سه شنبه، ۷ آذر ۱۴۰۲
دستور جلسات و مصوبات کارگروه های تخصصی کمیته حمایت از کسب و کار در سال 1401
جلسه کارگروه مورخ 1401/03/03
دستورجلسه

مرجع طرح موضوع

شرح دستور جمع بندی و تصمیم جلسه خبر جلسه اقدامات و پیگیری ها
بررسی مشکلات سرمایه گذاران ناشی از أخذ مالیات بر ارزش افزوده در قراردادهای BOT

مرجع طرح موضوع:شرکت گسترش انرژی پاسارگاد

 1. پیش نویسی در ارتباط با رفع خلاء قانونی مربوط به پرداخت مالیات در قراردادهای BOT تهیه شود و موضوع در صحن کمیته حمایت از کسب و کار مطرح گردد.
 2. کارگروهی با حضور نمایندگانی از شرکت انرژی پاسارگاد‌، طرف دیگر قرارداد، سازمان امور مالیاتی، اتاق ایران و دیگر سازمان‌های مربوط تشکیل شود و موضوع را مورد بررسی قرار دهد.

 1. مستندات تکمیلی شرکت انرژی پاسارگارد و نفتانیر دریافت گردید. مستندات توسط مشاور مالیاتی دبیرخانه در جلسه ای با حضور مدیران مالی شرکت بررسی گردید.
 2. در انتظار طرح در جلسه کارگروه مجدد
 3. نامه شماره 10/11/2209/ص مورخ 1401/3/22 به سازمان برنامه و بودجه جهت دریافت پیش نویس آیین نامه مشارکت عمومی و خصوصی ارسال گردید.
جلسه کارگروه مورخ 1401/04/12
دستورجلسه

مرجع طرح موضوع

شرح دستور جمع بندی و تصمیم جلسه خبر جلسه اقدامات و پیگیری ها
بررسی روش محاسبه مزد روزانه ناظرین بهداشتی دامپزشکی

مرجع طرح موضوع:انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان

 1. به منظور رفع ابهامات موجود در اجرای مصوبه هیات وزیران در سال 1401، دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار از هیات وزیران، سازمان دامپزشکی و سازمان نظام دامپزشکی استعلام نماید.
 2. سازمان دامپزشکی کشور ضرب الاجل اعلامی جهت انعقاد قراردادهای فی مابین کارفرما و مسئولین فنی بهداشتی را تا تعیین تکلیف نهایی متوقف نماید و جهت جلوگیری از عدم تمدید پروانه های مسئولین فنی بهداشتی و پروانه‌های بهداشتی واحدهای تولیدی، مهلت 2ماهه جهت تمدید پروانه‌ها را در اسرع وقت اعلام نماید.
 3. موضوع در جلسه آتی کمیته حمایت از کسب و کار و یا شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مطرح و مورد پیگیری قرار گیرد.

 1. استعلام از هیات دولت طی نامه شماره 10/1/3218/ص مورخ 1401/4/20 ارسال گردید.
 2. استعلام از سازمان دامپزشکی و سازمان نظام دامپزشکی طی نامه شماره 10/1/3252/ص مورخ 1401/4/20 ارسال گردید.
 3. این موضوع در یکصد و یازدهمین نشست شورای گفت و گو مطرح گردید و طبق بخشنامه سازمان دامپزشکی روش قبلی (روش ضربی) برای محاسبه دستمزد ابلاغ شد.
جلسه کارگروه مورخ 1401/05/25
دستورجلسه

مرجع طرح موضوع

شرح دستور جمع بندی و تصمیم جلسه خبر جلسه اقدامات و پیگیری ها
پیگیری اجرای حکم ماده ۵ قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی

مرجع طرح موضوع:کمیسیون توسعه‌پایدار و محیط‌زیست اتاق ایران و اتحادیه صنایع بازیافت ایران

مقرر گردید موضوع در صحن اصلی کمیته حمایت از کسب و کار مطرح گردد.

