سه شنبه، ۷ آذر ۱۴۰۲
دستور جلسات و مصوبات کمیته موضوع ماده 12 در سال 1396
چهل و هشتمین جلسه کمیته موضوع ماده 12 مورخ 96/01/21
دستورجلسه شرح دستور مصوبات
دستور جلسه (1): "ارائه گزارش عملکرد کمیته موضوع ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه در سال 1395"

---

مقرر گردید:

 1. با توجه به دائمی شدن کمیته ماده 76 در قانون جدید احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، نام این کمیته به "کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور" تغییر یابد.
 2. پیش نویس دستورالعمل جدید کمیته مطابق با قانون جدید آن، توسط دبیرخانه تهیه و جهت تصویب در صحن جلسه آتی کمیته ارائه گردد.
دستور جلسه (2): "بررسی میزان اجرای مصوبات کمیته و برخی مصوبات اجرانشده"

---

مقرر گردید مصوبات اجرانشده کمیته در سال 1395جهت بررسی به رییس کمیته ارجاع شود تا در صورت نیاز و در جهت استفاده از ظرفیت قانونی جدید مبنی بر طرح مصوبات کمیته ظرف مدت 30 روز در هیئت وزیران، در جلسات آتی کمیته مطرح گردند.
دستور جلسه (3): "تعیین رییس جدید کمیته در سال 1396"

---

به جلسه آتی موکول گردید.
دستور جلسه (4): "تصویب تقویم برگزاری جلسات در سال 1396"

---

مقرر گردید جلسات کمیته ماهی یک‌بار در دوشنبه میانی هرماه و در نیمه اول سال از ساعت 16:30 الی 18:30 برگزار شود و در صورت نیاز جلسه فوق العاده خارج از تقویم تشکیل گردد.
چهل و نهمین جلسه کمیته موضوع ماده 12 مورخ 96/02/11
دستورجلسه شرح دستور مصوبات
دستور جلسه (1): "بررسی دلایل عدم اجرای حکم ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، با موضوع: "نحوه اعمال وجه التزام و جبران خسارات ناشی از قطع خدمات گاز، برق و مخابرات در متن قراردادهای منعقده میان شرکت‌های ارائه دهنده این خدمات و مشترکین بخش‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی"

مقرر گردید شرکت های ارائه دهنده خدمات گاز، برق و مخابرات مذکور در متن ماده 25، دبیرخانه کمیته را از آخرین اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای حکم ماده مزبور مطلع نموده و مستندات و نمونه قراردادهای جدید را در اختیار دبیرخانه قرار دهند. همچنین نمایندگان این شرکت ها در جلساتی که برای بررسی موضوع توسط دبیرخانه برگزار می‌گردد شرکت نمایند و دبیرخانه کمیته ماده 12، گزارش پایش اجرای حکم ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را در جلسات آتی کمیته ارائه نماید.
دستور جلسه (2): "بررسی پیشنهاد معافیت ماشین‌آلات و تجهیرات خطوط تولیدی موضوع بند (غ) ماده (119) قانون امور گمرکی از پرداخت کارمزد خدمات استاندارد"

مقرر گردید، پیشنهاد دبیرخانه کمیته ماده 12 مبنی بر "معافیت کلیه ماشین‌آلات و تجهیرات مورد استفاده در خطوط تولیدی موضوع بند (غ) ماده (119) قانون امور گمرکی که با کد تعرفه های مختلف وارد می شوند، از پرداخت کارمزد تعرفه خدمات استاندارد" از سوی دبیرخانه کمیته، جهت تصویب به شورایعالی استاندارد ابلاغ گردد.
دستور جلسه (3): "بررسی مراتب اصلاح دستورالعمل تشکیل و اداره جلسات کمیته، متعاقب حکم ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور"

---

دستورالعمل جدید کمیته ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مورد تصویب اعضاء قرار گرفت.
پنجاهمین جلسه کمیته موضوع ماده 12 مورخ 96/03/08
دستورجلسه شرح دستور مصوبات
پیش از دستور: "انتخاب دوره ای رییس کمیته"

