چهارشنبه، ۲ مرداد ۱۳۹۸
دستور جلسات و مصوبات کمیته موضوع ماده 12 در سال 1398
شصت و نهمین جلسه کمیته موضوع ماده 12 مورخ 98/02/09
دستورجلسه مصوبات
دستور جلسه (1): "پیگیری اجرای مصوبه شصت و پنجمین نشست کمیته ماده 12 مورخ 97/07/30 درخصوص اعتراضات جایگاه‌داران عرضه فراورده‌های نفتی نسبت به:"
 • اندک بودن میزان کارمزد ارائه خدمات و تفاوت آن در حامل های مختلف
 • تفاوت میزان کارمزد جایگاه‌های معمولی و جایگاه‌های طرح برند
 • فرایند تحویل فراورده به جایگاه‌ها

مقرر گردید:

- کارگروهی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری با حضور نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت، شرکت پخش و پالایش فراورده‌های نفتی، گروه انرژی مرکز پژوهش‌های مجلس، انجمن صنفی جایگاه‌داران کشور، کانون انجمن‌های کارفرمایی جایگاه‌داران سوخت و انجمن‌های صنفی مجتمع‌های خدمات رفاهی بین‌راهی کشور و تهران تشکیل گردد و موارد ذیل مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گیرد و نتیجه آن در جلسه آتی کمیته ارائه گردد:

 1. میزان تعدیل کارمزد سال های 97 و 98
 2. نحوه اجرای قانون بودجه 98 مبنی بر اجرای نظام حق العمل به جای پرداخت کارمزد
 3. نحوه تحویل فراورده به جایگاه

- همچنین در خصوص بند سوم مقرر شد " گزارش پیشنهادی روش بهینه تحویل فراورده به جایگاه مبتنی بر ویژگی های محصول (حجم و حرارت در زمان تحویل)" توسط تشکل‌های ذیربط تهیه و از طریق دبیرخانه کمیته ماده 12 به معاونت حقوقی ارائه گردد.

دستور جلسه (2): "گزارش عملکرد کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور سال 1397"

پس از ارائه گزارش عملکرد کمیته ماده 12، در خصوص برخی مصوبات در حال پیگیری، تصمیم‌گیری به شرح ذیل صورت پذیرفت:

 • در مورد بررسی مراتب پیشنهاد احیای شورای عالی تامین اجتماعی مقرر شد معاونت حقوقی ریاست جمهوری لایحه احیای شورای عالی تامین اجتماعی را به هیأت وزیران تقدیم نماید تا پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس جهت تصویب ارسال گردد.
 • در مورد بررسی مراتب اعتراض به مشکلات ناشی از اجرای ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 مقرر شد نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری پس از برگزاری نشست آن معاونت و قائم‌مقام دبیر کمیته ماده 12 و بررسی مجدد موضوع، اعلام گردد.

همچنین در خصوص سایر مصوبات در حال پیگیری کمیته ماده 12 مقرر گردید این مصوبات در جلسات آتی کمیته، به عنوان پیش از دستور مجدداً مطرح شوند تا در صورت لزوم در مورد آن‌ها، تصمیم مقتضی اتخاذ گردد.

خارج از دستور (1): "بررسی و ارزیابی اجرای مواد 2، 3 و 24 قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار"

مقرر گردید:

 1. معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی بخشنامه‌ای به معاونت‌های تابعه خود اعلام نماید که در تدوین و اصلاح قوانین و مقررات دولت و دستگاه‌های اجرایی، کنترل‌های لازم را به منظور رعایت مواد 2 و 3 قانون بهبود محیط کسب وکار (أخذ نظر از تشکل های بخش خصوصی موضوع ماده 5 قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار) به عمل آورند.
 2. در راستای تحقق بند اول مقرر شد اتاق بازرگانی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف کشور، لیست تشکل‌های خود را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال نمایند.
 3. اتاق‌ها در صورت عدم أخذ نظر از تشکل‌های بخش خصوصی در اصلاح و تدوین قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی از سوی دولت و دستگاه‌های اجرایی، سریعاً این امر را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری جهت پیگیری اعلام نمایند.
خارج از دستور (2): " نحوه اجرای تبصره (4) ذیل بند الف و تبصره (3) ذیل بند ب ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در خصوص "نحوه ارسال مصوبات به هیأت وزیران"

مقرر گردید:

 1. مصوبات کمیته ماده 12 که نیازمند تصمیم گیری هیأت وزیران است از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری به دفتر هیأت دولت ارسال شود و مورد پیگیری قرار گیرد.
 2. معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه داخلی هیأت دولت و الحاق یک بند در خصوص نحوه رسیدگی و تصمیم‌گیری در خصوص مصوبات کمیته ماده 12 و شورای گفتگو را به دفتر هیأت دولت ارسال و پیگیری نماید.
خارج از دستور (3): "تعیین ریاست کمیته ماده 12 درسال 98"

سرکار خانم دکتر جنیدی، نماینده محترم ریاست قوه مجریه در کمیته، به عنوان رئیس دوره‌ای کمیته ماده 12 در سال 1398 انتخاب شد.

خارج از دستور (4): "تصویب تقویم برگزاری جلسات کمیته ماده 12"

تقویم برگزاری جلسات در شش ماهه نخست سال 98 به تصویب رسید که بر این اساس جلسات کمیته دوشنبه آخر هر ماه و ساعت 18 الی 20، برگزار خواهد شد.

خارج از دستور (5): "بررسی پیشنهاد حضور بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی در کمیته ماده 12 "

مقرر گردید حضور بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی در کمیته ماده 12 و یا نماینده مطلع و تام الاختیار ایشان، طی نامه‌ای با امضای سرکار خانم دکتر جنیدی به دستگاه‌های اجرایی ارسال گردد.

 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دبیرخانه کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور می باشد.