سه شنبه، ۷ آذر ۱۴۰۲
دستور جلسات و مصوبات کارگروه های تخصصی کمیته حمایت از کسب و کار در سال 1400
جلسه کارگروه مورخ 1400/02/11
دستورجلسه

مرجع طرح موضوع

شرح دستور جمع بندی و تصمیم جلسه خبر جلسه اقدامات و پیگیری ها
بررسی مراتب اعتراض به وضعیت اجرای مفاد تبصره ماده 23 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار از سوی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری

مرجع طرح موضوع: شوراهای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی هرمزگان، مازندران و کرمان

مقرر شد دبیرخانه شورای گفت و گوی استان کرمان در همراهی با استان های هرمزگان، مازندران و دیگر استان ها، محوریت بررسی وضعیت اجرای این قانون را درسطح کشور و جمعبندی نقطه نظرات و پیشنهادهای فعالین اقتصادی در مورد اجرای تبصره ماده 23قانون بهبود مستمر را بر عهده داشته باشد. سپس پیشنهادهای لازم برای منصفانه نمودن مفاد قراردادهای یکنواخت و همچنین افزایش ضمانت اجرای قانون بخشنامه های بانک مرکزی از جمله الکترونیکی کردن قرارداهای اعطای تسهیلات بانکی به صورت رسمی و مکتوب برای این بانک ارسال شود و پیگیری لازم توسط دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار صورت پذیرد.

 1. شورای گفت و گوی کرمان جمع بندی نظرات شوراهای استانی پیرامون اجرای تبصره ماده 23 قانون بهبود را در نامه شماره 687 مورخ 1400/03/18 به شورای گفت و گوی مرکز ارسال نمود.
 2. شورای گفت و گوی مرکز در نامه شماره 3185 مورخ 1400/04/08 پیشنهادات دریافت شده از شورای گفت و گوی کرمان را برای اخذ نظر از بانک مرکزی به ایشان ارسال نمود.
جلسه کارگروه مورخ 1400/04/19
دستورجلسه

مرجع طرح موضوع

شرح دستور جمع بندی و تصمیم جلسه خبر جلسه اقدامات و پیگیری ها
 1. بررسی چگونگی صدور مجوز دیوارکشی برای اراضی گلخانه ای و تقاضای عدم تسری مقررات و ضوابط حدنصاب های متراژ باغی به گلخانه ای
 2. بررسی چگونگی ثبت مالکیت و صدور سند مفروزی برای اراضی باغات با سطح 5/2 هکتار

مرجع طرح موضوع: شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی و سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی

مقرر گردید دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار در خصوص تدوین و ابلاغ دستورالعمل مذکور در تبصره تبصره (4) ماده (4) آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها مصوب 1399 با وزارت جهاد کشاورزی مکاتبه نماید و نقطه نظرات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در مورد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تسری ضوابط و مقررات باغ ها به صدور مجوز دیوارکشی گلخانه ها را أخذ نماید.

 1. ارسال نامه پیگیری پیرو جلسه کارگروه به وزارت جهادکشاورزی به شماره 10/1/3547/ص موره 1400/04/19
 2. ارسال نامه 10/1/3622/ص مورخ 1400/04/22 به معاونت حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اظهار نظر در خصوص عدم تسری مقررات و ضوابط حد نصاب‌های متراژ باغی به گلخانه ای
 3. ارسال نامه شماره 48807 مورخ 1400/05/09 معاونت حقوقی رئیس حمهور به قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور حقوقی و معاون حقوقی، مجلس و امور استانهای وزارت راه و شهرسازی
 4. نامه پیگیری مجدد به شماره 10/1/9084/ص مورخ 1400/9/17 به وزارت جهاد کشاورزی ارسال شد.
 5. موضوع در صد و هفتمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مورخ 1400/09/29 مطرح گردید.
جلسه کارگروه مورخ 1400/05/10
دستورجلسه

مرجع طرح موضوع

شرح دستور جمع بندی و تصمیم جلسه خبر جلسه اقدامات و پیگیری ها
تنظیم مقررات نحوه دریافت لیست و حق بیمه مدیرعامل و هیأت مدیره موظف و غیرموظف شرکت‌ها (پیرو هشتاد و یکمین نشست کمیته مورخ 1400/04/21)