---

نظر به اینکه حسب دستورالعمل تشکیل و اداره جلسات کمیته 12 "رییس کمیته از بین نمایندگان رؤسای قوای سه گانه به نحو گردشی (هر سال یک قوه از قوای سه گانه) برای مدت یکسال از انتخاب می شود"، طبق قرعه کشی انجام شده در سال گذشته بین قوای سه گانه، ریاست دوره ای کمیته در سال 1396 بر عهده احدی از نمایندگان قوه قضائیه است. لذا ریاست کمیته در سال جاری به جناب آقای دکتر نوروز کهزادی، معاون قوه قضائیه منتقل گردید.
دستور جلسه (1): "بررسی مراتب اعتراض به معیار تشخیص توان مالی پیمانکاران در رتبه بندی شرکت های پیمانکاری"

مقرر گردید:

 1. پیشنهاد اصلاح آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوب 1381 به هیئت وزیران ارائه گردد، به نحوی که در صورت تفاوت اقلام اظهارنامه مالیاتی و صورت های مالی حسابرسی شده، در تعیین گردش مالی، توان مالی جاری و توان بلند مدت شرکت ها، ترازنامه و حساب سود و زیان مندرج در صورت های مالی حسابرسی شده شرکت ها (که از طریق سامانه الکترونیکی در اختیار دفتر فنی سازمان برنامه و بودجه کشور قرار می گیرد) معیار رتبه بندی شرکت ها باشد.
 2. به سازمان امور مالیاتی پیشنهاد گردد با بررسی ظرفیت های آن سازمان، فرم اظهار نامه مالیاتی را به نحوی اصلاح نماید تا بدهی بلند مدت نیز به عنوان یک مولفه در آن ذکر شود.
دستور جلسه (2): "بررسی مراتب پیشنهاد اصلاح و بازنگری آیین نامه بند (ج) ماده (12) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1384"

مقرر گردید:

پیشنهادات دبیرخانه کمیته ماده 12 در خصوص اصلاح و بازنگری آیین نامه بند (ج) ماده (12) قانون برگزاری مناقصات بعد از کسب نظرات اعضای محترم کمیته ماده 12 ظرف مدت یک هفته، در دستور کار هیأت دولت قرار گیرد.

پنجاه و یکمین جلسه کمیته موضوع ماده 12 مورخ 96/04/12
دستورجلسه شرح دستور مصوبات
پیش از دستور (1): "پیگیری اجرای مصوبه کمیته ماده 12 در خصوص مشکلات ناشی از تبصره 3 ماده 147 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 مبنی بر عدم امکان خرج کردن چک مشتریان برای خرید مواد اولیه "

مقرر گردید دبیرخانه کمیته ماده 12 ، پیگیری های صورت گرفته در خصوص این موضوع را مجددا به جناب آقای دکتر انصاری، معاون محترم حقوقی ریاست جمهوری منعکس نماید تا با بررسی این معاونت، نتیجه نهایی در جلسه آتی کمیته ماده 12 اعلام گردد.
پیش از دستور (2): "درخصوص عدم موافقت سازمان امور مالیاتی با مصوبه کمیته ماده 12 در خصوص زمان صدور برگ های تشخیص متمم مالیاتی"

مقرر گردید طی نامه ای از جناب آقای تقوی نژاد، رئیس محترم سازمان امور مالیاتی درخواست گردد تا نماینده تام الاختیار خود را جهت تصمیم گیری به جلسات کمیته ماده 12 معرفی نمایند. همچنین قرار شد پاسخ سازمان امور مالیاتی در این خصوص مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
پیش از دستور (3): "پیگیری اجرای مصوبه کمیته ماده 12 در خصوص عدم بهره مندی واحدهای تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی اشتهارد از معافیت مالیاتی مقرر در ماده 132 قانون مالیات مستقیم"

