سه شنبه، ۷ آذر ۱۴۰۲
دستور جلسات و مصوبات کارگروه های تخصصی کمیته حمایت از کسب و کار در سال 1399
جلسه کارگروه مورخ 1399/02/30
دستورجلسه

مرجع طرح موضوع

شرح دستور جمع بندی و تصمیم جلسه خبر جلسه اقدامات و پیگیری ها
بررسی نحوه محاسبه و کسر حق بیمه سنواتی براساس دستمزدهای اعلامی از سوی شورای عالی کار و بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق بیمه

مرجع طرح موضوع: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان، کمیسیون مالیات کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران، سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران، شرکت فرابورس ایران

پیشنهاد «اصلاح بخشنامه دستمزد مشمول کسر حق بیمه تامین اجتماعی و نرم افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی» به منظور عدم محاسبه و وصول مابه‌التفاوت مبلغ افزایش سایر سطوح مزدی در لیست سال جدید نسبت به بهمن ماه سال قبل، در خصوص کارفرمایانی که با توافق کارگر، افزایش مزد را در قرارداد جدید منظور ننموده‌اند، در صحن اصلی کمیته حمایت از کسب و کار مطرح گردد.

موضوع در هفتاد و هفتمین جلسه کمیته حمایت از کسب و کار در تاریخ 99/5/14 مطرح گردید.

جلسه کارگروه مورخ 1399/03/19
دستورجلسه

مرجع طرح موضوع

شرح دستور جمع بندی و تصمیم جلسه خبر جلسه اقدامات و پیگیری ها
بررسی عدم امکان پذیرش صورتجلسات هیئت مدیره به صورت وکالتی در شرکت‌های تجارتی

مرجع طرح موضوع: انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی

در لایحه ثبت اشخاص حقوقی برای رفع این موضوع، ماده قانونی لحاظ گردد.

در تبصره 2 ماده 18 لایحه ثبت اشخاص حقوقی با ایجاد امکان امضای الکترونیک برای صورتجلسات هیئت مدیره بخشی از روند اجرایی مشکل مربوطه حل خواهد شد. لایحه کماکان در دستور بررسی مجلس شورای اسلامی می باشد.

جلسه کارگروه مورخ 1399/04/01
دستورجلسه

مرجع طرح موضوع

شرح دستور جمع بندی و تصمیم جلسه خبر جلسه اقدامات و پیگیری ها
اخذ مالیات نقل و انتقال سهام وثیقه مدیران

مرجع طرح موضوع: انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی

مقرر شد که سازمان امور مالیاتی ضمن بررسی تمامی ابعاد موضوع، نسبت به همکاری با سازمان ثبت در راستای رفع فرآیند زمان بر و زائد اخذ مفاصا حساب پرداخت مالیات نقل و انتقال سهام اقدام نماید.

مصوبه برای سازمان مالیاتی ارسال گردید و همچنین برای پیگیری موضوع دو بار با معاونت حقوقی ریاست جمهوری مکاتبه شد در نهایت در جلسه مورخ 25 دی 1400 با حضور سازمان مالیاتی و ثبت شرکت‌ها مقرر شد سازمان مالیاتی و ثبت شرکت‌ها با برگزاری جلساتی و با حضور سایر ذینفعان امکان فنی پرداخت الکترونیکی این مالیات همزمان با پرداخت سایر هزینه‌های ثبتی در اداره ثبت شرکت ها فراهم شود.

جلسه کارگروه مورخ 1399/04/11
دستورجلسه

مرجع طرح موضوع

شرح دستور جمع بندی و تصمیم جلسه خبر جلسه اقدامات و پیگیری ها

1- بررسی نحوه دریافت لیست و حق بیمه مدیرعامل و هیأت مدیره موظف شرکت‌ها

مرجع طرح موضوع: کمیسیون مالیات کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران، کانون شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران، شرکت مهندسان مشاور و شهرسازی شاربفت

2- بررسی مشکلات پیمانکاران حوزه صنعت برق در پرداخت حق بیمه موضوع بخشنامه 14/5 سازمان تأمین اجتماعی

مرجع طرح موضوع: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اصفهان

1- سازمان تامین اجتماعی با توجه به مباحث مطروح در این جلسه، پیشنهاد خود را ظرف مدت 2 هفته جهت حل مشکل فعالان اقتصادی به دبیرخانه کمیته ارسال نماید تا مجدداً مورد بررسی قرار گیرد. سپس در صورت عدم تکافوی پیشنهاد سازمان در راستای رفع مشکل مطروحه اعضای موظف هیئت مدیره شرکت‌ها، موضوع در صحن جلسه اصلی کمیته ماده 12جهت تصمیم گیری توسط نمایندگان قوای سه گانه مطرح خواهد شد.

