سه شنبه، ۷ آذر ۱۴۰۲
دستور جلسات و مصوبات کمیته موضوع ماده 76 در سال 1395
سی و چهارمین جلسه کمیته موضوع ماده 76 مورخ 95/01/23
دستورجلسه شرح دستور مصوبات
دستور جلسه (1): "تعیین رییس جدید کمیته ماده 76 در سال 1395"

---

با انجام قرعه کشی طبق بند 5 قسمت الف دستورالعمل تشکیل و اداره جلسات کمیته ماده 76 مصوب 1391، سرکار خانم دکتر الهام امین زاده به نمایندگی از قوه مجریه، به مدت یک سال ریاست جلسات کمیته ماده 76 را بر عهده خواهند داشت.
دستور جلسه (2): "تصویب تقویم زمان برگزاری جلسات کمیته ماده 76 در سال 1395"

---

توافق گردید در سال 1395، جلسات کمیته ماده 76، به صورت 2هفته یکبار در روز های سه شنبه ساعت 14 الی 16، طبق تقویم پیشنهادی دبیرخانه برگزار شود.
دستور جلسه (3): "بررسی آیین‌نامه وصول مطالبات غیر جاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب 1394 و مشکلات فعالین اقتصادی در این ارتباط"

مقرر گردید که

سرکار خانم دکتر امین زاده، طی نامه ای، پیشنهادات دبیرخانه کمیته ماده 76 در خصوص این دستور جلسه را جهت بازنگری "آیین نامه وصول مطالبات غیر جاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب 1394 " ظرف 2 هفته به جناب آقای دکتر سیف، رییس کل بانک مرکزی، ابلاغ نمایند تا پاسخ بانک مرکزی در جلسه آتی کمیته ماده 76 (2 هفته آینده) ارائه گردد. پیشنهادات به شرح ذیل می باشد:

1. مقررات ماده (17) در قلمروی شمول ماده (11) آیین‌نامه وصول مطالبات غیر جاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب 1394 در خصوص نحوه محاسبه و دریافت وجه التزام تأخیر تأدیه دیونی که در بازه 1389 تا 1392 تعیین تکلیف شده‌اند، بر اساس مفاد مقررات ماده (17) صورت بگیرد.

2. در مورد مقررات ماده (17) در قلمروی شمول ماده (11) آیین‌نامه، پیشنهاد می‌شود تسهیلاتی که به وضعیت غیر جاری تغییر وضعیت داده‌اند و بانک و مدیون توافق کرده¬اند که این تسهیلات را تعیین تکلیف نمایند، بانک تنها به میزان اقساط معوق بعلاوه وجه التزام تأخیر تأدیه و وفق مقررات بانک مرکزی، تسهیلات جدید پرداخت نماید. ضمن اینکه مفاد قرارداد قبلی تسهیلات به قوت خود باقی بماند.

3. با توجه به اتمام مهلت پیش‌بینی‌شده در تبصره ماده (12) در تاریخ 1/2/1395، پیشنهاد می‌شود مهلت مذکور تا یک سال دیگر تمدید شود.

4. در صورت درخواست استمهال از سوی مشتریانی که دارای اقساط معوق می‌باشند، طبق مقررات ماده (12) آیین‌نامه، تقسیط مجدد بدهی از سوی بانک‌ها به‌صورت پلکانی و افزایشی باشد. همچنین دوره تنفس پیش‌بینی‌شده در این ماده از شش ماه به یک سال افزایش یابد.

همچنین جناب آقای مهندس جلال پور نیز به عنوان یکی از اعضاء شورای پول و اعتبار، این موضوع را در جلسه شورای پول و اعتبار مطرح و درخواست رسیدگی خواهند نمود.

دستور جلسه (4): "پیگیری مصوبات جلسات قبلی کمیته"

---

برخی از مصوبات کمیته در سال گذشته نظیر مصوبات جلسه 94/11/05 در خصوص "بررسی مراتب درخواست محاسبه مالیات بر ارزش افزوده سموم کشاورزی با نرخ صفر" و "بررسی پیشنهاد تجدیدنظر در میزان ارزش افزوده مصنوعات طلا، نقره و پلاتین موضوع بند (ج) ماده (6) آیین نامه ورود، صدور و معاملات طلا، نقره و پلاتین مصوب 1380/04/22 شورای پول و اعتبار" طرح و پیگیری شد. همچنین مقرر گردید گزارش تهیه شده دبیرخانه در خصوص پیگیری مصوبات کمیته به اعضای اصلی ارسال گردد.
سی و پنجمین جلسه کمیته موضوع ماده 76 مورخ 95/02/07
دستورجلسه شرح دستور مصوبات
دستور جلسه (1): "‌بررسی پیشنهاد اصلاح تصویب‌نامه شماره 169092/ت 82894 مورخ 1394/12/24 هیأت محترم وزیران مبنی بر اصلاح حقوق گمرکی و سود بازرگانی ورق‌های فولادی"