با توجه به توضیحات معاون محترم حقوقی رئیس جمهور، مبنی بر اینکه احتمالا موضوع تغییر فاصله هوایی به زمینی و همچنین درج نام اشتهارد در کنار قم و سمنان در تصویب نامه هیئت وزیران به شماره 36169 مورخ 29/3/96 از قلم افتاده است، مقرر گردید مصوبه کمیته و مراحل پیگیری آن از سوی دبیرخانه کمیته ماده 12 مجددا به معاونت حقوقی ریاست جمهوری جهت پیگیری و اعلام نتیجه نهایی به جلسه آتی کمیته منعکس گردد.
پیش از دستور (4): "پیگیری اجرای مصوبه کمیته ماده 12 در خصوص دریافت عوارض از انواع ماءالشعیر و نوشیدنی های برپایه مالت از نوع طعم دار مانند نوشابه های گازدار قندی براساس بند 72 قانون بودجه سال 92"

با توجه به توضیحات معاون محترم حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اینکه در حال حاضر مصوبه ای در مجلس در حال بررسی است که در خصوص تعارض بین تعاریف سازمان استاندارد و وزارت بهداشت در حوزه سلامت، اولویت را به وزارت بهداشت می دهد، لذا نظر این وزارتخانه در خصوص تعریف نوشیدنی های بر پایه مالت نظیر نوشابه های گازدار قندی هم تعیین کننده می باشد؛ در نتیجه موضوع قابلیت پیگیری بیشتر را ندارد.
پیش از دستور (5): "پیگیری اجرای مصوبه کمیته ماده 12 در خصوص افرایش تعرفه واردات سموم کشاورزی"

مقرر گردید پس از بررسی مجدد موضوع، چنانچه ذینفعان و متقاضیان موضوع همچنان درخصوص افزایش تعرفه واردات سموم کشاورزی تاکید دارند، موضوع مجددا در دستور کار بررسی جلسات آتی کمیته قرار گیرد.
دستورجلسه (1): "بررسی مراتب اعتراض به قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر ونهال مصوب 1382 و برخی مصادیق اجرایی این قانون"

در خصوص ایرادات و پیشنهادات مطروح در جلسه مقرر گردید:

 1. انجمن ملی سیب زمینی و انجمن واردکنندگان بذر اصلاح شده ایران، درخواست خود را مبنی بر تدوین یک قانون جامع جدید در خصوص بذر و نهال به جناب آقای دلخوش اباتری، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی منعکس نمایند تا با بررسی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و در صورت نبود بار مالی برای دولت، طرحی که دارای چارچوب و الزامات کلی همراه با اعطای اختیارات درونی به بخش خصوصی و دولتی است، جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه گردد.

  همچنین ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال در خصوص محدود بودن مدت اعتبار مجوز تولید، در جلسه رسیدگی به تدوین قانون جامع در مجلس شورای اسلامی بررسی خواهد شد.

 2. با پیگیری معاون محترم پشتیبانی قوه قضائیه، جناب آقای دکتر کهزادی، ریاست محترم این قوه به مراجع قضایی کشور توصیه نمایند در رسیدگی به پرونده های مرتبط به قانون بذر و نهال، ابتدا نظر کارشناسان موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال را أخذ نمایند.
 3. با پیگیری معاون محترم پشتیبانی قوه قضائیه، جناب آقای دکتر کهزادی، قوه قضائیه جهت بالا بردن ظرفیت کانون کارشناسان رسمی در حوزه بذر و نهال، از کانون کارشناسان رسمی درخواست گردد تا صلاحیت بذر را به حوزه کارشناسان رسمی اضافه نمایند. آموزش کارشناسان رسمی با این تخصص توسط موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال صورت خواهد پذیرفت.
 4. جهت ساماندهی و کنترل شبکه توزیع کنندگان بذر و نهال، تشکل صنفی این توزیع کنندگان ایجاد گردد.
پنجاه و دومین جلسه کمیته موضوع ماده 12 مورخ 96/05/16
دستورجلسه شرح دستور مصوبات
دستورجلسه: بررسی راهکارهای تسهیل فرایند سرمایه گذاری برای احداث نیروگاه‌های انرژی‌های تجدید پذیر و پاک، از طریق اصلاح "قرارداد اجاره زمین" و "قرارداد خرید تضمینی برق (PPA)"