مرجع طرح موضوع: کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران ، شورای گفت و گوی خراسان شمالی، کانون شبکه مشاوران مدیریت و مهندسی ایران و شرکت مهندسان مشاور و شهرسازی شاربافت

---

مقرر شد پیگیری لازم توسط نماینده سازمان تامین اجتماعی صورت پذیرد تا حداکثر ظرف مدت یک هفته، سازمان اقدام لازم جهت اجرای بخشنامه 9 جدید درآمد به شماره 36027 مصوب 1390/02/27 را انجام داده و هرگونه بخشنامه، دستورالعمل و دستور اداری مغایر با آن را (ازجمله نامه شماره 7767/99/502 مورخ 1399/06/15 سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به مکاتبه اتاق بازرگانی ایران) لغو نماید.

 1. ارسال نامه شماره 10/1/4145/ص مورخ 1400/05/12 به سازمان تامین اجتماعی جهت پیگیری مصوبه جلسه کارگروه تکمیلی
 2. ارسال نامه شماره 27/5551/ص مورخ 1400/06/24 به آقای محمدی نماینده سازمان تامین اجتماعی در جلسه جهت پیگیری مصوبه کارگروه
 3. سازمان تامین اجتماعی بخشنامه شماره 1000/1400/10153 مورخ 1400/10/01 را صادر و در آن اعلام نمود که دریافت لیست و حق بیمه کارفرمایان حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی در اجرای بند 11 بخشنامه 9 درآمد با نرخ 27 درصد و با رعایت افزایشات سالیانه مزد و حقوق مصوب شورای عالی کار و یا با نرخ تورم مصوب مراجع ذیصلاح می باشدو بدین ترتیب مشکل بیمه پردازی مدیرعامل و هیات مدیره موظف شرکت ها مرتفع گردید.
جلسه کارگروه مورخ 1400/06/06
دستورجلسه

مرجع طرح موضوع

شرح دستور جمع بندی و تصمیم جلسه خبر جلسه اقدامات و پیگیری ها
بررسی بند 53 بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه کاران (بخشنامه 14 درآمد)- بخشنامه شماره 12101/99/1000 مورخ 1399/12/20

مرجع طرح موضوع: پنج تشکل مهندسی کشور (سندیکای شرکت های ساختمانی، سندیکای شرکت های تاسیساتی و صنعتی ایران، انجمن شرکت های مهندسی و پیمانکاری نفت، گاز و پتروشیمی، انجمن صنفی مدیران فنی و اجرایی، کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران)

مقرر شد تشکل‌های مهندسی، نظر کارشناسی درباره ماهیت خرید و فروش و پیشنهادهای خود را به صورت کارشناسی شده‌تر با ذکر مصادیق و مستندات موجود و با رویکرد تعیین ضریب هوشمند برای پیگیری از سازمان تامین اجتماعی ارائه دهند و در نشست دیگری پیشنهادها مورد بررسی قرار گیرد.

 1. نامه شماره 27/4981/ص مورخ 1400/6/9 به 5 تشکل مهندسی کشور جهت اجرای مصوبه کارگروه ارسال شد.
 2. نامه شماره 033/995/پ مورخ 1400/09/24 پنج تشکل بزرگ مهندسی کشور مبنی بر ارسال مصداق مشکلات بند 53 بخشنامه تنقیح و تلخیص مقاطعه کاران دریافت شد.
 3. در انتظار طرح مجدد در جلسه کارگروه تخصصی کمیته
جلسه کارگروه مورخ 1400/06/22
دستورجلسه

مرجع طرح موضوع

شرح دستور جمع بندی و تصمیم جلسه خبر جلسه اقدامات و پیگیری ها
درخواست بررسی موضوع شمول یا عدم شمول قاعده 2 الف (قواعد عمومی سیستم هماهنگ شده توصیف و کد کذاری کالا) در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

مرجع طرح موضوع: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان گیلان

کارگروه مربوطه تشکیل شد ومقرر گردید در جلسه اصلی مطرح گردد

 1. در انتظار تشکیل جلسه اصلی کمیته حمایت از کسب و کار
جلسه کارگروه مورخ 1400/06/27
دستورجلسه

مرجع طرح موضوع

شرح دستور جمع بندی و تصمیم جلسه خبر جلسه اقدامات و پیگیری ها
بررسی مشکلات شماره گذاری ماشین آلات کشاورزی (تراکتور و کمباین)

مرجع طرح موضوع: اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماشین‌ها و ادوات کشاورزی ایران

در نهایت با توجه به توضیحات ارائه شده، مقرر شد دبیرخانه کمیته از معاونت حقوقی ریاست جمهوری درباره تعارض موجود در آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۸۴ با قوانین دیگر از جمله قانون ارتقای کیفی خودرو درباره خودرو بودن تراکتور و سایر اداوات، استعلام بگیرد.

