جمعه، ۴ اسفند ۱۴۰۲
معرفی دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار موضوع بند(ب) ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

با تصویب ماده ٧٦ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی مصوب 1389، دبیرخانه کمیته موضوع ماده یاد شده از اواخر سال 1390 توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تشکیل و آغاز به کار کرد؛

در ادامه با تصویب قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در سال 1395 و دائمی شدن کمیته در بند (ب) ماده 12 قانون مزبور، این دبیرخانه در اتاق ایران تحت عنوان دبیرخانه کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور به فعالیت خود ادامه داد. تا اینکه در سال 1399 و به منظور برقراری ارتباط ملموس تر با فعالان اقتصادی، کمیته مصطلح به ماده 12 به کمیته حمایت از کسب و کار تغییر نام داد و به تبع آن دبیرخانه مذکور نیز با این عنوان به ادامه فعالیت پرداخت.

دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار با نظرخواهی از تشکل‌ها و با طبقه‌بندی پاسخ استعلامات و موضوعات و بررسی و مطالعه آن ها، ضمن بهره‌گیری از توان کارشناسی کارشناسان همکار با دبیرخانه، گزارش‌های لازم را در کارگروه‌های متشکل از نمایندگان اعضای کمیته مطرح کرده و موارد مقتضی را در صحن جلسات اصلی کمیته مطرح می نماید. در عین حال، دبیرخانه، خود نیز، حسب مجوز قانونی یادشده به شناسایی قوانین و مقررات و رویه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری و بخش‌های وابسته به آن پرداخته تا این که با طرح در کمیته، راهکارهای شایسته نیز تعیین و تعقیب شود. همچنین بر اساس تبصره (3) بند (ب) ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، مصوبات کمیته توسط دبیرخانه برای هیئت وزیران ارسال می شود تا ظرف سی روز کاری در دستور کار این هیئت قرار گیرد.

درباره کمیته موضوع ماده 12
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دبیرخانه کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور می باشد.