2- اتاق بازرگانی تهران و سندیکای صنعت برق صورتجلسه توافقی خود با سازمان تامین اجتماعی مورخ 98/12/14 را به دبیرخانه کمیته ماده 12 ارسال نمایند تا دبیرخانه نظر رسمی سازمان تامین اجتماعی را أخذ نماید. همچنین هرگونه تغییر و اصلاح بخشنامه سازمان تامین اجتماعی با أخذ نظر کتبی بخش خصوصی انجام گیرد و سازمان تامین اجتماعی یک نسخه از پیش نویس اصلاحی را به دبیرخانه کمیته ماده 12 ارسال نماید. به علاوه اینکه شرکت توانیر به صورت رسمی و مکتوب به سازمان تامین اجتماعی اعلام نماید شرکت‌های توزیع برق در حوزه انتقال نیرو و پست‌های انتقال نیرو در ولتاژ های پایین‌تر نظیر شرکت برق منطقه ای فعالیت می‌کنند. همچنین شرکت توانیر و یا سازمان برنامه و بودجه ریز اقلام تشکیل دهنده فهرست بها را در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار دهند.

1- موضوع در هشتاد و یکمین جلسه کمیته حمایت از کسب و کار در تاریخ 1400/4/21 مطرح گردید.

2- ---

جلسه کارگروه مورخ 1399/04/16
دستورجلسه

مرجع طرح موضوع

شرح دستور جمع بندی و تصمیم جلسه خبر جلسه اقدامات و پیگیری ها

1- بررسی تعلق نرخ صفر مالیاتی واحدهای تولیدی و معنوی موضوع ماده 132 ق.م.م به منظور توسعه و بازسازی

مرجع طرح موضوع: شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اصفهان، آذربایجان شرقی و خوزستان، شرکت سپاهان باتری

2- بررسی تسری ماده 132 قانون مالیات های مستقیم به اشخاص حقیقی

مرجع طرح موضوع: شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اصفهان، مرکزی، کرمان و بوشهر

3- بررسی اعمال معافیت‌های مالیاتی شرکت های خدماتی شهرک های صنعتی

مرجع طرح موضوع: شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان، اصفهان، مرکزی و البرز

1- با توجه به توضیحات نماینده سازمان امور مالیاتی اینگونه جمعبندی گردید که در آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 132 ق.م.م تکلیف روشن است و الزامی به صدور پروانه بهره‌برداری جدید وجود ندارد و اگر واحدهای مشمول ماده 132 ق.م.م با رویه خلاف آیین نامه مواجه شدند، می توانند به سازمان امور مالیاتی مراجعه نمایند.

2- پیشنهاد تسری ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم به اشخاص حقیقی در قانون مالیات‌های مستقیم در دستور کار کمیته ماده 12 قرار گیرد.

3- با توجه به توضیحات نماینده سازمان امور مالیاتی و فعالان بخش خصوصی اینگونه جمعبندی گردید که شرکت‌های خدماتی می‌بایستی در نگارش دفاترشان دقت کافی را داشته باشند.

1- ---

2- بند دوم مصوبات طی نامه ای جهت اعمال در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال گردید.

