سه شنبه، ۱۹ فروردین ۱۳۹۹
اخبار شهریور 1391
عنوانتاریخ انتشار
سندیکای تولید کنندگان مکملهای رژیمی غذایی ایران مهمترین مشکل ساختار اقتصادی صنعتی کشور را مالکیت بنگاهها اعلام کرد. ۲۷ شهریور ۱۳۹۱
اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت گاز و پتروشیمی ایران برخی قوانین و مقررات و بخشنامه های مخل تولید و سرمایه گذاری را باکسب نظر از اعضای اتحادیه مطرح نمود. ۲۷ شهریور ۱۳۹۱
انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته خواستار اصلاح ٧قانون کشور شد. ۲۷ شهریور ۱۳۹۱
اتحادیه مالکان کشتی ایران خواستار اصلاح برخی از قوانین کشور گردید. ۲۷ شهریور ۱۳۹۱
اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران برخی از مشکلات صادرکنندگان مذبور را مطرح نمود. ۲۷ شهریور ۱۳۹۱
نایب رییس خانه معدن مشکلات بخش معدن را به مسوولین دبیرخانه ماده ٧٦منعکس نمود. ۲۷ شهریور ۱۳۹۱
با حضور مسیولین دبیرخانه در جمع هییت مدیره انجمن شرکتهای صنعت پخش کشور کیفیت همکاری انجمن با دبیرخانه برای شناسایی مشکلات صنعت پخش مورد بررسی قرار گرفت ۲۷ شهریور ۱۳۹۱
سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران قوانین و مقرراتی که باعث ایجاد اختلال در فعالیت های شرکتهای دارویی میگردد، اعلام گردند. ۲۷ شهریور ۱۳۹۱
انجمن صنایع چینی ایران اهم مشکلات صنعت چینی را جهت رسیدگی منعکس نمودند ۲۷ شهریور ۱۳۹۱
نقطه نظرات نظام صنفی رایانه کشور با حضور تنی چند از مسیولین آن در دبیرخانه ماده ٧٦ بررسی گردید ۲۷ شهریور ۱۳۹۱
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دبیرخانه کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور می باشد.