در مورد قرارداد اجاره زمین، موضوع حکم ماده 16 "آیین نامه اجرایی ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور" مصوب 1394/06/22 هیأت وزیران، مقرر گردید، پیشنهادات اصلاحی در متن قرارداد اجاره به ترتیب ذیل، هیأت محترم وزیران ارائه گردد:

 1. اصلاح صدر ماده 4 قرارداد با موضوع "مدت قرارداد اجاره"، به ترتیب زیر:

  "مدت اجاره برای نیروگاه انرژی تجدیدپذیر، حداقل 20 سال و برای نیروگاه بادی حداقل 23 سال از تاریخ امضای سند اجاره است."

  ضمناً تا پیش از بررسی و تصویب این پیشنهاد توسط هیات وزیران، سازمان امور اراضی کشور، افزایش مدت قرارداد اجاره زمین برای احداث نیروگاه انرژی بادی حداقل به مدت 23 سال، را طی بخشنامه‌ای تصویب و ابلاغ نماید.

 2. اصلاح متن ماده 5 قرارداد با موضوع "نرخ تعدیل اجاره‌بها"، به نحوی که:

  " اجاره بهای سالیانه به طور مقطوع مبلغ ..... (به حروف: ......) ریال می‌باشد که توسط کمیسیون مربوطه تعیین و حداکثر هر سه سال یکبار تعدیل می‌شود. نرخ تعدیل اجاره سالانه نباید از 10 درصد تجاوز نماید " [ادامه متن به شکل فعلی در قرارداد و بدون تغییر]

 3. اصلاح بند 5 ماده 7، به ترتیب زیر:

  "حسب استعلامات صورت گرفته در خصوص وجود معدن در عرصه مورد درخواست مستاجر از وزارت صنعت، معدن و تجارت، می‌بایست وجود یا عدم وجود معدن در متن قرارداد ذکر شود و در صورت عدم وجود معدن در حال استخراج، عرصه مربوطه تا پایان مدت اجاره، برای اجرای طرح سرمایه گذاری مستاجر بلوکه گردد. لکن چنانچه معادن مندرج در قوانین مربوط در مورد اجاره کشف شود و دولت استخراج آن را مجاز و لازم بداند و عمل بهره برداری از معادن مانع اجرای تمام یا قسمتی از طرح شود، موجر می تواند عقد اجاره را به شرط پرداخت خسارت به مستاجر، فسخ و یا محدوده مورد احتیاج را از مورد اجاره خارج نماید. در این صورت عقد اجاره نسبت به بقیه اراضی با تنظیم قرارداد اصلاحی استمرار می یابد. خسارت وارده به مستاجر در اجرای این اقدام براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری مرضی‌الطرفین و به روش "ارزش حال جریان نقدی" به شرح مندرج در آیین نامه ارزشگذاری سازمان خصوصی سازی، تعیین می‌گردد و هزینه کارشناسی برعهده دستگاه ذیربط می باشد."

  ضمنا تا پیش بررسی و تصویب این پیشنهاد توسط هیات وزیران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، مراتب بلوکه کردن زمین در سامانه کاداستر برای اراضی مورد درخواست جهت اجرای طرح های سرمایه گذاری به مدت طول دوره قرارداد اجاره برای احداث نیروگاه های تجدیدپذیر را آنگونه که هم اکنون اجرا می‌نماید، طی بخشنامه‌ای بصورت مکتوب، تصویب و ابلاغ نماید.

