دوشنبه، ۱۸ فروردین ۱۳۹۹

فرم همکاری در مطالعات

اتاق های بازرگانی و تعاون   ، مجامع امور صنفی  و نیز کلیه تشکل های اقتصادی  سراسر کشور ، که در هریک از حوزه های فهرست شده ، سابقه  انجام کار مطالعاتی و پژوهشی دارند و یا  به منظور اصلاح قوانین و مقررات اقتصادی ، براساس  نوع فعالیت خود و یا اعضای خود  ، علاقمند به  همکاری در پژوهش و مطالعه  در این حوزه ها می باشند ، لطفاً جهت  در اختیار گذاردن نتایج و دست آوردهای مطالعات انجام شده و یا همکاری مشترک پژوهشی ، فرم ذیل را تکمیل و  ارسال نمایند .

فرم اتاق های بازرگانی و  تعاون   مجامع امور صنفی ( تولیدی / توزیعی ) 

فرم سایر تشکل های اقتصادی

حوزه های مطالعاتی :

اخلاق کسب وکار

بازار کار

تسهیلات بانکی

خدمات

ارتباطات و فناوری اطلاعات

بازارچه های مرزی

تشکل های اقتصادی

دادگاه های تجاری

استاندارد

باغداری

تعاون

دامپروری

اصناف

بورس

ثبات و امنیت اقتصادی

رژیم تجاری در ایران

اعتبار اسنادی

بورس کالا

حقوق مالکیت

رسیدگی به اختلافات بیمه تامین اجتماعی

اقتصاد انرژی

بیمه های تجاری

حمایت از تولید کننده

رسیدگی به اختلافات روابط کار

اقتصاد دولتی

بیمه های خدمات درمانی

حمایت از مصرف کننده

رسیدگی به اختلافات مالیاتی

اقتصاد روستا

پروانه کسب

حمایت قضایی از فعالیت اقتصادی

رقابت و انحصار

بازار پول

تامین اجتماعی

حمل و نقل

روابط کار

بازار سرمایه

تجارت خارجی

خاتمه فعالیت

خدمات

زیرساخت های اقتصادی

صنایع تبدیلی

قاچاق کالا

مجوز فعالیت اقتصادی

سازمان تعزیرات حکومتی

صنایع دستی

قضا زدایی

محیط کسب وکار

سرمایه گذاری

صنعت

قیمت گذاری کالا و خدمات

مطالبه از دولت

سرمایه گذاری خارجی

صیادی و شیلات

کشاورزی

معادن

شاخص های سهولت کسب وکار

فرهنگ کار

گردشگری

معامله با دولت

شروع به فعالیت

فرهنگ مصرف

گمرک

مناطق آزاد

شهرداری

فساد اداری

مالکیت معنوی

مناطق ویژه

شهرک های صنعتی

فعالیت های اقتصادی و بهداشت

مالیات بر ارزش افزوده

نظارت بر فعالیت های اقتصادی

صادرات

فعالیت های اقتصادی و محیط زیست

مالیات عملکرد

نظام بانکی

زیرساخت های اقتصادی

فن آوری اطلاعات

مالیات های تکلیفی

نظام توزیع کالا

نمایشگاه های تخصصی

واردات

واگذاری به بخش خصوصی

ورشکستگی
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دبیرخانه کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور می باشد.