1- ارسال نامه جهت پیگیری مصوبه کارکروه به معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به شماره 27/4633/ص مورخ 1401/06/02

2- دریافت نامه ارسالی اتحادیه صنایع بازیافت ایران به معاونت حقوقی رییس جمهور به شماره 0106004 مورخ 1401/06/09

3- موضوع در هشتاد و پنجمین نشست کمیته مورخ 1401/06/07 طرح و مقرر گردید: " چند نمونه از پرونده های موردی اعضای اتحادیه صنایع بازیافت ایران که در استفاده از ظرفیت ماده 5 قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی در ممیزی مالیاتی دچار چالش شده اند، در معاونت حقوقی سازمان مورد بررسی قرار گیرد و در صورت تشخیص به همه گیر بودن این مشکل، موضوع با صدور بخشنامه وحدت رویه توسط سازمان مرتفع گردد."

4- ارسال مصوبات هشتاد و پنجمین نشست کمیته برای اعضا طی نامه شماره 10/1/5235/ص مورخ 1401/06/19

5- ارسال نامه به معاونت حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی مبنی بر ارسال پیش نویس بخشنامه و یا دستورالعمل نحوه رسیدگی و اعمال معافیت مشمولین حکم این قانون به شماره 27/8151/ص مورخ 1401/09/08

6- طرح و پیگیری موضوع در جلسه کارگروه تخصصی کمیته مورخ 1401/10/04

بررسی پیشنهاد کفایت ارائه رسید تراکنش به عنوان سند اثبات اصالت معاملات

مرجع طرح موضوع:کمیسیون توسعه‌پایدار و محیط‌زیست اتاق ایران و اتحادیه صنایع بازیافت ایران

با هدف تهیه رویه اجرائی و سازوکاری مناسب، نشستی کارشناسی بین دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار و دفتر مقابله با پولشویی سازمان امور مالیاتی و نمایندگان کارگروه، تشکیل شود.

به دلیل عدم موافقت سازمان امور مالیاتی تاکنون این جلسه برگزار نشده است.

جلسه کارگروه مورخ 1401/06/01
دستورجلسه

مرجع طرح موضوع

شرح دستور جمع بندی و تصمیم جلسه خبر جلسه اقدامات و پیگیری ها
بررسی چگونگی پذیرش ذخیره حق بیمه تامین اجتماعی پروژه‌های غیر عمرانی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی

مرجع طرح موضوع:سندیکای شرکت های ساختمانی

مقرر گردید موضوع در صحن اصلی کمیته حمایت از کسب و کار مطرح گردد.

ارسال نامه جهت پیگیری مصوبه کارگروه به سازمان تأمین اجتماعی به شماره 10/1/4800/ص مورخ 1401/06/08

پیگیری اجرای حکم ماده6 قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی

مرجع طرح موضوع:کمیسیون توسعه‌پایدار و محیط‌زیست اتاق ایران و اتحادیه صنایع بازیافت ایران

مقرر گردید موضوع در صحن اصلی کمیته حمایت از کسب و کار مطرح گردد.

1- موضوع در هشتاد و پنجمین نشست کمیته مورخ 1401/06/07 طرح و مقرر گردید: " 1. با توجه به بند (و) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 که وظیفه تعیین فهرست مواد اولیه و قطعات و کالاهای با قابلیت بازیافت بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است، مقرر شد به سازمان محیط زیست پیشنهاد شود "با تشکیل کمیته‌ای به مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازرگانی ایران، فهرست مواد اولیه و قطعات و کالاهای با قابلیت بازیافت در قانون بودجه سنواتی بازنگری شود."

