پنج شنبه، ۲۷ مهر ۱۳۹۶
دستور جلسات و مصوبات کمیته موضوع ماده 12 در سال 1396
چهل و هشتمین جلسه کمیته موضوع ماده 12 مورخ 96/01/21
دستورجلسه مصوبات
دستور جلسه (1): "ارائه گزارش عملکرد کمیته موضوع ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه در سال 1395"

مقرر گردید:

  1. با توجه به دائمی شدن کمیته ماده 76 در قانون جدید احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، نام این کمیته به "کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور" تغییر یابد.
  2. پیش نویس دستورالعمل جدید کمیته مطابق با قانون جدید آن، توسط دبیرخانه تهیه و جهت تصویب در صحن جلسه آتی کمیته ارائه گردد.
دستور جلسه (2): "بررسی میزان اجرای مصوبات کمیته و برخی مصوبات اجرانشده" مقرر گردید مصوبات اجرانشده کمیته در سال 1395جهت بررسی به رییس کمیته ارجاع شود تا در صورت نیاز و در جهت استفاده از ظرفیت قانونی جدید مبنی بر طرح مصوبات کمیته ظرف مدت 30 روز در هیئت وزیران، در جلسات آتی کمیته مطرح گردند.
دستور جلسه (3): "تعیین رییس جدید کمیته در سال 1396" به جلسه آتی موکول گردید.
دستور جلسه (4): "تصویب تقویم برگزاری جلسات در سال 1396" مقرر گردید جلسات کمیته ماهی یک‌بار در دوشنبه میانی هرماه و در نیمه اول سال از ساعت 16:30 الی 18:30 برگزار شود و در صورت نیاز جلسه فوق العاده خارج از تقویم تشکیل گردد.
چهل و نهمین جلسه کمیته موضوع ماده 12 مورخ 96/02/11
دستورجلسه مصوبات
دستور جلسه (1): "بررسی دلایل عدم اجرای حکم ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، با موضوع: "نحوه اعمال وجه التزام و جبران خسارات ناشی از قطع خدمات گاز، برق و مخابرات در متن قراردادهای منعقده میان شرکت‌های ارائه دهنده این خدمات و مشترکین بخش‌های صنعتی، کشاورزی و خدماتی" مقرر گردید شرکت های ارائه دهنده خدمات گاز، برق و مخابرات مذکور در متن ماده 25، دبیرخانه کمیته را از آخرین اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای حکم ماده مزبور مطلع نموده و مستندات و نمونه قراردادهای جدید را در اختیار دبیرخانه قرار دهند. همچنین نمایندگان این شرکت ها در جلساتی که برای بررسی موضوع توسط دبیرخانه برگزار می‌گردد شرکت نمایند و دبیرخانه کمیته ماده 12، گزارش پایش اجرای حکم ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را در جلسات آتی کمیته ارائه نماید.
دستور جلسه (2): "بررسی پیشنهاد معافیت ماشین‌آلات و تجهیرات خطوط تولیدی موضوع بند (غ) ماده (119) قانون امور گمرکی از پرداخت کارمزد خدمات استاندارد" مقرر گردید، پیشنهاد دبیرخانه کمیته ماده 12 مبنی بر "معافیت کلیه ماشین‌آلات و تجهیرات مورد استفاده در خطوط تولیدی موضوع بند (غ) ماده (119) قانون امور گمرکی که با کد تعرفه های مختلف وارد می شوند، از پرداخت کارمزد تعرفه خدمات استاندارد" از سوی دبیرخانه کمیته، جهت تصویب به شورایعالی استاندارد ابلاغ گردد.
دستور جلسه (3): "بررسی مراتب اصلاح دستورالعمل تشکیل و اداره جلسات کمیته، متعاقب حکم ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور" دستورالعمل جدید کمیته ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مورد تصویب اعضاء قرار گرفت.
پنجاهمین جلسه کمیته موضوع ماده 12 مورخ 96/03/08
دستورجلسه مصوبات
پیش از دستور: "انتخاب دوره ای رییس کمیته" نظر به اینکه حسب دستورالعمل تشکیل و اداره جلسات کمیته 12 "رییس کمیته از بین نمایندگان رؤسای قوای سه گانه به نحو گردشی (هر سال یک قوه از قوای سه گانه) برای مدت یکسال از انتخاب می شود"، طبق قرعه کشی انجام شده در سال گذشته بین قوای سه گانه، ریاست دوره ای کمیته در سال 1396 بر عهده احدی از نمایندگان قوه قضائیه است. لذا ریاست کمیته در سال جاری به جناب آقای دکتر نوروز کهزادی، معاون قوه قضائیه منتقل گردید.
دستور جلسه (1): "بررسی مراتب اعتراض به معیار تشخیص توان مالی پیمانکاران در رتبه بندی شرکت های پیمانکاری"

