفرمایی استان فارس، اتاق اصناف ایران و همچنین اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک، مازندران، همدان، البرز و خرم آباد راجع به کسر حق بیمه از مزایای رفاهی و انگیزه ای کارگران مشمول قانون کار (موضوع بخشنامه شماره 227413 مورخ 1393/12/25 شورایعالی کار"

مقرر گردید:

1) گزارش جلسه از طریق سرکار خانم دکتر الهام امین‌زاده، معاون محترم حقوقی رییس جمهور، به جناب آقای دکتر ربیعی، وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، منعکس شده تا نسبت به تمدید مصوبه شورای عالی کار به شماره 82955 مورخ 1393/05/01 (مبنی بر عدم احتساب مزایای رفاهی انگیزه ای کارگران مشمول قانون کار در مزد ثابت و مبنا و نتیجتاً خروج آن از شمول کسر حق بیمه و بازنشستگی) اقدام گردد.

2) همچنین برای جلوگیری از باب تکرار چنین مشکلی در سال‌های آتی پیشنهاد گردید لایحه اصلاح قانون تأمین اجتماعی در خصوص مواد مرتبط با موضوع نیز توسط معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری تدوین و به منظور تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه گردد.

دستور جلسه (2): "بررسی مراتب اعتراض مبنی بر:

الف) عدم اجرای مفاد قانون مالیات های مستقیم و قراردادهای اجتناب از أخذ مالیات مضاعف در رسیدگی مالیاتی شرکت های پیمانکاری خارجی؛ و

ب) عدم اجرای مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده و قراردادهای اجتناب از أخذ مالیات مضاعف در رسیدگی مالیاتی شرکت های پیمانکاری خارجی "

به علت ضیق وقت به نشست‌ آتی کمیته موکول گردید.
بیست و هشتمین جلسه کمیته موضوع ماده 76 مورخ 94/08/04
دستورجلسه شرح دستور مصوبات

دستور جلسه (1): "بررسی مراتب اعتراض مبنی بر:

الف) عدم اجرای مفاد قانون مالیات های مستقیم و قراردادهای اجتناب از أخذ مالیات مضاعف در رسیدگی مالیاتی شرکت های پیمانکاری خارجی؛ و

ب) عدم اجرای مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده و قراردادهای اجتناب از أخذ مالیات مضاعف در رسیدگی مالیاتی شرکت های پیمانکاری خارجی "

مقرر گردید به منظور شفاف سازی و جلوگیری از سلیقه ای عمل نمودن سازمان امور مالیاتی کشور، دستورالعمل پیشنهادی مؤسسه محلاتی در این خصوص ظرف دو هفته به دبیرخانه کمیته ماده 76 ارسال گردد؛ سپس با کسب نظر از سازمان امور مالیاتی، نتیجه در صحن کمیته مطرح گردد.

دستور جلسه (2): بررسی مراتب درخواست ابطال بخشنامه شماره 200/93/81 مورخ 93/07/20 درخصوص رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مبنی بر شناسایی درآمد از تقبل زیان توسط سهامداران شرکت از محل جاری شرکاء مطروحه از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد

مقرر گردید موضوع از مجاری دیوان عدالت اداری پیگیری گردد.
بیست و نهمین جلسه کمیته موضوع ماده 76 مورخ 94/09/09
دستورجلسه شرح دستور مصوبات

دستور جلسه (1): "موازی کاری دستگاه های اجرایی در احداث و مدیریت هتل ها و مهمانسراها موضوع ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386"

مقرر گردید به منظور ایجاد فضای رقابتی در حوزه هتل داری، نامه ای به هیئت دولت با مضمون احیای ماده 23 قانون مدیریت خدمات کشوری، البته با ادبیات صریح تر در خصوص ممنوعیت فعالیت دستگاه های دولتی در زمینه هتل داری، تهیه شود؛ و سرکار خانم دکتر امین زاده نتایج نامه را پیگیری خواهند کرد.

دستور جلسه (2): "بررسی مراتب اعتراضات واصله در خصوص مطالبه گزارش حسابرسی مورد تأیید جامعه حسابداران رسمی ایران از سوی بانک ها هنگام اعطای تسهیلات به واحدهای اقتصادی"

مقرر گردید جلسه کارشناسی با حضور نمایندگانی از امور حقوقی اتاق ایران و جامعه حسابداران رسمی ایران برگزار گردد تا پس از بررسی موضوع و تحلیل کارشناسی آن، راهکارهای موردنظر خود را در صحن کمیته ارائه نمایند.