مقرر گردید:

موضوع مجدداً در جلسه‌ای تخصصی‌ و با حضور نمایندگان قوه قضائیه، قوه مجریه، اتاق ایران، نمایندگان سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل‌های فولادی و همچنین شرکت‌های تولیدکننده فولاد از جمله شرکت فولاد مبارکه اصفهان مطرح و محورهای ذیل مورد بررسی قرار گیرد:

1- اصلاح و کاهش حقوق گمرکی و سود بازرگانی ورق‌های فولادی زیر سه میلی‌متر؛

2- الزام شرکت‌های تولیدکننده فولاد به عرضه ورق‌های مورد نیاز مشتریان داخل کشور متناسب با قیمت بین‌المللی؛

3- افزودن ردیف تعرفه‌های 7208 و 7209 به بند الحاقی به مندرجات ذیل فصل هفتاد و دوم مقررات صادرات و واردات 1394 مبنی بر کاهش تعرفه به 5 درصد

جلسه تکمیلی سی و پنجمین جلسه کمیته موضوع ماده 76 مورخ 95/02/13
دستورجلسه شرح دستور مصوبات
دستور جلسه (1): "

‌بررسی پیشنهاد اصلاح تصویب‌نامه شماره 169092/ت 82894 مورخ 1394/12/24 هیأت محترم وزیران مبنی بر اصلاح حقوق گمرکی و سود بازرگانی ورق‌های فولادی‌ با محوریت:

1- اصلاح و کاهش حقوق گمرکی و سود بازرگانی ورق‌های فولادی زیر سه میلی‌متر؛

2- الزام شرکت‌های تولیدکننده فولاد به عرضه ورق‌های مورد نیاز مشتریان داخل کشور متناسب با قیمت بین‌المللی؛

3- افزودن ردیف تعرفه‌های 7208 و 7209 به بند الحاقی به مندرجات ذیل فصل هفتاد و دوم مقررات صادرات و واردات 1394 مبنی بر کاهش تعرفه به 5 درصد

"

---

مقرر گردید:

 1. جلسه کارشناسی به منظور ارائه و بررسی آمار ذیل برگزار گردد:
  • میزان تولید 5 ساله سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل‌های فولادی به تفکیک اعضا
  • میزان ورق‌های مورد نیاز سندیکا در سال 1395
  • میزان تولید ورق‌های زیر سه میلی‌متر شرکت فولاد مبارکه
  • قیمت صادراتی محصولات شرکت فولاد مبارکه اصفهان
 2. فولاد مبارکه مطالعه ای در خصوص میزان سهم بازار شرکت‌های بزرگ فولاد در سایر کشورها انجام داده و گزارشی در این زمینه ارائه دهد.
سی و ششمین جلسه کمیته موضوع ماده 76 مورخ 95/02/28
دستورجلسه شرح دستور مصوبات
دستور جلسه (1): " بررسی مشکلات واردات خوراک دام، طیور و آبزیان مبتنی بر آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (3) و مواد (7) ، (8) و (9) قانون سازمان دامپزشکی، مصوب 1391"

 1. در خصوص ماده (5) مبتنی بر آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (3) و مواد (7) ، (8) و (9) قانون سازمان دامپزشکی، مصوب 1391، مقرر گشت پیشنهاد اصلاح آیین نامه مبتنی بر تفکیک فرایند صدور گواهی ثبت مواد غذایی متراکم و مکمل‌های غذایی دام از فرایند صدور گواهی ثبت اقلام دارویی و مواد مصرفی در امور دامپزشکی، توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور به هیئت وزیران ارائه گردد.
 2. در خصوص بند (ب) تبصره (1) ماده (7) و ماده (9) آیین‌نامه اجرایی، مقرر گشت، مرحله نظارت و بازدید در کشور مبدأ با هزینه سازمان دامپزشکی کشور صورت پذیرد. همچنین براساس بند (4) ماده (38) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و نظام مالی کشور مصوب 1394، مقرر شد سازمان دامپزشکی کشور، کلیه مراحل صدور مجوز واردات را ظرف مدت حداکثر هفت روز پس از تکمیل مدارک متقاضی به انجام رساند.
 3. در خصوص بند (ج) تبصره (1) ماده (7) آیین‌نامه اجرایی، مقرر شد روند انعقاد تفاهم‌نامه‌های بهداشتی با شرکای تجاری توسط سازمان دامپزشکی کشور سریع تر صورت پذیرد.
دستور جلسه (2): "موازی کاری سازمان استاندارد و سازمان غذا و دارو در نظارت بر واردات محصولات خوراکی و آشامیدنی و مواد آرایشی بهداشتی"