3- ---

جلسه کارگروه مورخ 1399/06/17
دستورجلسه

مرجع طرح موضوع

شرح دستور جمع بندی و تصمیم جلسه خبر جلسه اقدامات و پیگیری ها

1- بررسی چگونگی صدور مفاصا حساب تأمین اجتماعی برای موسسات حسابرسی

مرجع طرح موضوع: جامعه حسابداران رسمی ایران

2- بررسی مشکلات مقاطعه کاران ناشی از عدم اجرای تبصره الحاقی ماده 38 قانون تأمین اجتماعی

مرجع طرح موضوع: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان، شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

1- با توجه به این‌که همچنان با مکانیزه شدن امور مربوطه، برای هر قرارداد مؤسسات حسابرسی یک مفاصاحساب جداگانه صادر می‌شود، مقرر شد صدور مفاصاحساب به صورت تجمعی برای مؤسسات حسابرسی انجام شود واین پیشنهاد از سازمان تأمین اجتماعی مورد پیگیری قرار گیرد.

2- پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه تبصره الحاقی ماده 38 قانون تأمین اجتماعی را ارائه و پیگیری نمود. همچنین در ارتباط با مطالبه حق بیمه با استفاده از اطلاعات اولیه مندرج در قرارداد و ابلاغ بدهی حق بیمه محاسبه شده بر مبنای کل قرارداد مقرر شد سازمان تامین اجتماعی پیشنهادهای مقاطعه کاران را در پیش نویس مجموعه بخشنامه‌های 14 موضوع ماده 38 قانون تامین اجتماعی تحت عنوان تنقیح و تلخیص مقاطعه کاران لحاظ نماید.

1-

 • نامه شماره 10/1/6147/ص مورخ 99/7/2 به سازمان تامین اجتماعی جهت پیگیری پیشنهاد شده در جلسه کارگروه ارسال گردید.
 • نامه شماره 10/1/12041/ص مورخ 99/12/2 جهت پیگیری مجدد به سازمان تامین اجتماعی ارسال گردید.

2-

 • مصوبه جلسه طی نامه شماره 10/1/6146 مورخ 99/7/2 به سازمان تامین اجتماعی ارسال شد.
 • نامه شماره 10/1/12041/ص مورخ 99/12/2 جهت پیگیری مجدد به سازمان تامین اجتماعی ارسال گردید.

جلسه کارگروه مورخ 1399/07/13
دستورجلسه

مرجع طرح موضوع

شرح دستور جمع بندی و تصمیم جلسه خبر جلسه اقدامات و پیگیری ها
پیگیری مصوبه هفتاد و هشتمین نشست کمیته ماده 12 مورخ 1399/06/31 با موضوع بررسی مشکلات کارفرمایان در انعقاد قرارداد جدید با کارگران با لحاظ شرایط جدید (بدون افزایش دستمزد ولی با رعایت حداقل مزد تعیین شده در مصوبه شورای عالی کار)

مرجع طرح موضوع: ---

---

در پایان با توجه به مباحث مطروح در جلسه، پیشنهادهای مشخص برای ارائه و حل مشکلات جهت ارائه به کمیته حمایت از کسب وکار (کمیته ماده 12) به شرح ذیل جمع بندی گردید:

سازمان تامین اجتماعی با اصلاح نرم افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی، خود اظهاری کارفرمایان را در قراردادها اعم از دائم، موقت، کتبی و شفاهی بپذیرد، به نحوی که سازمان به کارفرمایان اجازه دهد حقوق و دستمزد کارگران را با رعایت حداقل دستمزد اعلام شده در مصوبه شورای عالی کار و همچنین سایر سطوح دستمزدی را مطابق توافق با کارگر در سامانه ثبت نمایند.

چنانچه سازمان تامین اجتماعی برابر اسناد و مدارک مثبته و بازرسی‌های انجام شده یقین پیدا کرد که دستمزد مندرج در لیست کمتر از دستمزد واقعی اعلام شده است، ما به التفاوت را به عنوان بدهی برآوردی مطالبه نماید تا در صورت اعتراض کارفرما، مراتب در هیأت‌های تشخیص مطالبات مورد رسیدگی قرار گیرد. این موضوع نیز مستلزم اصلاح نرم افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی توسط سازمان تامین اجتماعی است.

ماده 77 قانون تامین اجتماعی در قانون برنامه هفتم توسعه کشور اصلاح گردد.

