سه شنبه، ۷ آذر ۱۴۰۲
دستور جلسات و مصوبات کمیته حمایت از کسب و کار در سال 1399
هفتاد و ششمین جلسه کمیته موضوع ماده 12 مورخ 99/03/12
دستورجلسه شرح دستور مصوبات اقدامات و نتایج
دستور جلسه (1): بررسی مشکلات فعالان بخش خصوصی در خصوص سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد):
 1. أخذ هزینه کارمزد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
 2. عدم اجرای برخی از الزامات قانونی برای انجام معاملات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)

با توجه به عدم شفافیت مبنای قانونی برای اجازه اخذ کارمزد از برنده مناقصات توسط پیمانکار خصوصی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، برای روشن شدن موضوع و اتخاذ تصمیم دقیق و مشخص از سوی کمیته ماده 12، مقرر گردید فعالان بخش خصوصی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) به 3 سوال مشخص، پاسخ داده و جهت طرح در جلسه آتی به دبیرخانه کمیته ماده 12 ارسال نمایند:

1. کارمزد خدمات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به چه میزانی تعیین شود؟

2. کارمزد خدمات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بابت ارائه چه خدماتی دریافت گردد؟

3. آیا طبق قانون، امکان مشارکت بخش دولتی با خصوصی در ایجاد، راه اندازی، اداره، اجرا و نظارت بر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) براساس مدل‌هایی نظیرBOT وجود دارد یا خیر؟

همچنین مرکز توسعه تجارت الکترونیک می بایست مستندات و مدارک لازم برای اقناع حفظ حریم و اسرار تجاری فعالان بخش خصوصی و کاربران سامانه را به کمیته ماده 12 ارائه نماید.

 1. مصوبات کمیته طی نامه شماره 1890/1/10/ص مورخ 99/03/19 به اعضای محترم کمیته ماده 12 و همچنین وزارت صنعت ابلاغ گردید.
 2. نامه شماره 2189/27/ص مورخ 99/03/26 خطاب به مرکز توسعه تجارت الکترونیک، سندیکای شرکت های ساختمانی و کمیسیون کسبو کار اتاق تبریز جهت اجرای مصوبه و پاسخ به سوالات مطروحه اعضای کمیته ارسال شد.
 3. نامه شماره 3679/27/د مورخ 99/03/26 خطاب به کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران جهت اجرای مصوبه و پاسخ به سوالات مطروحه اعضای کمیته ارسال شد.
 4. نامه شماره 235/99 مورخ 99/04/10 کمیسیون کسب وکار اتاق تبریز به منظور پاسخ به سوالات مطروحه دریافت گردید.
 5. نامه شماره 62707/99 مورخ 99/04/15 سندیکای شرکت های ساختمانی به منظور پاسخ به سوالات مطروحه دریافت شد.
دستور جلسه (2): ارائه گزارش عملکرد کمیته ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در سال 1398 و پیگیری مصوبات

---

عدم طرح به دلیل اتمام وقت جلسه
دستور جلسه (3): تعیین ریاست کمیته ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در سال 1399

---

---

عدم طرح به دلیل اتمام وقت جلسه
هفتاد و هفتمین جلسه کمیته موضوع ماده 12 مورخ 99/05/14
دستورجلسه شرح دستور مصوبات اقدامات و نتایج
دستور جلسه (1): بررسی مشکلات کارفرمایان در انعقاد قرارداد جدید با کارگران ، با رعایت حداقل مزد تعیین شده در مصوبه شورای عالی کار و بدون افزایش دستمزد

مقرر گردید:

 1. سازمان تامین اجتماعی نسبت به توقف محاسبات اتوماتیک نرم افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی اقدام نموده و برابر ماده 39 قانون تامین اجتماعی عمل نماید. نرم افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی می بایست به نحوی اصلاح گردد که در محاسبه و کسر حق بیمه سنواتی، افزایش‌های اعلامی شورای عالی کار صرفاً در خصوص حداقل مزد روزانه به صورت اتوماتیک محاسبه شود و برای سایر سطوح دستمزدی، امکان اعلام و اعمال مزد در نرم‌افزار توسط کارفرمایان وجود داشته باشد و قراردادهای کارفرمایان با کارگران ملاک عمل سازمان تامین اجتماعی و نرم افزار محاسباتی سازمان باشد.
 2. معاونت حقوقی ریاست جمهوری با برگزاری نشست تخصصی با حضور نمایندگان اتاق ایران، دبیرخانه کمیته ماده 12، سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار، مشکلات و ایرادات مرتبط با پیشنهاد انعقاد قرارداد جدید کارفرمایان با کارگران، با رعایت حداقل مزد تعیین شده در مصوبه شورای عالی کار و بدون افزایش دستمزد، بعلاوه نحوه محاسبه و کسر حق بیمه سنواتی براساس قرارداد جدید و همچنین اصلاح ماده 76 قانون تامین اجتماعی را بررسی و برای هریک ارائه راهکار نماید تا مجددا موضوع در صحن جلسه کمیته ماده 12 مطرح گردد.
 1. مصوبات کمیته طی نامه شماره 4250/1/10/ ص مورخ99/05/21 به اعضای محترم کمیته ماده 12 و همچنین سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار ارسال گردید.
دستور جلسه (2): پیگیری وضعیت اجرایی مصوبات سال گذشته کمیته ماده 12 و تصمیم‌گیری در خصوص نحوه ادامه پیگیری‌ها

