جمعه، ۴ اسفند ۱۴۰۲
دستور جلسات و مصوبات کمیته موضوع ماده 76 در سال 1392
دومین جلسه کمیته موضوع ماده 76 مورخ 92/01/26
دستورجلسه مصوبات
دستور جلسه:بررسی ایجاد اخلال در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری ناشی از بخشنامه مورخ 1390/09/13 اداره ثبت اسناد و املاک کشور و مخالفت آن با قانون ( اضافه شدن شرط لزوم استعلام عدم استخدام دولتی اعضای هیأت مدیره و احراز عدم سوء پیشینه به موجب این بخشنامه)

اصلاح رویه موجود بصورت:

1.‌ ارائه بخشنامه دوم (اصلاحی بخشنامه اول، مورخ 90/10/19) به فعالان اقتصادی و سایر سازمان‌ها و دستگاه‌های ذیربط که ملاک عمل اداره ثبت می‌باشد؛

2. اقرار به عدم رابطه استخدامی با دولت به صورت امضاء پایین فرم نزد کارمند مربوطه، درخواست ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری؛ و

3. احراز عدم سوء پیشینه از طریق ارتباطات سامانه‌ای بین دستگاه‌ها.

سومین جلسه کمیته موضوع ماده 76 مورخ 92/02/09
دستور جلسه (1): محدود شدن معافیت‌های مقرر در بند "ب" ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به واسطه بخشنامه شماره 200/23720 مورخ 1391/11/30 صادره از سوی سازمان امور مالیاتی قرار بر این شد که نمایندگان محترم قوه مقننه از مجلس شورای اسلامی استفساریه بند "ب" ماده 159 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه را در خصوص موضوع بخواهند.
دستور جلسه (2): ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی و سازمان‌های دولتی

محول شدن امر به جناب آقای دکتر نهاوندیان جهت برگزاری جلساتی با حضور نمایندگان سازمان مالیاتی، تأمین اجتماعی، بانک مرکزی و دستگاه قضایی و تصمیم‌گیری در این خصوص که اگر نیاز به قانون دارد نمایندگان مجلس در کمیسیون قضایی مطرح و پیگیری کنند. برای تشکیل این جلسات دو پیشنهاد مطرح گردید:

1. در جلسه از دادستانی دعوت شود یا ایشان نماینده تام‌الاختیارشان را بفرستند زیرا بحث دادسرا وجود دارد.

2. اتاق بازرگانی بطور جدی در بحث محکومیت مالی شرکت کند و این را درونش بگنجاند. چون آن هدفش یک چیز دیگری است ولی اینجا این کاربرد دارد می‌تواند تکلیف همه را روشن‌کند.

خارج از دستور: بررسی موضوع ادغام کمیته موضوع ماده 76 با هیأت مقررات زدایی موضوع ماده 62 قانون برنامه پنجم و ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به منظور ارائه پیشنهاد از سوی اعضاء تصمیم گیری در این باره به جلسه بعد موکول شد.
چهارمین جلسه کمیته موضوع ماده 76 مورخ 92/02/23
سابقه در دست تکمیل است. ---
پنجمین جلسه کمیته موضوع ماده 76 مورخ 92/08/27
پیش از دستور: معرفی نمایندگان رئیس قوه مجریه ---
پیش از دستور: گزارش عملکرد دبیرخانه کمیته ---
خارج از دستور: بررسی موضوع ادغام کمیته موضوع ماده 76 با هیأت مقررات زدایی موضوع ماده 62 قانون برنامه پنجم و ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ---
دستور جلسه (1): ضابطه مند کردن ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی

1. تدوین پیش نویس آیین نامه‌ای توسط دبیرخانه موضوع ماده 76 در راستای تحقق قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به منظور تبدیل ممنوع الخروجی از ابزار مدیریتی به یکی از احکام منوط به حکم قضایی یا تأمینی در همه موارد (بانک، مالیات و ...) و تصویب آن در کمیته ماده 76، سپس ارائه آن به قوای سه گانه توسط آقایان دکتر کهزادی، دکتر نهاوندیان و مهندس بذرپاش و نعمتی، جهت تصویب در قوای سه گانه.

