سه شنبه، ۷ آذر ۱۴۰۲
دستور جلسات و مصوبات کمیته موضوع ماده 76 در سال 1391
اولین جلسه کمیته موضوع ماده 76 مورخ 91/12/14
دستور جلسه مصوبات
دستور جلسه (1):اصلاح و تصویب دستورالعمل تشکیل و اداره جلسات کمیته موضوع ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه "دستورالعمل تشکیل و اداره جلسات کمیته موضوع ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه" مشتمل بر پنج بخش و بیست و پنج بند با ذکر متن ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه در صدر دستورالعمل مذکور به تصویب رسید.
دستور جلسه (2):بررسی ایجاد اخلال در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری ناشی از بخشنامه مورخ 1390/09/13 اداره ثبت اسناد و املاک کشور و مخالفت آن با قانون (اضافه شدن شرط لزوم استعلام عدم استخدام دولتی اعضای هیأت مدیره و احراز عدم سوء پیشینه به موجب این بخشنامه) تشکیل جلسه کارگروه با حضور نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس، دبیرخانه موضوع ماده 76 و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت کارشناسی موضوع و موکول شدن تصمیم‌گیری در خصوص این دستورجلسه به جلسه 92/1/26.
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دبیرخانه کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور می باشد.