---

در پیگیری مصوبه هفتاد و پنجمین جلسه کمیته در مورد اعلام مبداء زمان اجرای ماده 13 اصلاحیه آیین نامه بند (هـ) تبصره (5) قانون بودجه سال 97 (در خصوص پذیرش هزینه تنزیل اسناد خزانه اسلامی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی)، با توجه به اعلام نظر صریح معاونت حقوقی ریاست جمهوری در این خصوص به سازمان امور مالیاتی، مقرر شد این معاونت با برگزاری جلسه ای در حضور رییس سازمان امور مالیاتی و نمایندگان دبیرخانه کمیته ماده 12، دلیل عدم اجرای نظر اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی را بررسی و اعلام نظر نماید.

 1. مصوبات کمیته طی نامه شماره 4250/1/10/ ص مورخ99/05/21 به اعضای محترم کمیته ماده 12 ارسال گردید.
دستور جلسه (3): تعیین ریاست دوره‌ای کمیته ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در سال 1399

---

سرکار خانم دکتر جنیدی، نماینده محترم ریاست قوه مجریه در کمیته، به عنوان رئیس دوره‌ای کمیته ماده 12 به مدت یک سال دیگر انتخاب گردید.

 1. مصوبات کمیته طی نامه شماره 4250/1/10/ ص مورخ99/05/21 به اعضای محترم کمیته ماده 12 ارسال گردید.
دستور جلسه (4): بررسی تغییر عنوان کمیته ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به "کمیته تسهیل قوانین و مقررات کسب و کار"

---

با توجه به عناوین پیشنهادی مطرح شده در جلسه، مقرر شد موضوع در جلسه بعدی کمیته به تصویب نهایی برسد.

 1. مصوبات کمیته طی نامه شماره 4250/1/10/ ص مورخ99/05/21 به اعضای محترم کمیته ماده 12 ارسال گردید.
خارج از دستور (1): تصویب تقویم برگزاری جلسات کمیته ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

---

مقرر شد جلسات کمیته در ادامه سال 1399، عصر روزهای سه شنبه ساعت 18 الی 20 برگزار گردد.

 1. مصوبات کمیته طی نامه شماره 4250/1/10/ ص مورخ99/05/21 به اعضای محترم کمیته ماده 12 ارسال گردید.
هفتاد و هشتمین جلسه کمیته موضوع ماده 12 مورخ 99/06/31
دستورجلسه شرح دستور مصوبات اقدامات و نتایج
پیش از دستور (1): پیگیری مصوبه نشست 76 ام کمیته مورخ 99/03/12 درخصوص مشکلات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)

مقرر گردید:

 1. مرکز توسعه تجارت الکترونیک با برگزاری نشست تخصصی با حضور نمایندگان اتاق ایران، معیارها و شاخص‌های تعیین ارقام تعرفه خدمات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) را به صورت مستدل ارائه نماید. همچنین میزان تعرفه با مشارکت نمایندگان اتاق ایران تعیین گردد.
 2. جهت احراز و اطمینان خاطر فعالان بخش خصوصی از حفظ محرمانگی، سلامت و امنیت اطلاعات در سامانه ستاد، مرکز توسعه تجارت الکترونیک فرایند چند نمونه از مناقصات برگزار شده را با برگزاری نشست مشترکی با حضور نمایندگان اتاق بازرگانی ایران بررسی و تشریح نماید.
 3. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وجوه حاصله بابت دریافت بهای خدمات مرکز (ستاد) را براساس ماده واحده‌ قانون تعیین تعرفه خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مصوب 1393، به خزانه داری کل کشور واریز نماید.
---
پیش از دستور (2): پیگیری مصوبه نشست 77 ام کمیته مورخ 99/05/14 در خصوص مشکلات کارفرمایان در انعقاد قرارداد جدید با کارگران، با رعایت حداقل مزد تعیین شده در مصوبه شورای عالی کار و بدون افزایش دستمزد

مقرر گردید دبیرخانه کمیته ماده 12 با برگزاری نشست تخصصی با حضور نمایندگان اتاق ایران، سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار، چگونگی اصلاح نرم‌افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی، مشکلات و ایرادات مرتبط با پیشنهاد انعقاد قرارداد جدید کارفرمایان با کارگران، با رعایت حداقل مزد تعیین شده در مصوبه شورای عالی کار و بدون افزایش دستمزد، بعلاوه نحوه محاسبه و کسر حق بیمه سنواتی براساس قرارداد جدید و همچنین اصلاح ماده 76 قانون تامین اجتماعی را بررسی و برای هریک ارائه راهکار نماید.