 4. اصلاح بند 6 ماده 7، به ترتیب زیر:

  "درصورت وجود هرگونه نشانه ای از آثار و ابنیه تاریخی در محل اجرای طرح و در طول دوره ساخت نیروگاه، مستأجر مکلف است مراتب را بلافاصله به موجر و سازمان میراث فرهنگی اطلاع دهد و جهت اجرای قوانین مربوط به آثار و ابنیه باستانی مکشوفه در مورد اجاره برای دو هفته تا حداکثر دو ماه عملیات احداث را متوقف نماید و در این زمان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف به بررسی منطقه بوده و در صورت عدم کشف آثار و ابنیه تاریخی، ساخت پروژه ادامه می یابد. لکن در صورتی که طبق مقررات مربوط و با تأیید موجر ادامه بهره‌برداری مستأجر از عین مستأجره به لحاظ قانونی متعذر باشد، مستاجر مکلف است عین مستأجره را رفع تصرف و به موجر تحویل نماید. در اینصورت، حقوق مکتسبه بهره‌بردار و خسارت وارد شده و دستمزد کارشناسی با نظر کارشناس رسمی دادگستری مرضی‌الطرفین و به روش "ارزش حال جریان نقدی" به شرح مندرج در آیین نامه ارزشگذاری سازمان خصوصی سازی، تعیین می‌گردد و از سوی دستگاه اجرایی ذیربط قابل پرداخت می‌باشد. در صورت عدم کشف هر گونه نشانه ای از آثار و ابنیه تاریخی در محل اجرای طرح در دوره ساخت، بهره برداری از نیروگاه در طول قرارداد اجاره نمی تواند توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و سایر دستگاه های متولی متوقف شود."

پنجاه و سومین جلسه کمیته موضوع ماده 12 مورخ 96/05/30
دستورجلسه شرح دستور مصوبات
دستورجلسه: ادامه بررسی راهکارهای تسهیل فرایند سرمایه گذاری برای احداث نیروگاه‌های انرژی‌های تجدید پذیر و پاک، از طریق اصلاح "قرارداد اجاره زمین" و "قرارداد خرید تضمینی برق (PPA)"

ضمن طرح مجدد موضوعات و مصوبات جلسه قبلی کمیته به دلیل عدم حضور معاونت حقوقی رئیس جمهور در جلسه قبل، در مورد روش تعیین ارزش نیروگاه برای جبران خسارت سرمایه گذار (موضوع بندهای 5 و 6 ماده 7 قرارداد اجاره زمین)، مقرر شد معاون حقوقی رئیس‌جمهور به‌عنوان نماینده دولت در کمیته ماده 12 از کانون کارشناسان دادگستری و همچنین وزارت اقتصاد در این مورد استعلام کند و روش تعیین ارزش را مشخص نماید.

پنجاه و چهارمین جلسه کمیته موضوع ماده 12 مورخ 96/07/03
دستورجلسه شرح دستور مصوبات
دستورجلسه (1): اصلاح بخشنامه شماره 7135/1/96 مورخ 96/03/22 سازمان جنگل‌ها و مراتع با موضوع "نحوه بهره‌برداری و تخصیص اراضی ملی و دولتی جهت طرح‌های انرژی‌های نو"

 1. مقرر گردید برای طرح های انرژی های نو، تجدیدپذیر و پاک (مصوب مرجع صدور موافقت اصولی)، که عرصه مورد درخواست آنها به صورت پراکنده تحت اشغال ساختمان و تاسیسات قرار می گیرد، (موضوع بند (ج) بخشنامه شماره 7135/1/96 مورخ 96/03/22 وزارت جهاد کشاورزی) تخصیص عرصه توسط سازمان جنگل ها و مراتع از طریق انعقاد قرارداد صورت ‌گیرد و متن قرارداد با نظر فعالان بخش خصوصی، نهادها و سازمان های ذیربط و سایر ذینفعان تنظیم گردد.
 2. همچنین مقرر گردید به منظور ایجاد پشتوانه مقرراتی مناسب جهت انعقاد قرارداد مزبور فی مابین سازمان جنگل ها و متقاضی، دبیرخانه کمیته پیشنهاد تصویب متن زیر را به هیات وزیران ارائه نماید:

  "طرح انرژی های نو بعنوان بخش اقتصادی طرح های موضوع ماده 3 "قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع" محسوب و در قالب دستورالعمل و قرارداد مربوطه با سایر طرح های مدیریت منابع طبیعی قابل تلفیق و اجراست."