مقرر شد، موضوع یکپارچگی امر نظارت بر واردات محصولات خوراکی و آشامیدنی و مواد آرایشی و بهداشتی توسط ریاست محترم کمیته موضوع ماده 76 در هیئت دولت مطرح شده و ظرف مدت 30 روز نتیجه گیری و به دبیرخانه کمیته، و سپس تشکلها و سازمان های مرتبط اعلام شود.
سی و هفتمین جلسه کمیته موضوع ماده 76 مورخ 95/03/25
دستورجلسه شرح دستور مصوبات
دستور جلسه (1): "بررسی مراتب اعتراض نسبت به نحوه استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان بر اساس ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، ماده 34 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب 1394 و دستورالعمل نحوه استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان کالا موضوع ماده 34 قانون رفع موانع تولید"

مقرر گردید که:

به منظور تسهیل و تسریع در استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان، دستورالعمل نحوه استرداد موقت مالیات و عوارض ارزش افزوده به صادرکنندگان کالا، موضوع ماده 34 قانون رفع موانع تولید، با حضور نمایندگان سازمان امور مالیاتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت)، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران حداکثر ظرف مدت 2 هفته (جهت ارائه در جلسه بعدی کمیته ماده 76)، مورد بازبینی قرار گیرد.

دستور جلسه (2): "بررسی مراتب اعتراض به رد دفاتر مودیان مالیاتی توسط کمیسیون بند 3 ماده 97 قانون مالیات های مستقیم 1380 به سبب ابهام در اجرای ماده 169 مکرر در خصوص معاملات غیر واقعی اعلام شده به صورت عمدی یا سهوی توسط شخص ثالث"

مقرر گردید که:

 1. ادارات مالیاتی موظف گردند تا اطلاعات تماس و شناسایی اشخاص اعلام کننده اطلاعات معاملات غیر واقعی را به مودی ارائه نمایند.
 2. سازمان امور مالیاتی برای سال جاری، دسترسی آنلاین اطلاعات موجود قابل ارسال معامله ثبت شده مودی برای طرف مقابل معامله، در سامانه الکترونیکی گزارش معاملات فصلی، تا یک ماه پس از انقضای تسلیم اظهارنامه، ایجاد نماید که مودی طرف معامله از ثبت معامله توسط طرف دیگر، مطلع شود تا در صورت مغایرت، فرصت رفع آن را داشته باشد. همچنین از سال بعد، این دسترسی به صورت فصلی بعد از ارسال گزارش معاملات هر فصل توسط مودی، ایجاد گردد.
 3. دبیرخانه کمیته ماده 76 در خصوص نحوه رسیدگی به دفاتر مودیان با سابقه که بخش عمده مستندات و دفاتر ایشان مطابق با ضوابط سازمان امور مالیاتی می باشد، از این سازمان استعلام نماید و پاسخ سازمان را به تمامی تشکل ها و فعالین بخش خصوصی اطلاع رسانی کند، به نحوی که مشکل رد دفاتر برای این دست از مودیان پیش نیاید.

سی و هشتمین جلسه کمیته موضوع ماده 76 مورخ 95/04/22
دستورجلسه شرح دستور مصوبات
دستور جلسه (1): "بررسی مسائل و موضوعات اجرایی و اداری کمیته موضوع ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه"

---

در خصوص موضوعات مطروحه در این جلسه، تصمیمات زیر اخذ شد:

 1. در خصوص اجرای ماده 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، مقرر شد پیش نویس بخشنامه ای توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور تهیه شده و جهت تایید و ابلاغ به معاونت اول رئیس جمهور ارائه شود. در صورت تایید ایشان، این بخشنامه به تمامی دستگاه های اجرایی دولت ابلاغ خواهد شد. همچنین مقرر شد در متن بخشنامه پیشنهادی فوق اینچنین درج شود که چنانچه مقررات، دستورالعمل و رویه ای بدون توجه به این بخشنامه و اخذ نظر اتاق ها و فعالین بخش خصوصی تدوین و ابلاغ شود، ملغی الاثر خواهد شد.
 2. به منظور الزام به حضور مدیران ارشد دستگاه های دولتی در جلسات کارگروه کارشناسی کمیته، مقرر شد رونوشتی از دعوتنامه های ارسالی به سازمان ها، به معاونت حقوقی رئیس جمهور ارسال شود. ضمن آنکه تا حد امکان از حضور نمایندگان غیر مسئول و فاقد جایگاه تصمیم گیری، در جلسات کارگروه کارشناسی و یا جلسات اصلی کمیته جلوگیری شود.
 3. جهت تقویت اجرایی شدن مصوبات کمیته ماده 76، مقرر شد گزارشی از مصوباتی که اجرا نشده اند به همراه ذکر اسامی دستگاه های مجری، به صورت دوره ای توسط دبیرخانه به اعضای اصلی کمیته ارائه شود.
 4. مقرر شد گزارش آماری و مقایسه ای از وضعیت اجرای مصوبات کمیته، به صورت کارنامه هر کدام از دستگاه های اجرایی تعیین شده بعنوان مجری مصوبات، به ریاست کمیته ارائه شود تا موضوع در هیئت دولت مطرح گردد و یا در صورت تشخیص و صلاحدید ایشان در اختیار رسانه ها قرار گیرد.
 5. به منظور اعمال تصمیمات مطرح شده در جلسه و همچنین تقویت اجرای فرآیندهای کمیته، مقرر شد دستورالعمل کمیته توسط دبیرخانه ویرایش شود و در اختیار اعضای کمیته قرار گیرد تا پس از تایید ایشان، مبنای کار قرار گیرد.
سی و نهمین جلسه کمیته موضوع ماده 76 مورخ 95/05/19
دستورجلسه شرح دستور مصوبات
دستور جلسه (1): "‌بررسی ماده 19 آیین‌نامه اجرایی نظارت بهداشتی دامپزشکی مصوب هیئت وزیران به شماره 164733/ت 3538 مورخ 1387/09/13 و مشکلات ناشی از آن‌‌"

مقرر گردید:

کارگروهی هفت نفره با حضور نماینده معاونت حقوقی رییس جمهور، نماینده سازمان دامپزشکی، نماینده سازمان نظام دامپزشکی کشور، سه نفر نماینده از طرف تشکل‌های کارفرمایی مرتبط و هم‌چنین نماینده دبیرخانه کمیته موضوع ماده 76، در محل این دبیرخانه برگزار شود و در وهله اول اصلاح دستورالعمل ماده 19 آیین‌نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی و در صورت عدم حصول نتیجه، اصلاح آیین‌نامه مورد بررسی قرار گیرد.

دستور جلسه (2): "‌بررسی مسائل و موضوعات اجرایی و اداری کمیته موضوع ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه‌‌"

---

مقرر گردید:

از این پس جلسات کمیته موضوع ماده 76، ساعت 15 الی 17 روزهای دوشنبه برگزار گردد.

چهلمین جلسه کمیته موضوع ماده 76 مورخ 95/06/01
دستورجلسه شرح دستور مصوبات
دستور جلسه (1): "‌بررسی پیشنهادات مربوط به اصلاح موضوع ماده (37) قانون برنامه پنجم توسعه و ماده (48) الحاقی طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393، مربوط به اخذ عوارض مضاعف از کالاهای آسیب رسان به سلامت"

مقرر گردید:

 1. اقدامات لازم جهت اصلاح ماده 48 الحاقی طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 با در نظر گرفتن موضوع زیر صورت پذیرد:

  درکارگروه تعیین فهرست اقدامات و کالاهای آسیب رسان به سلامت با مسئولیت وزارت بهداشت، با عنایت به ضرورت حضور کلیه بخش‌های زنجیره تأمین غذا از ابتدای چرخه تولید تا انتهای مرحله مصرف، نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و همچنین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران نیز به عنوان نمایندگان بخش خصوصی عضویت داشته باشند.