همچنین با توجه به بررسی ها و استعلامات حقوقی قبلی انجام شده، در کمیته مذکور "ابتدای زنجیره بازیافت" جهت شناسایی مدنظر باشد و کد تعرفه ماخذ یک در هزار برای مواد اولیه، قطعات و کالاهای وارداتی مشمول جهت تعیین فهرست مشمولین قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی و تایید اشخاصی که از پرداخت عوارض یادشده معاف هستند (راسا یا از طریق انعقاد قرارداد با واحدهای بازیافت مجاز به بازیافت مواد و کالای موضوع احکام فوق مبادرت ورزیده اند)، احصاء گردد و به سازمان امور مالیاتی ارسال شود.

2- با توجه به آنکه طرح اصلاح قانون مدیریت پسماند مصوب 1383 در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، مقرر شد از مجلس درخواست شود تا نمایندگان سه اتاق را در جلسات کمیته و کمیسیون مربوطه دعوت نمایند و نظرات بخش خصوصی را در تصویب قانون مذکور مورد نظر و بررسی قرار دهند.

3- ارسال مصوبات هشتاد و پنجمین نشست کمیته برای اعضا طی نامه شماره 10/1/5235/ص مورخ 1401/06/19

4- ارسال نامه پیگیری مصوبه کمیته به سازمان حفاظت از محیط زیست به شماره 10/1/7523/ص مورخ 1401/08/22

5- طرح و پیگیری در جلسه کارگروه تخصصی کمیته مورخ 1401/10/04

جلسه کارگروه مورخ 1401/06/16
دستورجلسه

مرجع طرح موضوع

شرح دستور جمع بندی و تصمیم جلسه خبر جلسه اقدامات و پیگیری ها

بررسی مشکلات بازرسی از دفاتر قانونی توسط موسسات حسابرسی سازمان تامین اجتماعی:

بخش اول: پیشنهاد صدور دستور اداری پرهیز از بازرسی دفاتر شرکت های پیمانکاری موضوع بخشنامه تنقیح و تلخیص 11 جدید درآمد و ملحقات آن

بخش دوم: حسابرسی سند افتتاحیه کارفرمایان دارای دفاتر قانونی و ورود به اطلاعات مالی سنوات گذشته

مرجع طرح موضوع:دبیرخانه مشترک پنج تشکل مهندسی کشور، شوراهای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کرمان و خوزستان

بخش اول : کانون عالی کارفرمایی، چارچوب پیشنهادی اجرای ضوابط مربوط به حوزه پیمانکاری را برای ارسال به سازمان تامین اجتماعی، در اختیار دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار قرار دهد و همچنین مصادیق خاص که مربوط به شعب غرب تهران می‌شود را در چارچوب نشستی با حضور نمایندگان سازمان تامین اجتماعی بررسی و حل و فصل کنند.

بخش دوم: اتاق کرمان و اهواز مصادیقی از شرکت‌هایی که درباره بازرسی سند افتتاحیه دچار مشکل شدند را برای دبیرخانه کمیته ارسال و از این طریق برای بررسی بیشتر، فهرست این شرکت‌ها به دست سازمان تامین اجتماعی برسد.

در ارتباط با بخش اول:

1- نامه شماره 27/6111/ص مورخ 1401/7/11 به سازمان تامین اجتماعی ارسال شد.

2- نامه شماره 5011/1401/2679 مورخ 1401/7/11 مدیرکل نام نویسی و حساب های انفرادی سازمان تامین اجتماعی به اداره کل وصول حق بیمه جهت بررسی پیشنهادها دریافت گردید.

جلسه کارگروه مورخ 1401/09/08
دستورجلسه

مرجع طرح موضوع

شرح دستور جمع بندی و تصمیم جلسه خبر جلسه اقدامات و پیگیری ها
بررسی مشکلات و موانع در أخذ و تمدید گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران

مرجع طرح موضوع:کمیسیون انرژی اتاق ایران و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خوزستان

پیشنهاد اصلاح مصوبه هیات وزیران درارتباط با گواهینامه‌های HSE برای شرکت‌های پیمانکاری و پذیرش آن برای امکان حضور این شرکت‌ها در مناقصه‌ها در صحن اصلی شورای گفت و گو مطرح شود.

