سه شنبه، ۷ آذر ۱۴۰۲
اعضای کمیته
قوه مجریه
joneidi

محمد دهقان

معاون حقوقی رئیس‌جمهور

Mohammadi

سید علی روحانی

معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی

قوه قضاییه

ابراهیم شاهرخیان

معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضائیه

محمد باقر الفت

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه

قوه مقننه
Delkhosh

لطف اله سیاهکلی

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی

Gharekhani

مجتبی توانگر

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

اعضای دبیرخانه کمیته
Selahvarzi

حسین سلاح ورزی

رئیس اتاق ایران و دبیر کمیته حمایت از کسب و کار

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دبیرخانه کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور می باشد.