دستور جلسه (3): "بررسی مراتب اعتراض اتاق اکو نسبت به اجرای موافقتنامه تجارت ترجیحی (اکوتا)"

مقرر گردید نامه ای از طرف معاونت حقوقی رئیس جمهور خطاب به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت مبنی بر تسریع در روند اجرای اکوتا با حفظ منافع متقابل، تنظیم و ارسال گردد.
سی امین جلسه کمیته موضوع ماده 76 مورخ 94/11/05
دستورجلسه شرح دستور مصوبات

دستور جلسه (1): "بررسی مراتب درخواست محاسبه مالیات بر ارزش افزوده سموم کشاورزی با نرخ صفر"

به منظور حفظ رقابت پذیری تولیدکنندگان داخلی سموم، در خصوص این دستور جلسه مقرر گردید:

1. تعرفه واردات سموم کشاورزی افزایش یابد و این موضوع از سوی معاون حقوقی رییس جمهور، نماینده قوه مجریه در کمیته ماده 76، در هیأت دولت پیگیری گردد.

2. طی ارسال نامه ای به کمیسیون اقتصادی دولت، پیشنهاد گردد که در لایحه قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده و مالیات کالاهای خاص، سموم کشاورزی در فصل معافیت ها باقی بماند.

دستور جلسه (2): "بررسی پیشنهاد تجدیدنظر در میزان ارزش افزوده مصنوعات طلا، نقره و پلاتین موضوع بند (ج) ماده (6) آیین نامه ورود، صدور و معاملات طلا، نقره و پلاتین مصوب 1380/04/22 شورای پول و اعتبار "

1. با توجه به مساعدت و همراهی نمایندگان بانک مرکزی، مقرر گردید جلسه ای فی مابین اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر و سنگ های قیمتی ایران با مسئولان ذی ربط بانک مرکزی در خصوص کاهش میزان ارزش افزوده موضوع "بند (ج) ماده (6) آیین نامه ورود، صدور و معاملات طلا، نقره و پلاتین مصوب 1380/04/22 شورای پول و اعتبار" تشکیل شود و نتیجه آن تا دو هفته آتی به دبیرخانه کمیته منعکس گردد.

2.طی نامه ای خطاب به بانک مرکزی، از ایشان خواسته شود طبق ماده 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390/11/16، هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه ها و رویه های اجرائی، نظر تشکل های اقتصادی ذیربط از جمله "اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان طلا، جواهر، نقره و سنگ های قیمتی ایران" در موضوعات مرتبط استعلام شده و مورد توجه قرار گیرد.

دستور جلسه (3): "بررسی نتایج پیگیری مصوبات مربوط به جلسات قبلی کمیته"

---

به دلیل اتمام وقت جلسه، به این دستور پرداخته نشد.
سی و یکمین جلسه کمیته موضوع ماده 76 مورخ 94/11/19
دستورجلسه شرح دستور مصوبات

دستور جلسه (1): "‌نحوه تعیین دستمزد مبنای محاسبه حق بیمه موضوع ماده 148 قانون کار و ماده 40 قانون تأمین اجتماعی‌"

مقرر گردید:

1. معاونت محترم فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی طی یک ابلاغیه به کلیه شعب سازمان تأمین اجتماعی اعلام نماید مطابق رأی شماره 19 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 1394/01/21 محاسبه و وصول حق بیمه بر اساس میانگین حداقل و حداکثر دستمزد مجاز نبوده و کلیه واحدها مکلفند بر اساس آموزش های صورت گرفته از سوی سازمان (بر اساس معیار دو برابر حداقل دستمزد زمان محاسبه برای افراد فاقد شغل و دستمزد زمان اشتغال برای افراد شاغل)، به تعیین دستمزد مبنای محاسبه حق بیمه موضوع ماده 148 قانون کار و ماده 40 قانون تأمین اجتماعی بپردازند.