---
پیش از دستور (3): تعیین نام جدید و مناسب برای کمیته ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

---

مقرر گردید عنوان کمیته ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به "کمیته حمایت از کسب وکار" تغییر یابد.

---
دستور جلسه: بررسی مشکلات اجرای ماده واحده قانون تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 1373 مبنی بر اخذ عوارض حمل کالا با ناوگان غیر ایرانی

مقرر گردید فهرست مشکلات موجود در آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 1373/08/11 هیأت وزیران و ضوابط اجرایی قانون (مندرج در مصوبات شورایعالی ترابری) توسط کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک اتاق ایران احصاء و به همراه پیشنهادات و راهکارهای اصلاحی به کمیته ماده 12 ارائه گردد تا پس از بررسی، نسبت به تشکیل کارگروه مشترک بخش خصوصی با سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای جهت بازنگری آیین نامه و ضوابط مرتبط آن تصمیم ‌گیری شود.

---
هفتاد و نهمین جلسه کمیته حمایت از کسب و کار مورخ 99/12/04
دستورجلسه شرح دستور مصوبات اقدامات و نتایج
دستور جلسه (1): بررسی معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات (موضوع بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور)

مقرر شد: سازمان امور مالیاتی کشور استدلالات و دلایل آن مجموعه را در ارتباط با عدم اطلاق معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات (موضوع بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور) در جلسه آتی کمیته حمایت از کسب و کار جهت اقناع و تصمیم گیری اعضاء کمیته ارائه نماید. در غیر این صورت چنانچه اعضای کمیته نسبت به استدلالات سازمان امور مالیاتی اقناع نگردند، راساً اعلام رای خواهند نمود.

---
دستور جلسه (2): بررسی مهلت مرور زمان رسیدگی و مطالبه جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1380 در ارتباط با عملکرد سال های 1390 لغایت 1394

---

به دلیل ضیق وقت تصمیم گیری در خصوص این موضوع به جلسه آتی کمیته حمایت از کسب و کار موکول گردید.
هشتادمین جلسه کمیته حمایت از کسب و کار مورخ 99/12/11
دستورجلسه شرح دستور مصوبات اقدامات و نتایج
پیش از دستور (1): پیگیری و تعیین تکلیف معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات (پیرو هفتاد و نهمین نشست کمیته حمایت از کسب و کار مورخ 99/12/04)

با عنایت به اطلاق عام بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و موافقت سازمان امور مالیاتی مقرر گردید: سازمان امور مالیاتی حداکثر ظرف مدت 2 هفته با صدور بخشنامه‌ای به ادارات مالیاتی کل کشور ابلاغ نماید که کلیه صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی خود را از سال 1397 به بعد انجام داده‌اند؛ بتوانند با رعایت تکلیف مالیاتی تبصره (1) ماده 146 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394، از معافیت کل سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات استفاده نمایند.

---
پیش از دستور (2): پیگیری و تعیین تکلیف مهلت مرور زمان رسیدگی و مطالبه جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380 در ارتباط با عملکرد سال های 1390 لغایت 1394 (پیرو هفتاد و نهمین نشست کمیته حمایت از کسب و کار مورخ 04/12/99)

موضوع به دلیل عدم حصول حدنصاب آراء مثبت اعضاء کمیته حمایت از کسب و کار رد شد.

---
دستور جلسه: امکان عرضه کالاهای سلامت غیردارویی کشور از جمله مکمل‌های غذایی و ورزشی بر روی پلتفرم‌های فروش آنلاین(Market Place)

کمیته حمایت از کسب وکار ضمن پذیرش امکان عرضه کالاهای سلامت غیردارویی کشور از جمله مکمل‌های غذایی و ورزشی به وسیله داروخانه‌های دارای مجوز فروش اینترنتی از سازمان غذا و دارو بر روی پلتفرم‌های فروش آنلاین، مقرر نمود:

سازمان غذا و دارو ظرف مدت یک هفته پیش‌نویس اولیه "ضوابط جدید فروش اینترنتی فراورده‌های سلامت غیر دارویی" را تهیه و به دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار ارسال نماید. سپس پیش‌نویس مذکور در کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسب و کار و با حضور نمایندگانی از سازمان غذا و دارو، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، معاونت حقوقی رییس جمهور، معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، سازمان نظام پزشکی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق اصناف ایران بررسی و نتیجه آن در جلسه آتی کمیته حمایت از کسب وکار ارائه گردد.

---
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دبیرخانه کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور می باشد.