 1. جمع بندی کارگروه تکمیلی طی نامه شماره 10/1/6893/ص مورخ 99/7/21 به معاونت حققوی ریاست جمهوری ارسال گردید.
 2. یک جلسه در معاونت حقوقی ریاست جمهوری به منظور بررسی موضوع با حضور سازمان تامین اجتماعی، وزارت کار و نمایندگان اتاق ایران برگزار گردید.
 3. نظریه معاونت حقوقی ریاست جهموری طی نامه شماره 33489/12573 مورخ 99/11/8 به سازمان تامین اجتماعی در ارتباط با پذیرش نظر فعالان بخش خصوصی صادر شد لیکن تا کنون نرم‌افزاراصلاح نشده است.
جلسه کارگروه مورخ 1399/09/24
دستورجلسه

مرجع طرح موضوع

شرح دستور جمع بندی و تصمیم جلسه خبر جلسه اقدامات و پیگیری ها
بررسی مراتب اعتراض به فراخوان جایگاه‌های سوخت جهت پرداخت مالیات بر ارزش افزوه

مرجع طرح موضوع: انجمن مجتمع‌های خدمات رفاهی استان تهران

دبیرخانه کمیته حمایت از کسب ‌کار با استعلام از سازمان امور مالیاتی و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، ابهامات مطرح‌شده از سوی انجمن مجتمع‌های خدمات رفاهی استان تهران را مطرح نماید و پس از دریافت پاسخ از سازمان‌های مسئول، در صورت لزوم و برای تصمیم‌گیری نهایی از سوی نمایندگان سه قوا، موضوع در صحن کمیته حمایت از کسب و کار مطرح شود.

 1. نامه 27/2397/ص مورخ 99/10/6 خطاب به سازمان امور مالیاتی و نامه شماره 27/9724/ص مورخ 99/10/6 خطاب به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ارسال گردید.
 2. پس از آن علیرغم پیگیری به عمل آمده از شرکت ملی پخش با گذشت حدود 2 ماه از تاریخ نامه، تاکنون پاسخی به دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار منعکس نشده است و پاسخ سازمان امور مالیاتی به 13 سوال مطرح شده از سوی انجمن، طی نامه شماره 230/18214/ص مورخ 99/10/27 مبنی بر رد موضوع دریافت گردید.
 3. نامه پیگیری مجدد از شرکت ملی پخش فراورده های نفتی به شماره 10/1/13293/ص مورخ 99/12/26 ارسال گردید.
جلسه کارگروه مورخ 1399/10/13
دستورجلسه

مرجع طرح موضوع

شرح دستور جمع بندی و تصمیم جلسه خبر جلسه اقدامات و پیگیری ها
امکان عرضه کالاهای سلامت غیردارویی کشور از جمله مکمل‌های غذایی و ورزشی بر روی پلتفرم‌های فروش آنلاین

مرجع طرح موضوع: شرکت نوآوران فن آوازه (دیجی کالا)

از آنجا که سازمان غذا و دارو در اعلام ممنوعیت درخواست پلتفرم‌هایی نظیر دیجی کالا به مستنداتی رجوع می‌کند که قابل پذیرش نیست، مقرر شد برای نتیجه‌گیری دراین‌باره، موضوع در نشست کمیته حمایت از کسب و کار مطرح و بررسی شود.

 1. موضوع در هشتادمین نشست کمیته حمایت از کسب و کار مورخ 1399/12/11 مطرح گردید.
جلسه کارگروه مورخ 1399/11/06
دستورجلسه

مرجع طرح موضوع

شرح دستور جمع بندی و تصمیم جلسه خبر جلسه اقدامات و پیگیری ها
بررسی مشکل سرمایه‌گذاران و مجریان طرح‌ها در اراضی مشاع زراعی در خصوص تغییر کاربری و ارائه سند شش دانگ مالکیت

مرجع طرح موضوع: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مرکزی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد

معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی بند (4) بخشنامه شماره 300/176091 مورخ 98/11/30 را مورد بازنگری و اصلاح قرار دهد به نحوی‌که درخواست تغییر کاربری اراضی مشاع زراعی در کمیسیون ماده (5) و کارگروه امور زیربنایی با افراز مالکیت محلی و تایید شورای محل مورد پذیرش قرار گیرد.

 1. موضوع در 107 امین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مورخ 1400/9/29 مطرح گردید.
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دبیرخانه کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور می باشد.