 2. با توجه به تصمیم متخذه در مصوبه اول، مقرر گردید تا پیش از زمان اصلاح قانون مذکور و حضور رسمی و با حق رأی اعضای جدید، جلسات کارگروه بند (الف) ماده 37 قانون برنامه پنجم توسعه برای تدوین لیست کالاهای آسیب رسان، با حضور نمایندگان جدید در مصوبه اول جلسه (بدون داشتن حق رأی) برگزار گردد.
دستور جلسه (2): "‌بررسی پیشنهادات واصله جهت اصلاح قوانین و مقررات مربوط به ممنوع الخروجی فعالین اقتصادی‌‌"

مقرر گردید:

 1. به منظور بررسی راهکارهای "الزام بانک‌ها به محدود نمودن ممنوع الخروجی افراد تنها از مجرای مصوبه شورای عالی انقلاب طی لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها مورخ 1395/02/27 و همچنین بخشنامه شماره 92/196291 مورخ 1392/07/02 بانک مرکزی و عدم ممنوع‌الخروج نمودن فعالان اقتصادی از طریق دوایر اجرای احکام قوه قضاییه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور"، جلسه‌ای با حضور نمایندگان بانک مرکزی، بانک‌های دولتی و خصوصی کشور، نمایندگان اعضای کمیته موضوع ماده 76 و همچنین دبیرخانه کمیته تشکیل شود و سپس نتیجه جلسه مذکور جهت بررسی نهایی و تصمیم‌گیری به صحن جلسه کمیته منعکس گردد.
 2. به دلیل پراکندگی و تنوع قوانین مرتبط با ممنوع‌الخروجی، مقرر شد اداره تنقیح قوانین معاونت حقوقی ریاست جمهوری، کارگروهی به منظور بررسی جامع تمامی قوانین و مقررات مرتبط با ممنوع‌الخروجی فعالین اقتصادی تشکیل دهد و با مشارکت نمایندگانی از قوه قضاییه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بانک مرکزی، اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون ایران، دبیرخانه کمیته و سایر سازمان‌های مرتبط با موضوع به تشخیص اعضای کارگروه، پیشنهاداتی را جهت اصلاح و یا به روزرسانی قوانین و مقررات این حوزه به کمیته ماده 76 ارائه نماید.
چهل و یکمین جلسه کمیته موضوع ماده 76 مورخ 95/06/15
دستورجلسه شرح دستور مصوبات
دستور جلسه (1): "بررسی نتایج تصمیمات و اقدامات قبلی در خصوص اصلاح تصویب نامه شماره 169092/ت 82894 مورخ 1394/12/24 هیأت محترم وزیران مبنی بر اصلاح حقوق گمرکی و سود بازرگانی ورق‌های فولادی و مشکلات تولیدکنندگان لوله و پروفیل‌های فولادی در خصوص تأمین مواد اولیه"

---

عطف به صورتجلسه مورخ 1395/03/25 در دفتر محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت، مقرر گردید:

 1. شرکت فولاد مبارکه در خصوص تولید و تأمین 1/1 میلیون تن ورق گرم به ضخامت 2 میلی‌متر و زیر 2 میلی‌متر، تا پایان سال 1395 و با کسر ورق‌های تحویل شده از ابتدای سال تا کنون، به گونه‌ای که حداقل 50 درصد از میزان تولید به صورت فوری و مابقی طبق 2 تا 3 ماه تحویل گردد، اقدام نماید.
 2. شرکت‌های فولاد مبارکه، فولاد گیلان و نورد و لوله اهواز، به صورت ماهانه لیست و آمار ورق‌های تحویل شده به اعضای سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل‌های فولادی را به دبیرخانه کمیته ماده 76 ارسال نمایند.
 3. سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل‌های فولادی نسبت به ارسال لیست کامل ظرفیت تولید، مصرف و نیاز ورق و همچنین آمار تولید ماهانه هر یک از اعضا به تفکیک به دبیرخانه کمیته ماده 76 اقدام نماید.
چهل و دومین جلسه کمیته موضوع ماده 76 مورخ 95/07/05
دستورجلسه شرح دستور مصوبات
دستور جلسه (1): "پیگیری مصوبه قبلی کمیته و اقدامات دبیرخانه در خصوص اصلاح قوانین و مقررات مربوط به ممنوع الخروجی فعالین اقتصادی(مصوبه چهلمین جلسه کمیته ماده 76 مورخ 95/06/01)"

---

با توجه به سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقامتی توسط مقام معظم رهبری و فرامین ستاد اقتصاد مقاومتی کشور در راستای تقویت تولید و حمایت از فعالین اقتصادی، مقرر شد:

توسط ریاست محترم کمیته و از طریق مبادی قانونی از بانک مرکزی خواسته شود طی بخشنامه و یا شیوه نامه‌ای به بانک ها توصیه نماید که در خصوص ممنوع الخروج نمودن فعالین اقتصادی تسهیلات گیرنده از بانک‌ها، استفاده از بخشنامه شماره 92/196291 مورخ 1392/07/02 بانک مرکزی را در اولویت قرار دهند.

