پنج شنبه، ۱۰ آذر ۱۴۰۱
اخبار بهمن 1393
عنوانتاریخ انتشار
بیست و دومین نشست کمیته موضوع ماده 76 ۲۱ بهمن ۱۳۹۳
بیست و یکمین نشست کمیته موضوع ماده 76 برگزارشد ۱۸ بهمن ۱۳۹۳
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دبیرخانه کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور می باشد.