2.تدوین گزارشی توسط آقای وکیلی و همکاران (سازمان امور مالیاتی) از میزان ممنوع الخروجی‌ها، رویه اعمال آن و نیز گزارش مقایسه‌ای و ارائه مدل دول مشابهی که به لحاظ اقتصادی، تراز آنها با ایران مشابه هستند (در زمینه ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی) و ارائه آن در جلسه بعدی کمیته.

دستور جلسه (2): امکان جابجایی شرکت‌ها از اقامتگاه اصلی خود به مناطق آزاد یا ویژه تجاری (به دلیل استفاده از مزایای آن مناطق در حوزه کسب و کار) به تصمیم نرسید و با اعلام تنفس به جلسه بعدی کمیته موکول گردید.
ششمین جلسه کمیته موضوع ماده 76 مورخ 92/09/25
پیش از دستور: تعیین زمان برگزاری جلسات کمیته اتفاق نظر در خصوص برگزاری جلسات کمیته در ساعت 6 بعدازظهر، روزهای دوشنبه بصورت یک هفته درمیان.
پیش از دستور: ارائه گزارش از سامانه ملی قوانین و مقررات کشور (dotic.ir) توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری ---
دستور جلسه (1): ارائه گزارش از وضعیت ممنوع‌الخروجی مؤدیان مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی کشور "ارائه گزارش از وضعیت ممنوع الخروجی مؤدیان مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی کشور"
دستور جلسه (2): بررسی موضوع ادغام کمیته ماده 76 با هیأت مقررات زدایی ماده 62 قانون برنامه پنجم و ماده 7 قانون اصل 44 پیشنهاد ادغام ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و ماده 62 قانون برنامه پنجم در ماده 76 مطرح گردید.
هفتمین جلسه کمیته موضوع ماده 76 مورخ 92/10/16
دستور جلسه (1): رفع موانع و معاذیر اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری در خصوص انتقال اشخاص حقوقی ثبت‌شده در سرزمین اصلی به مناطق آزاد و ویژه تجاری و بالعکس.

1. تشکیل یک کارگروه با حضور نماینده دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد، اتاق ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت بررسی پرونده، اعلام نتیجه به کمیته به منظور تصمیم گیری.

2. تدوین متن پیشنهادی توسط آقای‌اسماعیلی جهت ارائه و تصویب در کمیته.

دستور جلسه (2): استماع گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص متن پیشنهادی دائمی شدن مفاد ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه به دلیل عدم حضور نمایندگان مرکز پژوهش های مجلس، گزارش ارائه نشد.
دستور جلسه (3): ارائه گزارش کارگروه بررسی رفع ممنوع‌الخروجی بدهکاران مالیاتی ماده 202 نیازی به اصلاح قانون ندارد. قرار بر این شد که همین نتیجه به عنوان مصوبه‌ کمیته تقدیم دولت گردد.
دستور جلسه (4): اصلاح بخشنامه شماره 200/7826/ص مورخ 1392/4/30 سازمان امور مالیاتی راجع به گواهی ماده (186) قانون مالیات‌های مستقیم به دلیل اتمام وقت جلسه، به این موضوع پرداخته نشد.
هشتمین جلسه کمیته موضوع ماده 76 مورخ 92/11/07
دستور جلسه (1): تعیین زمان برگزاری جلسات کمیته تا پایان سال 1393 تقویم برگزاری جلسات کمیته در سال 1393 توسط دبیرخانه موضوع ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه معین شد.
دستور جلسه (2): ارائه گزارشی از معرفی دبیرخانه ماده 76 توسط سرپرست دبیرخانه ماده 76 ---
دستور جلسه (3): عدم حضور نمایندگان مدعوین در جلسه برگزاری جلسات، قائم به فرد مدعو هست لذا حضور مدعوین جلسه الزامی می باشد.
دستور جلسه (4): حداکثر دستمزد مشمول حق بیمه و تعیین سقف بیمه همگانی چون توافق حاصل نگردید پیشنهاد رد شد.
خارج از دستور: محل برگزاری جلسات جلسات در اتاق ایران برگزار گردد.
نهمین جلسه کمیته موضوع ماده 76 مورخ 92/11/28
سابقه در دست تکمیل است. ---
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دبیرخانه کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور می باشد.