همچنین با توجه به آغاز فرآیند بررسی و اصلاح آیین‌نامه ایمنی امور پیمانکاری در شورای عالی حفاظت فنی، قرار شد جمع‌بندی نهایی درباره این اصلاحات برای اعضای شورا ارسال شود.

1- دریافت نامه شورای عالی حفاطت فنی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مبنی بر اظهار نظر در خصوص آیین نامه امور پیمانکاری و دستورالعمل اجرایی آن به شماره 205457 مورخ 1401/09/13

2- ارسال نامه فراخوان به تشکل‌های حوزه انرژی، شوراهای گفت‌وگوی استانی دولت و بخش خصوصی و کمیسیون احداث و انرژی اتاق ایران جهت دریافت نظرات پیرامون اصلاح آیین‌نامه دستورالعمل

3- ارسال نظرات دریافتی به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی نامه شماره 10/1/19955/ص مورخ 1401/10/28

مشکلات جامعه کارگری و کارفرمایی در رابطه با سامانه جامع روابط کار

مرجع طرح موضوع:شوراهای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خوزستان، کردستان و مرکزی

از آنجایی که علاوه بر مشکلات شناسایی شده، مسائل دیگری هم وجود داشت، قرار شد اعضای کارگروه کمیته حمایت از کسب‌وکار، نکات مدنظر خود را برای دبیرخانه ارسال کنند و در نهایت جمع‌بندی آن به منظور اصلاح، طی مکاتبه‌ای برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال شود. همچنین مقرر شد ظرف یک ماه در جلسات هفتگی وزارت، مشکلات موجود مطرح و برطرف شوند و نتایج آن در جلسات آتی کمیته ارائه گردد.

---

جلسه کارگروه مورخ 1401/09/23
دستورجلسه

مرجع طرح موضوع

شرح دستور جمع بندی و تصمیم جلسه خبر جلسه اقدامات و پیگیری ها

بررسی مشکلات پیرامون ابلاغیه شماره 1401/540/47537 دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی در حوزه واردات نهاده های دام و طیور

مرجع طرح موضوع:اتحادیه وارد کنندگان نهاده های دام و طیور ایران

با توجه به آنچه در این جلسه عنوان شد، بازنگری و اصلاح ابلاغیه دفتر بازرسی وزارت جهاد کشاورزی در دستورکار قرار گیرد و این موضوع در چارچوب جلسه‌ای در دفتر بازرسی و نظارت وزارت جهاد کشاورزی با مشارکت اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور مورد بررسی قرار گیرد و پیشنهاد شد بخش حقوقی دستگاه‌ها در جریان تهیه دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌ها ورود نمایند تا از تدوین متون مبهم جلوگیری شود. همچنین مقرر شد انجمن وارد کنندگان نهاده های دام و طیور لیست موردی شرکت های واردکننده نهاده با ارز نیمایی که در برخی از استان ها به دلیل برداشت اشتباه از ابلاغیه مذکور دچار مشکل شده اند را به سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت جهاد کشاورزی جهت بررسی و انجام اقدام لازم اعلام نماید.

دریافت نامه اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران مبنی بر رفع مشکلات انجمن و شرکت‌های واردکننده نهاده دامی با ارز نیمایی پس از اصلاح ابلاغیه شماره 1401/540/47537 دفتر بازررسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزات جهاد کشاورزی به شماره 1894 مورخ 1401/11/26

جلسه کارگروه مورخ 1401/10/04
دستورجلسه

مرجع طرح موضوع

شرح دستور جمع بندی و تصمیم جلسه خبر جلسه اقدامات و پیگیری ها
بررسی نحوه اجرای حکم ماده 6 قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی و بند (و) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 (پیگیری مصوبه هشتاد و پنجمین نشست کمیته حمایت از کسب و کارمورخ 1401/06/07 و جلسه حضوری نمایندگان اتاق ایران با رییس محترم سازمان حفاظت محیط زیست مورخ 1401/08/03)

مرجع طرح موضوع:کمیسیون توسعه‌پایدار و محیط‌زیست اتاق ایران و اتحادیه صنایع بازیافت ایران

بازنگری لیست توسط سازمان حفاظت محیط زیست از سوی کمیته حمایت از کسب و کار مورد پیگیری قرار گیرد.