 1. نامه شماره 10/1/6154/ص مورخ 1400/7/7 به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال گردید.
 2. جلسه ای به منظور بررسی موضوع در تاریخ 1400/8/1 در معاونت حقوقی ریاست جمهوری با حضور ذینفعان برگزار گردید.
 3. جلسه ای در تاریخ 1400/8/15 در معاونت حقوقی ریاست جمهوری به منظور بررسی موضوع برگزار گردید.
 4. نامه شماره 97637/46676 مورخ 1400/08/30 معاونت حقوقی به پلیس راهور ناجا دریافت شد.
 5. نامه شماره 111004/46676 مورخ 1400/09/21 معاونت حقوقی به پلیس راهور ناجا جهت پیگیری مجدد موضوع دریافت شد.
جلسه کارگروه مورخ 1400/07/10
دستورجلسه

مرجع طرح موضوع

شرح دستور جمع بندی و تصمیم جلسه خبر جلسه اقدامات و پیگیری ها
امکان عرضه کالاهای سلامت غیردارویی کشور از جمله مکمل‌های غذایی و ورزشی بر روی پلتفرم‌های فروش آنلاین - پیگیری مصوبات جلسه کمیته مورخ 99/12/11 و 1400/04/21

مرجع طرح موضوع: اتحادیه کسب و کارهای مجازی

مقرر شد مجدد درخواست موجود مبنی بر امکان عرضه کالاهای سلامت غیردارویی کشور از جمله مکمل‌های غذایی و ورزشی روی پلتفرم‌های فروش آنلاین پیگیری شود.

 1. در انتظار تشکیل جلسه اصلی کمیته حمایت از کسب و کار
جلسه کارگروه مورخ 1400/07/19
دستورجلسه

مرجع طرح موضوع

شرح دستور جمع بندی و تصمیم جلسه خبر جلسه اقدامات و پیگیری ها
بررسی پیشنهاد اصلاح قیمت پایه مواد معدنی و نحوه محاسبه حقوق دولتی

مرجع طرح موضوع: شورای گفت و گوی استان های کردستان، ایلام، مازندران، بوشهر، آذربایجان شرقی، خوزستان، سمنان و خراسان جنوبی

با توجه به پیشنهادات و نظراتی که مطرح شد، عامری از ارائه پیشنهادهای رسمی از سوی دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار به وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد و مقرر شد موضوع در صحن اصلی کمیته مطرح شود.

 1. در انتظار تشکیل جلسه اصلی کمیته حمایت از کسب و کار
جلسه کارگروه مورخ 1400/08/18
دستورجلسه

مرجع طرح موضوع

شرح دستور جمع بندی و تصمیم جلسه خبر جلسه اقدامات و پیگیری ها
بررسی میزان عوارض صادراتی مواد معدنی

مرجع طرح موضوع: کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کردستان، اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران و شرمت معادن سرمک

مقرر شد دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار به صورت مکتوب از وزارت خانه صنعت، معدن و تجارت درخواست کند تا پشتوانه کارشناسی و فرمول تعیین عوارض صادراتی برای محصولات معدنی را در اختیار دبیرخانه قرار دهد. همچنین فرصت یک ماهه‌ای هم منظور شود تا پیشنهادهای وزارت‌خانه درباره عوارض صادراتی پس از دریافت نظرات تشکل‌ها تکمیل و در اختیار شورای اقتصاد قرار گیرد.

تشکل‌ها با توجه به شناختی که از بازار دارند پیشنهادهای خود را اعلام کنند و در ازای آن بگویند تا چه حد می‌تواند سطح صادرات خود را افزایش دهند. وزارت صنعت هم همراهی کند تا پیشنهادها کارشناسی اعلام شود.