مقرر گردید:

  1. پیشنهاد اصلاح آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوب 1381 به هیئت وزیران ارائه گردد، به نحوی که در صورت تفاوت اقلام اظهارنامه مالیاتی و صورت های مالی حسابرسی شده، در تعیین گردش مالی، توان مالی جاری و توان بلند مدت شرکت ها، ترازنامه و حساب سود و زیان مندرج در صورت های مالی حسابرسی شده شرکت ها (که از طریق سامانه الکترونیکی در اختیار دفتر فنی سازمان برنامه و بودجه کشور قرار می گیرد) معیار رتبه بندی شرکت ها باشد.
  2. به سازمان امور مالیاتی پیشنهاد گردد با بررسی ظرفیت های آن سازمان، فرم اظهار نامه مالیاتی را به نحوی اصلاح نماید تا بدهی بلند مدت نیز به عنوان یک مولفه در آن ذکر شود.
دستور جلسه (2): "بررسی مراتب پیشنهاد اصلاح و بازنگری آیین نامه بند (ج) ماده (12) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1384"

مقرر گردید:

پیشنهادات دبیرخانه کمیته ماده 12 در خصوص اصلاح و بازنگری آیین نامه بند (ج) ماده (12) قانون برگزاری مناقصات بعد از کسب نظرات اعضای محترم کمیته ماده 12 ظرف مدت یک هفته، در دستور کار هیأت دولت قرار گیرد.