ارسال نامه پیگیری مصوبه کارگروه 4 دی ماه به سازمان حفاظت محیط زیست به شماره 10/1/9952/ص مورخ 1401/10/28

نحوه اجرای حکم ماده ۵ قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی - پیگیری توافق صورت گرفته در هشتاد و پنجمین جلسه کمیته حمایت از کسب و کار مورخ 1401/06/07

مرجع طرح موضوع:کمیسیون توسعه‌پایدار و محیط‌زیست اتاق ایران و اتحادیه صنایع بازیافت ایران

از آنجا که دستورالعمل ماده 5 در حال نهایی شدن در سازمان امور مالیاتی می باشد مقرر شد بعد از آن در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد تا پیش از تصویب و ابلاغ، به جهت رعایت موارد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، نظرات پیشنهادی بخش خصوصی نیز مطرح و مورد توجه قرار گیرد. همچنین مقرر شد دایره شمول قانون درباره نوع پسماندهای موردنظر نیز از معاونت حقوقی ریاست جمهوری توسط سازمان امور مالیاتی استعلام شود.

1- ارسال نامه پیگیری مصوبه کارگروه به سازمان امور مالیاتی به شماره 10/1/9951/ص مورخ 1401/10/28

2- دریافت نامه ارسالی اتحادیه صنایع بازیافت به دفتر فنی و مدیریت ریسک سازمان امور مالیاتی و اظهارنظر در خصوص دستورالعمل اجرای مواد 4 و 5 قانون کمک به ساماندهی پسماندها به شماره 0112005 مورخ 1401/12/14

جلسه کارگروه مورخ 1401/11/09
دستورجلسه

مرجع طرح موضوع

شرح دستور جمع بندی و تصمیم جلسه خبر جلسه اقدامات و پیگیری ها
عدم امکان رفع تعهد ارزی پیله وران و شرکت های تعاونی مرزنشین

مرجع طرح موضوع:شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی سیستان و بلوچستان

1. با توجه به عدم حضور نماینده بانک مرکزی در نشست کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسب و کار مورخ 1401/11/09 مقرر شد: دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار به فوریت جلسه‌ای با حضور نمایندگانی از گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی برگزار نماید و شیوه ارسال اطلاعات، بارگذاری و روند بررسی آن در سامانه جامع تجارت و رفع تعهد ارزی پیله وران و شرکت‌های تعاونی مرزنشین بررسی شود. نتیجه این جلسه در صحن اصلی کمیته مطرح خواهد شد.

2. در رابطه با عدم اجرای درست مصوبه هیات دولت در سال 99 مقرر شد موضوع طی نشستی با حضور نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور و وزارت جهاد کشاورزی که متولیان اصلی این مصوبه بودند،بررسی گردد.

3. کمیته کارشناسی برگشت ارزدر سازمان توسعه تجارت برگزار شود و به صورت فوری مصوبه‌ای را برای حل مشکل محدودیت های ایجاد شده برای پیله‌وران تصویب نماید؛ این راهکار تا زمانی خواهد بود که مشکل اصلی در سامانه برطرف شود.

موضوع مجدد با حضور نماینده بانک مرکزی در جلسه کارگروه مورخ 1401/11/19 مطرح گردید.