دستورجلسه (2): بررسی راهکارهای رفع مشکلات تملک اراضی کشاورزی و کاهش ریسک سرمایه گذاری در اجرای طرح های نیروگاه انرژی‌های تجدید‌پذیر و پاک از طریق تسهیل فرایند صدور اسناد (مشاعی و شش‌دانگ)

مقرر گردید به منظور یافتن راه حل مناسب جهت رفع مشکلات موجود در صدور اسناد مشاعی برای اراضی کشاورزی جهت اجرای طرح های نیروگاه انرژی‌های تجدید پذیر و پاک و پس از آن صدور اسناد شش دانگ برای اراضی مذکور که تغییر کاربری یافته و از وزارت نیرو موافقت اصولی دریافت کرده اند، جلسه کارگروه کارشناسی با دعوت از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار گردد و نتیجه جلسه مذکور در جلسه بعدی کمیته ارائه گردد.

دستورجلسه (3): بررسی مراتب تسریع اصلاح قراردادهای خرید تضمینی برق (PPA) به منظور تسهیل تأمین مالی برای اجرای پروژه‌های تجدیدپذیر و پاک، از سوی سازمان انرژی‌های تجدید پذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)

مقرر گردید برای بررسی قرارداد PPA و در نظر گرفتن نظرات بخش خصوصی در تنظیم متن جدید قرارداد، دبیرخانه کمیته اقدام به برگزاری جلسه کارگروه کارشناسی نماید.

پنجاه و پنجمین جلسه کمیته موضوع ماده 12 مورخ 96/08/15
دستورجلسه شرح دستور مصوبات
دستورجلسه: بررسی پیشنهادات راجع به اصلاح قانون و آیین‌نامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی

 1. مقرر شد به منظور بررسی تعارض قوانین خاص همچون بانک و بیمه، با "مورد 1-2 از بند ب ماده 4 آیین نامه قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی" در موضوع سهم مشارکت سرمایه گذاری خارجی، کارگروه تخصصی به مسئولیت سازمان سرمایه گذاری، برگزار گردد.
 2. مقرر شد در مورد پیشنهادات مطروحه در جلسه در مورد "تعریف انواع سرمایه گذاری"، موضوع ماده 3 و نیز صدور مجوز سرمایه گذاری و دیگر مجوزهای خاص از سایر نهادها، موضوع ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و سایر پیشنهادات، در جلسه بعدی کمیته بررسی تکمیلی صورت گیرد.
پنجاه و ششمین جلسه کمیته موضوع ماده 12 مورخ 96/09/13
دستورجلسه شرح دستور مصوبات
دستورجلسه: ادامه بررسی پیشنهادات راجع به اصلاح قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و آیین‌نامه آن

 1. مقرر گردید، پیشنهاد اصلاح ماده 15 آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی به هیات وزیران ارائه گردد. با این توضیح که اصلاح ماده 15 به نحوی صورت گیرد که:

  - مهلت پاسخگویی دستگاه ها به 20 روز افزایش یابد، لیکن برای اینکه مهلت پاسخ به درخواست سرمایه گذار از 45 روز مقرر در قانون تجاوز ننماید، مهلت یک ماهه پاسخ هیات نیز به 20 روز تقلیل یابد.

  - همچنین به منظور الزام دستگاه ها به پاسخگویی در زمان مناسب، این وظیفه بعنوان مسئولیت اداری دستگاه به آیین نامه الحاق گردد، به ترتیبی که عدم انجام آن، تخلف اداری محسوب شود و ضمانت اجرای مقرره به نحو مناسب ایجاد گردد.