پنجاه و یکمین جلسه کمیته موضوع ماده 12 مورخ 96/04/12
دستورجلسه مصوبات
پیش از دستور (1): "پیگیری اجرای مصوبه کمیته ماده 12 در خصوص مشکلات ناشی از تبصره 3 ماده 147 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 مبنی بر عدم امکان خرج کردن چک مشتریان برای خرید مواد اولیه " مقرر گردید دبیرخانه کمیته ماده 12 ، پیگیری های صورت گرفته در خصوص این موضوع را مجددا به جناب آقای دکتر انصاری، معاون محترم حقوقی ریاست جمهوری منعکس نماید تا با بررسی این معاونت، نتیجه نهایی در جلسه آتی کمیته ماده 12 اعلام گردد.
پیش از دستور (2): "درخصوص عدم موافقت سازمان امور مالیاتی با مصوبه کمیته ماده 12 در خصوص زمان صدور برگ های تشخیص متمم مالیاتی" مقرر گردید طی نامه ای از جناب آقای تقوی نژاد، رئیس محترم سازمان امور مالیاتی درخواست گردد تا نماینده تام الاختیار خود را جهت تصمیم گیری به جلسات کمیته ماده 12 معرفی نمایند. همچنین قرار شد پاسخ سازمان امور مالیاتی در این خصوص مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
پیش از دستور (3): "پیگیری اجرای مصوبه کمیته ماده 12 در خصوص عدم بهره مندی واحدهای تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی اشتهارد از معافیت مالیاتی مقرر در ماده 132 قانون مالیات مستقیم" با توجه به توضیحات معاون محترم حقوقی رئیس جمهور، مبنی بر اینکه احتمالا موضوع تغییر فاصله هوایی به زمینی و همچنین درج نام اشتهارد در کنار قم و سمنان در تصویب نامه هیئت وزیران به شماره 36169 مورخ 29/3/96 از قلم افتاده است، مقرر گردید مصوبه کمیته و مراحل پیگیری آن از سوی دبیرخانه کمیته ماده 12 مجددا به معاونت حقوقی ریاست جمهوری جهت پیگیری و اعلام نتیجه نهایی به جلسه آتی کمیته منعکس گردد.
پیش از دستور (4): "پیگیری اجرای مصوبه کمیته ماده 12 در خصوص دریافت عوارض از انواع ماءالشعیر و نوشیدنی های برپایه مالت از نوع طعم دار مانند نوشابه های گازدار قندی براساس بند 72 قانون بودجه سال 92" با توجه به توضیحات معاون محترم حقوقی رئیس جمهور مبنی بر اینکه در حال حاضر مصوبه ای در مجلس در حال بررسی است که در خصوص تعارض بین تعاریف سازمان استاندارد و وزارت بهداشت در حوزه سلامت، اولویت را به وزارت بهداشت می دهد، لذا نظر این وزارتخانه در خصوص تعریف نوشیدنی های بر پایه مالت نظیر نوشابه های گازدار قندی هم تعیین کننده می باشد؛ در نتیجه موضوع قابلیت پیگیری بیشتر را ندارد.
پیش از دستور (5): "پیگیری اجرای مصوبه کمیته ماده 12 در خصوص افرایش تعرفه واردات سموم کشاورزی" مقرر گردید پس از بررسی مجدد موضوع، چنانچه ذینفعان و متقاضیان موضوع همچنان درخصوص افزایش تعرفه واردات سموم کشاورزی تاکید دارند، موضوع مجددا در دستور کار بررسی جلسات آتی کمیته قرار گیرد.
دستورجلسه (1): "بررسی مراتب اعتراض به قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر ونهال مصوب 1382 و برخی مصادیق اجرایی این قانون"

در خصوص ایرادات و پیشنهادات مطروح در جلسه مقرر گردید:

  1. انجمن ملی سیب زمینی و انجمن واردکنندگان بذر اصلاح شده ایران، درخواست خود را مبنی بر تدوین یک قانون جامع جدید در خصوص بذر و نهال به جناب آقای دلخوش اباتری، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی منعکس نمایند تا با بررسی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و در صورت نبود بار مالی برای دولت، طرحی که دارای چارچوب و الزامات کلی همراه با اعطای اختیارات درونی به بخش خصوصی و دولتی است، جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه گردد.

    همچنین ماده 8 آیین نامه اجرایی قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل و گواهی بذر و نهال در خصوص محدود بودن مدت اعتبار مجوز تولید، در جلسه رسیدگی به تدوین قانون جامع در مجلس شورای اسلامی بررسی خواهد شد.

  2. با پیگیری معاون محترم پشتیبانی قوه قضائیه، جناب آقای دکتر کهزادی، ریاست محترم این قوه به مراجع قضایی کشور توصیه نمایند در رسیدگی به پرونده های مرتبط به قانون بذر و نهال، ابتدا نظر کارشناسان موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال را أخذ نمایند.
  3. با پیگیری معاون محترم پشتیبانی قوه قضائیه، جناب آقای دکتر کهزادی، قوه قضائیه جهت بالا بردن ظرفیت کانون کارشناسان رسمی در حوزه بذر و نهال، از کانون کارشناسان رسمی درخواست گردد تا صلاحیت بذر را به حوزه کارشناسان رسمی اضافه نمایند. آموزش کارشناسان رسمی با این تخصص توسط موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال صورت خواهد پذیرفت.
  4. جهت ساماندهی و کنترل شبکه توزیع کنندگان بذر و نهال، تشکل صنفی این توزیع کنندگان ایجاد گردد.
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دبیرخانه کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور می باشد.