بررسی چگونگی أخذ مالیات بر ارزش افزوده از پیله وران- پیگیری مصوبه 82 امین نشست کمیته حمایت از کسب و کار مورخ 1400/10/13

مرجع طرح موضوع:جمعی از پیله وران مرزنشین - نماینده مجلس شورای اسلامی در شهرستان های ماکو، چالدران،شوط و پلدشت- نماینده محترم مجلس شورای اسلامی در شهرستان‌های خوی و چایپاره

1. اصلاح آیین‌نامه ماده 95 قانون مالیات های مستقیم در دستورکار دبیرخانه قرار گیرد به نحوی که پیله وران در گروه سوم مودیان قرار گیرند و سیستم مالیات‌ستانی از آنها مانند بازرگانان نباشد.

2. برای مشکلاتی که مربوط به گذشته می‌شود نیز دبیرخانه شورای گفت و گوی آذربایجان غربی متن پیشنهادی خود را با توجه به ضریب کاهشی تهیه کند و در اختیار دبیرخانه کمیته قرار دهد تا بعد از دریافت نظرات سازمان مالیاتی و وزارت اقتصاد برای درج در قانون بودجه سال آینده برای اعضای کمیسیون تلفیق مجلس ارسال شود.

ارسال نامه به رئیس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی جهت پیگیری مصوبه کارگروه 9 بهمن ماه به شماره 10/1/10653/ص مورخ 1401/11/17

بررسی نحوه استخراج اطلاعات بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و سازمان توسعه

مرجع طرح موضوع:شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی البرز

انجمن صادرکنندگان استان البرز چند مصداق را برای بررسی بیشتر به سازمان امور مالیاتی ارسال نماید.

---

جلسه کارگروه مورخ 1401/11/19
دستورجلسه

مرجع طرح موضوع

شرح دستور جمع بندی و تصمیم جلسه خبر جلسه اقدامات و پیگیری ها

عدم امکان رفع تعهد ارزی پیله وران و شرکت های تعاونی مرزنشین – پیرو جلسه کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسب و کار مورخ 1401/11/09

مرجع طرح موضوع:شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی سیستان و بلوچستان

---

با توجه به فعالیت وب‌سرویس بانک مرکزی از هفته آینده و آماده بودن اطلاعات مربوط به 1200 رکورد از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت، مقرر شد تا هفته آینده رفع تعهدات مربوط به این 1200 رکورد انجام می‌شود.

برای افرادی که صادرات ۹۷ تا ۹۹ را انجام دادند و در حال انجام واردات بوده و جزو این ۱۲۰۰ رکورد نیستند و یا فرمت اطلاعات آنها مورد تایید سامانه جامع تجارت نبوده است قرار شد گمرکات استانی وارد عمل شده و اطلاعات لازم را طبق همان فرمت تعیین شده توسط سامانه جامع تجارت، تهیه و ارسال کنند.

از آنجا که این امکان وجود دارد راه‌اندازی کامل سامانه طولانی باشد، مقرر شد رفع محدودیت های مشمولان برای یک مدت زمان مشخص برای مثال دو ماه انجام شود. این موضوع باید در کارگروه برگشت ارز که در بانک مرکزی است و جلسه کارشناسی آن که در سازمان توسعه تجارت برگزار می‌شود، به تصویب برسد. لذا نامه‌نگاری‌های لازم برای دریافت این مصوبه همراه با استدلال‌های موجود توسط دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار صورت خواهد گرفت.

1-ارسال درخواست از بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت برای رفع محدودیت های پیله وران ناشی از عدم رفع تعهد ارزی طی نامه شماره 27/10118/ص مورخ 1401/11/25 به سرکار خانم راوشی، میرکل تعهدات و عملیات بانک مرکزی و صالح عسگری،مدیر دفتر خدمات ارزی و مالی سازمان توسعه تجارت - تاکنون پاسخی دریافت نشده است.

