جمعه، ۴ اسفند ۱۴۰۲

گزارش آماری کمیته حمایت از کسب و کار موضوع بند(ب) ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

جهت مشاهده تصاویر روی آن کلیک کنید.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دبیرخانه کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور می باشد.