 1. نامه شماره 10/1/18309/ص مورخ 1400/8/26 به وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت اجرای مصوبه کارگروه ارسال گردید.
 2. پاسخ وزارت صنعت، معدن و تجارت طی نامه شماره 60/243284 مورخ 1400/10/12 مبنی بر ارائه توضیحاتی در خصوص روند بررسی و وضع عوارض صادراتی دریافت گردید.
جلسه کارگروه مورخ 1400/09/07
دستورجلسه

مرجع طرح موضوع

شرح دستور جمع بندی و تصمیم جلسه خبر جلسه اقدامات و پیگیری ها
بررسی ماده 38 آئین نامه معاملات شهرداری تهران و اصلاحات و الحاقات بعدی آن

مرجع طرح موضوع: سندیکای شرکت های ساختمانی ایران

 1. متن استفساریه تدوینی توسط شهرداری تهران در خصوص ابهامات ماده 38 قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران به شهرداری‌های مراکز استان‌ها و کلانشهرها مصوب 1390، با أخذ نظر از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مجمع کلانشهرها، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری های کشور و فعالان بخش خصوصی به مجلس شورای اسلامی ارسال شود.
 2. پیش نویس شیوه‌نامه تدوین شده توسط شهرداری تهران در ارتباط با اجرای ماده 38 قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران، با أخذ نظر سایر اعضای حاضر در جلسه کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسب و کار، در صورت تأیید نهایی از سوی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به کلیه استانها ابلاغ گردد.

 1. نامه شماره 10/1/9049/ص مورخ 1400/09/17 به شهرداری ارسال گردید.
 2. نامه پیگیری مجدد به شماره 10/1/11810/ص مورخ 1400/11/18 به شهرداری تهران ارسال گردید.
جلسه کارگروه مورخ 1400/09/22
دستورجلسه

مرجع طرح موضوع

شرح دستور جمع بندی و تصمیم جلسه خبر جلسه اقدامات و پیگیری ها
بررسی أخذ مالیات بر ارزش افزوده از پیله وران

مرجع طرح موضوع: جمعی از پیله وران و نماینده مجلس شورای اسلامی در شهرستان های ماکو، چالدران،شوط و پلدشت

موضو‌ع و پیشنهادها در دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار بررسی می‌شود تا اگر مستندات قانونی مطابق ادعای پیله‌وران به دست آید از سازمان امور مالیاتی تقاضا گردد تا این‌گونه مالیات ها را دریافت نکند. در این رابطه نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز دریافت خواهد شد.

همچنین پیله‌وران تمامی مشکلات مالیاتی خود را احصاء و به معاون درآمدهای سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند تا مورد بررسی قرار گیرد.

موضوع در یکصد و هشتمین نشست کمیته حمایت از کسب و کار مورخ 1400/10/13 مطرح گردید و به دلیل ضرورت بررسی دقیق تر موضوع و راهکارهای پیشنهادی مقرر شد این دستور کار جهت تصمیم‌ گیری اعضای محترم کمیته حمایت از کسب و کار، مجدداً در جلسات آتی کمیته مطرح گردد.
جلسه کارگروه مورخ 1400/11/18
دستورجلسه

مرجع طرح موضوع

شرح دستور جمع بندی و تصمیم جلسه خبر جلسه اقدامات و پیگیری ها

1-بررسی چگونگی اعمال نرخ صفر مالیاتی افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده شرکت های ثبت شده در سازمان بورس

مرجع طرح موضوع: شورای گفت وگوی آذربایجان غربی، گروه صنعتی سپاهان ، شرکت شهد و شرکت خدمات انفورماتیک

2-بررسی چگونگی اجرای بند (ب) ماده 52 قانون برنامه ششم توسعه مصوب 1396

مرجع طرح موضوع: شرکت ریل گردش ایرانیان – انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی و خدمات وابسته

1-موضوع جهت تصمیم گیری در صحن اصلی کمیته حمایت از کسب و کار مطرح شود.

2-معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی اعلام آمادگی نمود تا در ارتباط با ابهامات بند (ب) ماده 52 قانون برنامه ششم توسعه کشور با استعلام دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار اظهار نظر نماید و همچنین مقرر شد موضوع در دستور رسیدگی کمیته حمایت از کسب و کار و یا شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی قرار گیرد

1-در انتظار طرح در جلسه اصلی کمیته حمایت از کسب و کار و یا شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی

2-در انتظار طرح در جلسه اصلی کمیته حمایت از کسب و کار و یا شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دبیرخانه کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور می باشد.