2. از طرف دبیرخانه کمیته ماده 76، مصوبه فوق در خصوص تعیین دستمزد مبنای محاسبه حق بیمه به تشکل‌های کارفرمایی ابلاغ گردد تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف مراتب را به سازمان تأمین اجتماعی منعکس نمایند.

دستور جلسه (2): "‌بررسی مراتب پیشنهاد تجدیدنظر در ترکیب هیئت-های تشخیص مطالبات، موضوع مواد 43 و 44 قانون تأمین اجتماعی‌"

مقرر گردید:

1. پیشنهاد اصلاح مواد 43 و 44 قانون تأمین اجتماعی به منظور لحاظ نمودن در لایحه اصلاح قانون مزبور از طرف دبیرخانه کمیته ماده 76 به دولت ارائه گردد.

2.در شرایط فعلی و تا زمانی که لایحه اصلاح قانون تأمین اجتماعی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و در نتیجه مشکلات مربوط زوج بودن تعداد اعضاء هیئت‌های بدوی تشخیص مطالبات و عدم رعایت توازن در ترکیب هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات از این رهگذر حل و فصل گردد؛ از طریق کمیته ماده 76:

الف) به وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد گردد که آن وزارت، نماینده‌ خود را از اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی برای حضور در هیئت‌های فوق، انتخاب و معرفی نماید؛

ب) به هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی پیشنهاد گردد که به جای نماینده شورای عالی تأمین اجتماعی، نماینده‌ای از وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حضور در هیئت‌های تجدیدنظر تشخیص مطالبات، انتخاب و معرفی نماید.

سی و دومین جلسه کمیته موضوع ماده 76 مورخ 94/12/03
دستورجلسه شرح دستور مصوبات

دستور جلسه (1): "‌بررسی پیشنهادات ارائه شده در خصوص چگونگی برخورد و اقدام در ارتباط با اطلاعیه های واصله از سامانه دریافت اطلاعات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم 1380 از حیث رویه رسیدگی ادارات مالیاتی به معاملات صورت گرفته شرکت ها با اشخاص مجهول المکان، شرکت های کاغذی و امثالهم"

از آنجا که در مورد برخی از پیشنهادات دبیرخانه کمیته، فی مابین اعضای کمیته ماده 76 و نمایندگان سازمان امور مالیاتی ، توافق حاصل نگشت، در خصوص این دستور جلسه مقرر شد پیشنهادات دبیرخانه کمیته ماده 76 به شرح زیر برای أخذ تصمیم نهایی در صحن جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح گردد.

1. فهرست شرکت های فاقد اعتبار سامانه مالیات بر ارزش افزوده با عنوان "مودیان ثبت نام شده فاقد اعتبار به دلیل صدور صورت حساب غیرواقعی" با ذکر تاریخ شروع و پایان عدم اعتبار و سایر جزئیات لازم، در سامانه اعلام گردد.

2. طبق ابلاغیه ای رسمی در سازمان امور مالیاتی، تقاضا شود که ممیزین مالیاتی در مقام رسیدگی به امر، آثار اعلامات شرکت های غیرمعتبر برای معامله را در خارج از زمان شروع و پایان عدم اعتبار، به طرف معامله تسری ندهند و به عبارت دیگر عطف بماسبق ننمایند.

3. در خصوص اثبات اصالت معامله پیشنهاد می گردد شرایط مورد نظر، با تحقق 2 شرط از 3 شرط فاکتور اصلی، بارنامه یا رسید انبار، وجه یا چک واریز شده در وجه شخص احراز گردد.

4. سازمان امور مالیاتی علاوه بر درج لیست مودیان متخلف، امکانات نرم افزاری لازم جهت اعلام اخطار به طرف معامله هنگام ثبت خرید و فروش در سامانه مالیات بر ارزش افزوده و سامانه گزارش فصلی را فراهم آورد تا مودیان در صورت عدم مشاهده و مطالعه لیست شرکت های فاقد اعتبار، به صورت سیستمی نیز متوجه وضعیت نامعتبر شدن شرکت های طرف معامله خود بشوند.

5. سازمان امور مالیاتی نسبت به ابطال کد اقتصادی مودیان فاقد اعتبار به دلیل صدور صورت حساب غیرواقعی اقدام نماید.

6. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در هماهنگی با سازمان امور مالیاتی، به مطبوعات و رسانه ها اعلام نماید تا از درج آگهی مودیان متخلف و فاقد اعتبار خودداری نمایند، ضمناً می بایست در این خصوص قوانین جامع و محکمی وضع گردد تا به وضعیت متخلفان در مراجع قضایی رسیدگی گردد.

7. طی ابلاغیه ای به سازمان امور مالیاتی اعلام شود، به دفاتر کسانی که درآمد آن ها طبق بخشنامه موصوف، مشمول محاسبه مالیات به صورت علی الراس شده است، مجدداً رسیدگی شود.

همچنین مقرر شد موضوع این دستور جلسه از سوی سرکار خانم دکتر امین زاده، ریاست کمیته، در صحن هیأت دولت مطرح شود.

دستور جلسه (2): "بررسی مراتب اعتراض به رد دفاتر مودیان مالیاتی توسط کمیسیون بند 3 ماده 97 قانون مالیات های مستقیم 1380 به سبب ابهام در اجرای ماده 169 مکرر در خصوص معاملات غیر واقعی اعلام شده به صورت عمدی یا سهوی توسط شخص ثالث‌"

به دلیل اتمام وقت جلسه، به این دستور پرداخته نشد.

دستور جلسه (3): "تعیین تقویم زمان برگزاری جلسات کمیته ماده 76 در سال 1395"

---

به دلیل اتمام وقت جلسه، به این دستور پرداخته نشد.

سی و سومین جلسه کمیته موضوع ماده 76 مورخ 94/12/15
دستورجلسه شرح دستور مصوبات

دستور جلسه (1): "بررسی ضرورت مطالبه گزارش حسابرسی مورد تأیید جامعه حسابداران رسمی ایران از سوی بانک‌ها هنگام اعطای تسهیلات به واحدهای اقتصادی"

مقرر گردید:

1. به منظور سهولت و سرعت دسترسی بانک¬ها به صورت-های مالی حسابرسی شده و دارای اصالت، شورای هماهنگی بانک های دولتی و کانون بانک ها و مؤسسات اعتباری خصوصی ایران، طی ابلاغیه ای به کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی اعلام کنند تا از طریق انعقاد تفاهم نامه با جامعه حسابداران رسمی بتوانند به صورت موردی به گزارش حسابرسی مورد نظر در سامانه سحر دسترسی پیدا کنند.

2. جهت تسریع پاسخ استعلام بانک ها از سوی جامعه حسابداران رسمی ایران به اصالت گزارشاتی که مورد تأیید جامعه نمی باشد، جامعه می بایست به صورت هفتگی، پاسخ استعلام¬های دریافتی را به صورت گروهی به بانک های متقاضی ارائه نماید. انتخاب روش ارائه پاسخ جامعه به بانک¬ها بعهده جامعه و مبتنی بر زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری ایشان است، لیکن روش مذکور می بایست حداکثر ظرف مدت دو هفته کاری به دبیرخانه کمیته ماده 76 و همچنین شورای هماهنگی بانک های دولتی و کانون بانک¬ها و مؤسسات اعتباری خصوصی ایران (جهت ابلاغ به کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری) اعلام گردد.

3. جامعه حسابداران رسمی ایران ظرف مهلت معینی سامانه اخذ استعلام تأیید اصالت گزارش های حسابرسی را (مشابه سامانه صدور گواهی و استعلام بدهکاران مالیاتی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم) طراحی و راه اندازی نماید.

4. نائب رئیس شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران و مشاور کمیته ماده 76، مجموعه ای از پیشنهادات اصلاحی در مورد اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران را با همکاری بخش خصوصی تهیه کرده و در سال 1395 به کمیته ارائه نمایند تا مورد بررسی قرار بگیرد.

دستور جلسه (2): "بررسی آیین‌نامه وصول مطالبات غیر جاری مؤسسات اعتباری مصوب 1394 و مشکلات فعالین اقتصادی در این ارتباط‌"

به دلیل اتمام وقت جلسه، به این دستور پرداخته نشد.

دستور جلسه (3): "تعیین تقویم زمان برگزاری جلسات کمیته ماده 76 در سال 1395"

---

به دلیل اتمام وقت جلسه، به این دستور پرداخته نشد.

 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دبیرخانه کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور می باشد.