 2. مقرر گردید به منظور بررسی موارد تکمیلی و مغایرت های موردی آیین نامه حاضر با سایر قوانین و آیین نامه های کشور، جلسه ای تکمیلی در سازمان سرمایه‌گذاری برگزار گردد و به جلسات آتی کمیته ماده 12 ارائه شود.
پنجاه و هفتمین جلسه کمیته موضوع ماده 12 مورخ 96/10/11
دستورجلسه شرح دستور مصوبات
دستورجلسه: بررسی علت قطع گاز نیروگاه های مقیاس کوچک (DG) و درخواست لغو دستورات منتهی به قطع گاز این گروه از واحدهای تولیدی

 1. مقرر گردید شرکت ملی گاز ایران به منظور حل مشکل نیروگاه های مقیاس کوچک، از 24 ساعت آینده تا حداکثر 10 روز، نسبت به وصل مجدد گاز این نیروگاه ها اقدام نماید.
 2. مقرر گردید نیروگاه های مقیاس کوچک طی مدت مذکور (تا حداکثر 10 روز)، به صورت مستقیم و یا از طریق ارائه به انجمن تولیدکنندگان نیرو، حرارت و برودت ایران، نسبت به انجام تعهد خود مبنی بر ارسال نامه و مستندات مشتمل بر مبالغ کسر شده از درآمد ایشان بابت هزینه گاز مصرفی، به وزارت نفت اقدام نمایند.
 3. مقرر گردید به استناد آیین نامه تبصره (14) قانون بودجه سال 1396 کل کشور، قراردادهای نیروگاه های مقیاس کوچک با شرکت های تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی گاز ایران اصلاح گردد، به نحوی که از فرم صنعتی بودن خارج شده و نرخ سوخت آنها برابر نرخ سوخت نیروگاهی توسط وزارت نفت تعیین گردد. بدیهی است این اصلاح می بایست برای عملیات صورت پذیرفته از تاریخ 1396/01/01 مدنظر قرار گیرد.
 4. مقرر گردید به استناد آیین نامه تبصره (14) قانون بودجه سال 1396 کل کشور و رفع ابهام وزارت نیرو نسبت به نرخ سوخت نیروگاه های مقیاس کوچک، اولا صدور مجوز احداث نیروگاه مقیاس کوچک از سر گرفته شود. ثانیا به منظور تسریع وصول مطالبات وزارت نفت به ازای تحویل سوخت به نیروگاه ها، صورتحساب های صادره وزارت نیرو برای این نیروگاه ها اصلاح شود، به نحوی که سهم 50 ریال ایشان از قیمت برق کسر نگردد تا قابلیت پرداخت نقدی از سوی نیروگاه به شرکت های تابعه وزارت نفت وجود داشته باشد.
 5. مقرر گردید با توجه به جایگاه معاونت حقوقی ریاست جمهوری و ساز و کارهای موجود در حل اختلاف میان دستگاه های اجرایی، مقرر گردید موضوع حل اختلاف وزارتخانه های نفت و نیرو در تعیین نرخ سوخت، تسویه بدهی های وزارت نیرو و وصول مطالبات وزارت نفت، با عنایت به مفاد آیین نامه تبصره (14) قانون بودجه سال 1396 کل کشور در دستور رسیدگی این معاونت قرار گیرد.
دستورجلسه: پیگیری مصوبه چهل و نهمین نشست کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور با موضوع: بررسی مراتب اجرای حکم ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و "نحوه اعمال وجه التزام و جبران خسارات ناشی از قطع خدمات گاز، برق و مخابرات در متن قراردادهای منعقده میان شرکت‌های ارائه دهنده این خدمات و مشترکین بخش‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی"

مقرر گردید پیشنهاد دبیرخانه مبنی بر اینکه تهیه نسخه اصلاحی قراردادهای موضوع ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار حداکثر ظرف مدت یک ماه، با اخذ نظر از نمایندگان بخش‌خصوصی در دستور کار شرکت‌های عرضه کننده گاز، برق و خدمات مخابرات قرار گیرد، با رویکرد توجه بیشتر به نقش صنعت بیمه، در کارگروه تخصصی مورد بررسی تکمیلی قرار گیرد.