دستور جلسه (2): "پیگیری مصوبه قبلی کمیته و اقدامات دبیرخانه در خصوص پیشنهادات ارائه شده در خصوص اصلاح آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب 1394 و مشکلات فعالین اقتصادی در این ارتباط" (مصوبه سی و چهارمین جلسه کمیته ماده 76 مورخ 1395/01/23)

---

با توجه به اینکه طبق آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب 1394، در صورت غیر جاری شدن مطالبات، بانک‌ها مجاز به اخذ سود از وجه التزام تسهیلات گیرندگان نیستند و هیئت مدیره بانک نیز می‌تواند طبق آیین‌نامه، در صورت تسویه تسهیلات، وجه التزام را ببخشد، مقرر شد چنانچه بانکی اقدام به تجمیع اصل سود و وجه التزام تسهیلات جهت تقسیط مجدد بدهی نمود، موضوع به عنوان تخلف بانک به دایره نظارت بانک مرکزی منتقل گردد تا ضمن رفع مشکل تسهیلات گیرندگان، با بانک خاطی نیز برخورد قانونی صورت پذیرد.
دستور جلسه (3): "بررسی پیشنهاد بازنگری در مقررات مربوط به مسأله ذینفع واحد در تخصیص منابع بانکی"

با توجه به عدم توافق اعضای کمیته و حاضرین در جلسه بر روی راهکاری مشخص، مصوبه‌ای در خصوص این دستور جلسه صادر نگردید و لذا در صورت تشخیص و تأیید کمیته، موضوع در جلسات بعدی مورد رسیدگی مجدد قرار خواهد گرفت.
چهل و سومین جلسه کمیته موضوع ماده 76 مورخ 95/08/17
دستورجلسه شرح دستور مصوبات
پیش از دستور (1): "ارائه گزارش جلسات کارگروه کارشناسی کمیته ماده 76 در یک ماه گذشته"

---

مقرر گردید دبیرخانه کمیته ماده 76، با توجه به مسئولیت سپرده شده از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به معاونت حقوقی رییس جمهور در راستای شناسایی و حذف قوانین و مقررات مزاحم برای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، گزارشی از فعالیت های صورت پذیرفته و جلسات برگزار شده کمیته ماده 76 (جلسات اصلی و جلسات کارگروه) به ویژه در حوزه قانون کار، بیمه، مالیات، پولی و بانکی، به این معاونت ارسال نماید.
پیش از دستور (2): "ارائه گزارش اجرای مصوبات سی و نهمین جلسه کمیته در خصوص برگزاری جلسه بین سازمان نظام دامپزشکی، سازمان نظام پزشکی مصوب هیأت وزیران به شماره 164733/ت 3538 مورخ 87/09/13 و أخذ نظر اعضای کمیته جهت ادامه اجرای مصوبه"

---

مقرر گردید:

دبیرخانه کمیته ماده 76، اقدامات لازم جهت رسیدگی مجدد به این پرونده را به عمل آورد.

دستور جلسه (1): "بررسی مراتب اعتراض به عدم بهره مندی واحدهای تولیدی مستقر در شهرک صنعتی اشتهارد از معافیت های مالیاتی مقرر در ماده 132 قانون مالیات های مستقیم"

مقرر گردید:

 1. پیشنهاد گردد شهرک صنعتی اشتهارد مطابق تصویب نامه شماره 34631 ت 24059هـ مورخ 80/7/28 هیأت محترم وزیران کمافی السابق اجرا شود، به عبارت دیگر با تصویب یک مصوبه جدید از سوی هیأت محترم وزیران، تصویب نامه قبلی اصلاح شده و مورد تایید مجدد قرار گیرد.
 2. در صورت موافقت سرکار خانم ابتکار، رییس سازمان محیط زیست و با عنایت به توافق وزیر صنعت، معدن و تجات و وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص حذف عبارت فاصله هوایی از بند الف ماده 1 آیین نامه بند د ماده 132 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394، این عبارت در آیین نامه مذکور، اصلاح گردد و به فاصله زمینی تغییر باید.
دستور جلسه (2): "بررسی پیشنهاد حذف یا کاهش تعرفه های موضوع تبصره (2) و (3) ماده 6 قانون معادن یا پرداخت آن پس از شروع بهره برداری"

مقرر گردید:

کارگروه کارشناسی کمیته با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین نمایندگان بخش خصوصی تشکیل و بسته پیشنهادی در خصوص تسهیل اجرای تبصره (2) و (3) ماده 6 قانون معادن تدوین شود و پس از تایید اعضای کمیته ماه 76، برای تصویب در شورای عالی معادن پیشنهاد گردد.

