دوشنبه، ۱۸ فروردین ۱۳۹۹

اختلاف-روابط-کار اخلاق-کسب-و-کار اعتبارات-اسنادی  اصناف

اقتصاد-انرژی اقتصاد-دولتی اقتصاد-روستا اقتصاد-و-محیط-زیست

استاندارد امنیت-اقتصادی ارتباطات-و-فناوری-اطلاعات آموزش حرفه ای

آیین دادرسی تجاریبازار پولبورس کالا بازارچه-های-مرزی

بازار-سرمایهبیمه-های-خدمات-درمانی باغداریبازار-کار
 

 بورسبیمۀ-تجاریپروانه-کسبتامین-اجتماعی

  27 تعامل با کمسیون های مجلستجارت الکترونیک23

 26 تسهیلات-بانکی25 تجارت-خارجی

 242928حمایت از تولید کننده 

  حمایت از مصرف کننده303132

 دستمزد34رسیدگی-به--اختلاف-مالیاتی37

  35رقابتروابط-کارزیر-ساخت-اقتصادی

  سرمایه-گذاریسهولت-کسب-و-کارشروع-به-فعالیتشهرداری

  شاخص حمایت از سهامدارانشهرکهای-صنعتیشیلاتشورای عالی اقتصادی

    صنایع-تبدیلیصنایع-دستیصنعتصادرات

   فرهنگ-مصرففساد-اداریفارغ التحصیلانفرهنگ-کار

   فرهنگ مشتری مداریفعالیت-های-اقتصادی-و-بهداشتقیمت-گذاری-کالا-و-خدماتقضازدایی

 قاچاق-کالاگمرگکشاورزیمعادن

مالکیت-معنوی مالیات-بر-ارزش-افزوده مالیات-تکلیفیموسسه سنجش اعتبار

محیط-کسب-و-کارمطالبه-از-دولتمعامله-با-دولتمالیات-عملکرد
    

مناطق-آزاد  مناطق-ویژه  مجوز-فعالیت-اقتصادینظارت-بر-فعالیت-اقتصادی

 نمایشگاههای-تخصصی نوسانات بازار ارزنظام-بانکیورشکستگی

 واگذاری-به-بخش-خصوصیواردات

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دبیرخانه کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور می باشد.