2-ارسال درخواست از گمرک جکهوری اسلامی مبنی بر ارسال اطلاعات کامل مربوط به پیله وران به سازمان توسعه تجارت و کمک بخش فناوری اطلاعات گمرک در این خصوص طی نامه شماره 10/1/11150/ص مورخ 1401/12/7

جلسه کارگروه مورخ 1401/11/26
دستورجلسه

مرجع طرح موضوع

شرح دستور جمع بندی و تصمیم جلسه خبر جلسه اقدامات و پیگیری ها
بررسی امکان پرداخت هزینه دموراژ به صورت ارزی- پیگیری مصوبه هشتاد و ششمین نشست کمیته حمایت از کسب و کار مورخ 1401/06/28

مرجع طرح موضوع:اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی البرز

به منظور حل مساله، مقرر شد احیای کمیته دموراژ در دستورکار قرار گیرد و لازم است آیین‌نامه‌ اجرائی این کمیته بازنگری و تهیه شود. بنابراین از سازمان بنادرودریانوردی خواسته شد تا پیش‌نویس قبلی را برای دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار بفرستد و این پیش‌نویس در اختیار سایر دستگاه‌ها قرار بگیرد و آنها نیز دیدگاه‌های خود را در این ارتباط به دبیرخانه ارسال کنند.

این آیین‌نامه باید همه ابهاماتی که وجود دارد را پاسخ دهد. از طرفی مقرر شد شیوه محاسبه هزینه دموراژ بصورت فرآیندی و با کمک اطلاعات چندین دستگاه مرجع، تهیه گردد. این پیش‌نویس به همراه درخواست احیای کمیته دموراژ در صحن اصلی کمیته حمایت از کسب‌وکار مطرح و بررسی خواهد شد.

ارسال نامه پیگیری به وزارت راه و شهرسازی در خصوص دریافت پیشنهادات سازمان بنادر و دریانوردی در ارتباط با هزینه دموراژ به شماره 10/1/1384/ص مورخ 1401/12/14

بررسی مشکلات اجرای ماده واحده قانون تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 1373 مبنی بر اخذ عوارض حمل کالا با ناوگان غیر ایرانی- پیگیری مصوبه هفتاد و هشتمین نشست کمیته حمایت از کسب و کارمورخ 1399/06/31

مرجع طرح موضوع:کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک اتاق ایران، کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق ایران، شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان‌های قزوین و آذربایجان شرقی، انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران

با توجه به آنکه بر اساس اظهارات نماینده سازمان راهداری، موارد اصلاحی مورد نظر کمیسیون حمل و نقل اتاق ایران در ارتباط با آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی که مصوبه سال 1373 هیات وزیران بازنگری شده و تغییراتی در آن صورت گرفته است. بنابراین مقرر شد آیین‌نامه جدید از منظر بخش خصوصی بررسی و نتیجه آن از طریق دبیرخانه به سازمان راهداری جهت اظهارنظر مجدد ارسال شود.

1- ارسال نامه به کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق ایران جهت اظهارنظر در ارتباط با آیین نامه جدید به شماره 27/16875/د مورخ 1401/12/01

2- ارسال نامه پیگیری مصوبه کارگروه کمیته مورخ 26 بهمن به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای جهت تعیین ساز و کار فرآیند تعیین مبلغ ارزی کرایه حمل کالا با ناوگان خارجی و نحوه تعیین کرایه حمل شماره 10/1/11010/ص مورخ 1401/12/02

3- دریافت نامه پاسخ کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق ایران به شماره 50/2/17593/د مورخ 1401/12/13

4- دریافت نامه ارسالی اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در خصوص اصلاحات مورد نظر بخش خصوصی در آیین نامه جدید به شماره 1920 مورخ 1401/12/16

5- دریافت نامه پاسخ از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای وزارت راه و شهرسازی در خصوص فرآیند نحوه تعیین عوارض حمل کالاهای وارداتی با ناوگان خارجی به شماره 216252/71 مورخ 1401/12/27

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دبیرخانه کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور می باشد.