چهل و چهارمین جلسه کمیته موضوع ماده 76 مورخ 95/09/15
دستورجلسه شرح دستور مصوبات
پیش از دستور (1): بررسی پیشنهاد "اصلاح آیین‌نامه ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور" مبتنی بر تمدید مدت زمان‌های تعیین شده در آیین‌نامه (تمدید تاریخ واریز پیش دریافت، تاریخ تسویه بدهی و کاهش میزان پیش دریافت تعیین شده در آیین‌نامه)

---

مقرر گردید پیشنهادات اتاق ایران جهت اصلاح آیین نامه ماده 20 قانون رفع موانع تولید با در نظر گرفتن موارد زیر به ریاست محترم کمیته ارائه شود تا در جلسه هیئت دولت مدنظر قرار گرفته و ارائه گردد.

 1. گیرندگان تسهیلات، بدهی خود را به قیمت روز گشایش با بانک عامل تأدیه و یا تعیین تکلیف کنند.
 2. مهلت پرداخت بدهی تمدید گردد.
 3. مبلغ پیش پرداخت کاهش یابد.
دستور جلسه (1): بررسی مغایرت و ضرورت اصلاح ماده 6 دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط مطابق حکم بند الف ماده 19 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

مقرر گردید:

به استناد حکم بند الف ماده 19 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، ماده 6 دستورالعمل تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط (متوقف و فعال زیر ظرفیت اسمی) مورخ 95/02/01 به نحوی اصلاح گردد که موسسه اعتباری نسبت به آزادسازی وثایق مازاد متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهیلات پرداختی به بنگاه کوچک و متوسط، مکلف گردند .

دستور جلسه (2): بررسی ایراد وارده در خصوص الزام بانک‌ها به ارائه صورت‌های مالی توسط بنگاه‌های کوچک و متوسط متقاضی دریافت تسهیلات موضوع رونق تولید

با توجه به رد پیشنهاد مطرح شده در صحن کمیته، مصوبه ای در خصوص این دستور جلسه تصویب نشد.
چهل و پنجمین جلسه کمیته موضوع ماده 76 مورخ 95/10/06
دستورجلسه شرح دستور مصوبات
خارج از دستور: پیگیری درخواست رعایت مفاد ماده 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390 توسط دولت و دستگاه های اجرایی 87

---

مقرر گردید:

معاونت حقوقی ریاست جمهوری نامه ارسالی خود به شماره 34057/ 21283مورخ 95/04/09 خطاب به معاون اول رییس جمهور در خصوص درخواست رعایت ماده 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را پیگیری نماید تا در صورت امکان، الزام رعایت ماده قانونی مذکور توسط معاونت اول به دستگاه های اجرایی ابلاغ گردد.

دستور جلسه (1): بررسی آیین‌نامه اجرایی تسویه بدهی‌های ارزی حساب ذخیره ارزی موضوع تبصره (2) ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394

مقرر گردید:

پیشنهادات کمیته ماده 76 جهت اعمال در اصلاحیه آیین نامه ماده 20 قانون رفع موانع تولید به شرح ذیل توسط ریاست کمیته ماده 76 به هیأت دولت ارائه شود:

 1. فرصت تعیین تکلیف بدهکاران حساب ذخیره ارزی تا پایان شهریور سال 1396تمدید گردد.
 2. پیش‌پرداخت تعیین تکلیف بدهی‌های ارزی از 25 درصد اقساط سررسید شده (موضوع ماده 2 آیین نامه) به 10درصد اقساط سررسید شده، کاهش یابد.
 3. نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای به ماخذ 20 درصد روزشمار بر مبنای مصوبات شورای پول و اعتبار تا تاریخ 91/07/04 تعدیل و تا حد ممکن کاهش یابد.
 4. بانک ها تسهیلات گیرندگانی را که پیش پرداخت خود را پرداخت نموده و یا در حال تعیین و تکلیف بدهی خود هستند، از سامانه بد حساب ها (Black List) خارج نماید.
دستور جلسه (2): بررسی مراتب پیشنهاد تغییر شاخص خرید تضمینی گندم با لحاظ نمودن مولفه کیفیت علاوه بر مولفه افت مفید و غیرمفید

مقرر گردید:

یک کارگروه کارشناسی با ریاست سرپرست مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب و با حضور نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، شرکت بازرگانی دولتی ایران، سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و همچنین نمایندگان مرتبط بخش خصوصی تشکیل شود و ظرف مدت 2ماه، دستورالعمل خرید تضمینی گندم برای سال 1396 را با نظر به کیفی نمودن خرید گندم تدوین نماید.

