سه شنبه، ۷ آذر ۱۴۰۲
اخبار خرداد 1391
عنوانتاریخ انتشار
وضعیت اصناف کشور به لحاظ تعداد در قیاس یا سایر کشورها چگونه است؟ ۱۶ خرداد ۱۳۹۱
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دبیرخانه کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور می باشد.