سه شنبه، ۲۴ تیر ۱۳۹۹
دستور جلسات و مصوبات کمیته موضوع ماده 12 در سال 1399
هفتاد و ششمین جلسه کمیته موضوع ماده 12 مورخ 99/03/12
دستورجلسه شرح دستور مصوبات
دستور جلسه (1): بررسی مشکلات فعالان بخش خصوصی در خصوص سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد):
  1. أخذ هزینه کارمزد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
  2. عدم اجرای برخی از الزامات قانونی برای انجام معاملات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)

با توجه به عدم شفافیت مبنای قانونی برای اجازه اخذ کارمزد از برنده مناقصات توسط پیمانکار خصوصی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، برای روشن شدن موضوع و اتخاذ تصمیم دقیق و مشخص از سوی کمیته ماده 12، مقرر گردید فعالان بخش خصوصی و وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) به 3 سوال مشخص، پاسخ داده و جهت طرح در جلسه آتی به دبیرخانه کمیته ماده 12 ارسال نمایند:

1. کارمزد خدمات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به چه میزانی تعیین شود؟

2. کارمزد خدمات سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بابت ارائه چه خدماتی دریافت گردد؟

3. آیا طبق قانون، امکان مشارکت بخش دولتی با خصوصی در ایجاد، راه اندازی، اداره، اجرا و نظارت بر سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) براساس مدل‌هایی نظیرBOT وجود دارد یا خیر؟

همچنین مرکز توسعه تجارت الکترونیک می بایست مستندات و مدارک لازم برای اقناع حفظ حریم و اسرار تجاری فعالان بخش خصوصی و کاربران سامانه را به کمیته ماده 12 ارائه نماید.

دستور جلسه (2): ارائه گزارش عملکرد کمیته ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در سال 1398 و پیگیری مصوبات

عدم طرح به دلیل اتمام وقت جلسه

دستور جلسه (3): تعیین ریاست کمیته ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در سال 1399

---

عدم طرح به دلیل اتمام وقت جلسه

 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دبیرخانه کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور می باشد.