چهل و ششمین جلسه کمیته موضوع ماده 76 مورخ 95/11/04
دستورجلسه شرح دستور مصوبات
دستور جلسه (1): بررسی مراتب اعتراض به مشکلات ناشی از تبصره 3 ماده 147 قانون مالیات‌های مستقیم 1394

مقرر گردید:

معاونت حقوقی ریاست جمهوری ظرف یک هفته آتی، جلسه ای را با حضور نمایندگان سازمان امور مالیاتی و نمایندگان بخش خصوصی برگزار نماید تا پیشنهادات کمیته ماده 76 و سایر راهکار های قانونی جهت حل مشکلات فعالین بخش خصوصی ناشی از تبصره 3 ماده 147 قانون مالیات های مستقیم مصوب 94 بررسی شود.

دستور جلسه (2): بررسی مراتب اعتراض به صدور برگ های تشخیص متمم مالیاتی

به جهت آنکه مودی پس از صدور برگ تشخیص متمم مالیاتی، فرصت کافی برای اثبات عدم کتمان در آمد مالیاتی خود را داشته باشد مقرر گردید:

سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه ای به تمامی ادارات مالیاتی ابلاغ نماید که حداقل 5 ماه قبل از پایان مهلت 5 ساله مقرر در ماده 157 ق.م.م، مالیات را محاسبه و اسناد و مدارک مودی را مطالبه نمایند.

چهل و هفتمین جلسه کمیته موضوع ماده 76 مورخ 95/12/02
دستورجلسه شرح دستور مصوبات
دستور جلسه (1): بررسی مراتب اعتراض انبوه سازان مسکن به مشکلات ناشی از ماده 77 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 در خصوص مالیات اولین نقل و انتقال قطعی ساختمان های نوساز

مقرر گردید:

 1. مقرر گردید نظرات و پیشنهادات انبوه سازان در خصوص نحوه اجرای ماده 77 قانون مالیات های مستقیم 1394 به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال گردد تا برای بررسی و مدنظر قرار گرفتن در تدوین آیین نامه 77 ، در اختیار کمیسیون اقتصادی هیئت دولت قرار گیرد. ضمن آنکه مقرر شد طبق ماده 2 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، از نمایندگان اتاق ایران و کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن برای اخذ نظر مشارکتی ایشان در تدوین آیین نامه ماده 77 توسط کمیسیون اقتصادی دولت دعوت بعمل آورده شود.
 2. مقرر گردید معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مشکلات ایجاد شده، ناشی از بخشنامه شماره 200/95/46 مورخ 95/07/24 سازمان امور مالیاتی جهت اجرای مقررات ماده 77 قانون مالیات های مستقیم 1394 را بررسی و ابهامات موجود در بخشنامه از جمله عطف بماسبق شدن آن به زمان قبل از تاریخ 95/01/01 را در تعامل با سازمان امور مالیاتی مرتفع نماید. یا اینکه اقدام در جهت توقف اجرای بخشنامه صورت پذیرد.
دستور جلسه (2): بررسی مراتب اعتراض به دریافت مالیات و عوارض از انواع نوشیدنی‌های بر پایه مالت براساس بند 72 قانون بودجه سال 1392، علیرغم برخورداری از استانداردی مستقل از نوشابه‌های گازدار

مقرر گردید معاونت حقوقی ریاست جمهوری، موضوع دریافت عوارض از انواع ماءالشعیر و نوشیدنی های بر پایه مالت از نوع طعم دار از تولیدکنندگان ماءالشعیر و مالت براساس بند 72 قانون بودجه سال 1392 را بررسی نماید تا در صورت امکان، با اعلام نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری و ابلاغ آن، اختلاف فی مابین دستگاه های اجرایی از جمله سازمان امور مالیاتی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ملی استاندارد و سازمان غذاو دارو حل و فصل گردد و مشکل تولیدکنندگان نوشیدنی های بر پایه مالت نیز مرتفع شود.

دستور جلسه (3): بررسی پیشنهاد معافیت ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولیدی موضوع بند (غ) ماده (119) قانون امور گمرکی از پرداخت کارمزد خدمات استاندارد

به دلیل اتمام وقت جلسه، فرصت بررسی موضوع در جلسه فراهم نشد.

 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دبیرخانه کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور می باشد.