پنجاه و هشتمین جلسه کمیته موضوع ماده 12 مورخ 96/11/16
دستورجلسه شرح دستور مصوبات
پیش از دستور: بررسی مراتب اعتراض به عدم اجرای مصوبه کمیته ماده 12 در خصوص صدور برگ های تشخیص متمم مالیاتی

---

مقرر گردید:

 1. معاونت حقوقی ریاست جمهوری جلسه ای برگزار نماید تا با حضور ریاست سازمان امور مالیاتی و سه اتاق ایران، تعاون و اصناف در خصوص "پیگیری مالیاتی پس از قطعی شدن اظهارنامه حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ افشاء اسناد و مدارک دال بر عدم پرداخت یا کسر پرداخت مالیات "، در چارچوب قانون و مقررات موجود تفاهم صورت گیرد و صدور شیوه نامه داخلی سازمان امور مالیاتی عملیاتی گردد.
 2. معاونت حقوقی ریاست جمهوری جرائم مالیاتی را مورد مطالعه تطبیقی با کشورهای مختلف قرار دهد و دیدگاه غالب در خصوص مرور زمان را به کمیته ماده 12 ارائه نماید و براساس آن پیشنهاد مرورزمان تعقیب جرائم مالیاتی با در نظر گرفتن شرایط کشور و مقتضیات محیط کسب وکار طی لایحه به هیئت وزیران تقدیم گردد.
 3. در خصوص مرور زمان 5 ساله مقرر از ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم، با توجه به ایجاد سامانه اطلاعات مالی و امکان دسترسی به اطلاعات مزبور، کاهش مدت مرور زمان به دو سال و پیشنهاد لایحه اصلاحی در این خصوص مورد تصویب کمیته قرار گرفت.
دستورجلسه: بررسی مراتب پیشنهاد بازبینی مجدد در ممانعت از ثبت فعالیت های موسسات غیر تجاری از جمله تشکل ها و انجمن ها به دلیل بدهی مالیاتی اعضای آن ها

موضوع در کمیته مطرح و پس از بررسی در صحن کمیته رد گردید.

دستورجلسه: بررسی مراتب اعتراض به مشکلات ناشی از اجرای حکم ماده (146 مکرر) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 و ماده (14) آیین نامه تبصره(3 ) ماده (169) این قانون در صنعت فرش دستبافت

موضوع در کمیته مطرح و پس از بررسی در صحن کمیته رد گردید.

پنجاه و نهمین جلسه کمیته موضوع ماده 12 مورخ 96/12/14
دستورجلسه شرح دستور مصوبات
دستورجلسه (1): بررسی مراتب اعتراض به نحوه اجرای ماده (5) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 1393

مقرر گردید:

معاونت حقوقی ریاست جمهوری جلسه ای با حضور نمایندگان تام الاختیار سازمان تامین اجتماعی، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، دبیرخانه کمیته ماده 12 و نمایندگان بخش خصوصی از جمله کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران برگزار نماید و سرفصل های عوارض موضوع ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی را مشخص و ابلاغ نماید، همچنین در خصوص تقسیط حق بیمه کارگران ساختمانی، شرایط پذیرش لیست ارائه شده کارگران از سوی کارفرما و حق بیمه کارگران قراردادهای پیمانکاری تصمیم گیری گردد.

دستورجلسه (2): بررسی مراتب اعتراض واحدهای تولیدی شمش روی به رای شماره 123018/60 مورخ 92/05/23 شورای عالی معادن در خصوص دپو فیلتر کیک روی

مقرر گردید:

وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت با کسب نظر از کارشناس مرضی الطرفین و اخذ ضمانت نامه از تولیدکنندگان در شورای عالی معادن در خصوص "اجازه بهره برداری واحدهای تولیدی شهرک صنعتی روی زنجان، از فیلتر کیک های روی، "، تا زمان صدور رای نهایی از دیوان عدالت اداری اقدام نماید. همچنین در جلسه شورای عالی معادن، از نمایندگان بخش خصوصی (دبیرخانه کمیته ماده 12، کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران و انجمن سرب و روی ایران)، دعوت به عمل آید.

- نماینده محترم قوه قضائیه حل مشکل و تسریع در صدور رای نهایی در دیوان عدالت اداری را پیگیری نماید.

 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دبیرخانه کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور می باشد.